Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pololáník, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:25.10.1935
Text
DíloLiteratura

Pololáník, Zdeněk, skladatel, varhaník, narozen 25. 10. 1935, Brno.

 

Absolvoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě Josefa Černockého (1952–57), skladbu studoval zprvu soukromě u Františka Suchého, poté na JAMU u Viléma Petrželky a Theodora Schaefera (1957–61). V 60. letech byl členem avantgardní brněnské skladatelské Skupiny A. V 60. letech zdařile uplatnil techniku „Nové hudby“ ve skladbách Scherzo contrario, Musica spingenta III Concentus resonabilis a dalších,vytvořil jednu z prvních elektronických skladeb v tehdejším Československu, ale později se nenechal omezovat žádnými konvencemi. Již v mladém věku se dočkal provedení svých skladeb v Evropě včetně V. Británie a SSSR (Pololáník se stal dokonce neoficiálním prostředníkem mezi hudební avantgardou českou a sovětskou), v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Jihoafrické republice, na Novém Zélandě aj. Objevily se rozhlasové a gramofonové nahrávky i tištěná vydání Pololáníkových děl u domácích i zahraničních vydavatelů. Ve výčtu interpretů jeho skladeb figuruje celá plejáda jmen vynikajících dirigentů, hudebních těles a sólistů. Základním znakem Pololáníkovy hudby se postupně stalo poselství naděje a jasu, zakotvené v hluboké víře v Boha, které přes častou komplikovanost některých pasáží nachází kladné přijetí u odborníků i u prostšího publika. V tom smyslu je Pololáník jedním z vědomých pokračovatelů Josefa Bohuslava Foerstra.

 

Hudební tvorba Zdeňka Pololáníka zahrnuje víc než tři sta autonomních skladeb instrumentálních, vokálních a hudebně dramatických. Velká část z nich má náboženská témata, mnohé jsou určeny přímo pro bohoslužby (mešní hudba, dosud neukončená řada hymnů ke křesťanským světcům, desítky kostelních písní a úprav vánočních koled aj.). Tvorbě křesťansky orientované duchovní hudby a její interpretaci se věnoval Pololáník soustavně od studentských let přes potíže, které mu v důsledku toho za komunistického režimu vznikaly. Mezi autory textů Pololáníkových skladeb dominují dramatik Milan Calábek, světící biskup olomoucký Josef Hrdlička a básník Václav Renč. Dosavadním vrcholem Pololáníkova snažení je celovečerní opera Noc plná světla, jejíž zvukově obrazový záznam z premiéry v Moravském divadle Olomouc 2013 byl v následujícím roce úspěšně uveden v Chicagu. Na 400 titulů obsahuje Pololáníkova hudba filmová (Žert, 1968, Lev s bílou hřívou, 1986, režie obou filmů Jaromil Jireš), televizní (seriál Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba Skláře), scénická a k rozhlasovým hrám.

 

Zdeněk Pololáník žije se svou manželkou v Ostrovačicích u Brna, kde působí jako varhaník a ředitel kůru. V letech 1990–1994 byl též varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Počátkem pedagogické práce Zdeňka Pololáníka byly od jeho studentských let soukromé lekce a konzultace. Na JAMU, kde 1990 založil tam první Kabinet duchovni hudby v tehdejší Československé federativní republice, přednášel v letech 1990–95 obory duchovní hudba, scénická a filmová hudba. Za svou uměleckou práci byl Zdeněk Pololáník odměněn několika cenami v soutěžích liturgické hudby, udělením čestného občanství městyse Ostrovačice (1998), Řádem sv. Cyrila a Metoděje České biskupské konference (2001), Cenou Jihomoravského kraje (2005), Medailí sv. Petra a Pavla (2007) brněnského biskupství a stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského (2010). V České Třebové se od roku 2005 koná každoročně Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka. V Tišnově vznikl v r. 2010 Jarní hudební festival Zdeňka Pololáníka, konaný rovněž každoročně.

 

Skladatelova manželka, Mgr. Jarmila Pololáníková, sestra skladatele, klavíristy a muzikologa Arne Linky, která vystudovala hudební vědu na Masarykově univerzitě, kromě péče o domácnost je skladateli spolehlivou asistentkou a má značnou zásluhu na orientaci dcery, varhanice Jany Kubové–Pololáníkové a syna, dirigenta, aranžéra a skladatele Petra Pololáníka.


Dílo

I. Dílo hudební

za lomítky jsou uvedeny alternativní názvy skladeb, užívané většinou bez autorova souhlasu

LP označuje dlouhohrající vinylovou desku

CD označuje kompaktní desku

prem. znamená premiéra

 

Orchestrální a koncertantní skladby

Předehra k nedokončené opeře Oresteia (1954).

O Budulínkovi a lišce. Scherzo pro symfonický orchestr (1954).

Symfonieta pro velký orchestr (1958), prem. 12. 10. 1983 Leningrad.

Toccata pro kontrabas, žestě, bicí, 2 harfy, cembalo a klavír / Sonáta pro kontrabas (1959).

Divertimento pro smyčcový orchestr a 4 lesní rohy (1960), prem. Jihoněmecký rozhlas, duben 1962, tisk ViVo Brno.

l. symfonie, pro velký orchestr (1961), prem. 8. 10. 1962 Brno.

2. symfonie – Komorní, pro 11 dechových nástrojů (1962), prem. 8. 3. 1964 Brno.

3. symfonie, pro skupinu hráčů na bicí nástroje a varhany (1962).

4. symfonie, pro smyčcový orchestr (1963), prem. 7. 3. 1967 Praha, LP Panton 1967.

Concentus resonabilis, pro 19 sólistů a magnetofonový pás (1963), prem. 1964. Československý rozhlas Brno, partitura Editio Supraphon 1967.

Koncert pro klavír a orchestr (1966), prem. 16. 12. 1968 Brno.

Concerto grosso I, pro klarinet (nebo flétnu), kytaru, cembalo a smyčce (1966), prem. 15. 1. 1969 Brno, partitura Zanibon, Padova 1969, LP Panton 1983.

5. symfonie (1969), prem. 26. 3. 1971 Brno, partitura Zanibon, Padova.

Svita z baletu Pierot (1977), nahrávka pro Český rozhlas Brno 1977, koncertní prem. Zlín 1985.

Svita pro velký orchestr (z oratoria Šír haš–šírím), 5 částí (1978), veřejná nahrávka pro Český rozhlas Brno 1978.

Musica giocosa, pro housle a 12 členný komorní soubor (1981), prem. 5. 12. 1984 Brno.

Concertino pro klavír a smyčce (1985), prem. 21. 5. 1986 Brno.
Concerto grosso II, pro klarinet, fagot a smyčce (1988), prem. 26. 4. 1989 Brno, tisk Český rozhlas Praha 2006.

Capriccio for Madamme Kim–Cook, pro violoncello a velký orchestr (2000), prem. 3. 9. 2000 Zlín, CD Music Vars 2005.

Baletní epizody, pro smyčcový orchestr.(2001) veřejná nahrávka Český rozhlas Brno 2001

Vánoční Introit, pro orchestr (2005), prem. 2005 Brno.

Svita z baletu Sněhová královna (2011 ), 6 částí, prem. Zlín 2011, tisk ViVo Brno.


Skladby pro varhany sólo

Sonata bravura (1959), prem. 28. 9. 1960 Leningrad (hráno na klavír), 18. 9. 1961 Brno (hráno na varhany), tisk Státní hudební vydavatelství 1963, ViVo Brno 2007.

Sonata laetitiae / Sonata gaudia (1962), tisk Panton 1971, ViVo Brno 2007.

Allegro affanato (1963), prem. 17. 11. 1964 Praha, tisk ViVo Brno.

Esultazio e pianto / Pianto e esultazio (1972) tisk Panton, ViVo Brno 1993.

Burlesca (1982), tisk ViVo Brno 1993.

Pastorale (1986), prem. 1986 Brno, tisk ViVo Brno, CD Amabile 1997.

Preludio festivo (1992), prem. 11. 12. 1992 Brno, tisk ViVo Brno 1993, CD Amabile 1997.

Meditace, Introit (2002)

Musica sacra (6 částí, 1999), tisk Nela Brno 2004.
Postludio (2013), tisk ViVo Brno.

Vigilie (2013), tisk ViVo Brno.


Skladby pro jiné nástroje sólo

Cyklus instruktivních skladbiček pro akordeon (1958), tisk Editio Moravia.

7 preludií pro klavír (1956–1961), tisk Nela Brno 2001 (č. 1–5), 2004 (č. 6–7), 10' (původně Pět preludií pro klavír / Pět klavírních kusů (1956–1957 a Dvě preludia pro klavír (1961).

Gavota, Diavoleria a  Seguidilla, pro klavír ve snadném slohu (1961, 1961, 1983), tisk Nela Brno 2001.

Sonata eccentrica, pro housle sólo (1963).

Invence I.–IV. pro lesní roh sólo, tisk ViVo Brno 2005.

6 miniatur pro kytaru sólo, tisk Nela Brno 2002.

 

Skladby pro varhany a klavír

Variace pro varhany a klavír, op. 1 (1956), prem. předcházela provedení 28. 9. 1960 v Leningradu, tisk Supraphon 1982, ViVo Brno 2008, LP Supraphon 1965.

Dodici preludii / Preludii dodici, pro 2 klavíry a varhany (1963), prem. cca 1964 Brno, LP Supraphon 1968.

Concertino pro varhany a klavír (2010) (transkripce Concertina pro klavír a smyčce), tisk ViVo Brno.

 

Skladby pro různé komorní sestavy

Sonatina pro violoncello a kontrabas (1956).

Svita pro housle a klavír (1957), tisk Panton1988.
Smyčcový kvartet (1958), prem. 20. 12. 1961 Leningrad.

Scherzo contrario, pro housle, basklarinet (nebo klarinet) a xylofon (nebo kytaru) (1961), prem. 25. 3. 1962 Brno, tisk Zanibon Padova 1970.

Musica spingenta I, pro kontrabas a dechové kvinteto (1961), tisk Zanibon Padova, LP Supraphon 1965.

Musica spingenta II, pro smyčcové kvarteto a cembalo (1962), prem. 27. 11. 1966 Brno (s klavírem místo cembala).

Musica spingenta III, pro basklarinet a 13 bicich nástrojů (1962), prem. 11. 5. 1964 Praha, tisk Panton 1966, LP Supraphon 1964.

Tre scherzi, pro dechové kvinteto (1963), tisk Zanibon Padova 1970.

Musica concisa, pro flétnu, basklarinet, cembalo, klavír a bicí nástroje (1963), prem. 26. 4. 1964 Praha, tisk Panton 1971.

Sonáta pro lesní roh a klavír (1965).

Oratio. Nonet pro klávesové, drnkací a bicí nástroje (1968), prem. 25. 3. 1968 Brno.

Musica trascurata, pro basklarinet a klavír (1969), prem. 23. 2. 1969 Biberach.

Vánoční triptych / Triptych (Anděl / Andělé, Pastýři, Mudrci / Mágové), pro křídlovku a 4 pozouny (1993), prem. 2. 1. 1994 Brno, tisk ViVo Brno.

Balada pro violoncello a klavír (1992), tisk ViVo Brno, CD Music Vars 1997.
Pulsazione, pro 2 hráče na bicí nástroje.
Interludium pro 4 fagoty (1998), prem. 1999 Brno, CD Bárny 1999.
Partita giubilare, pro smyčcové kvarteto (1999), prem. 30. 11. 1999.

Tři tance, pro smyčcové kvarteto (2003), prem. Praha 2003 .

Vánoční Introit, verze pro varhany sólo (2005).

Tančírna, pro 4 violoncella (2013), prem. Tišnov 2013.

 

Oratoria a kantáty

Šír haš–šírím. Oratorium pro sóla, sbor a velký orchestr, na hebrejský text Písně písní (1970), prem. 25.6.1970 Brno, též orchestrální suita (1978).

Andělské poselství světu. Vánoční pastorela pro soprán, alt, smíšený sbor, varhany a smyčce na slova Václava Renče (1991), tisk Matice cyrilometodějská 1992.

Popelka nazaretská. Komorní oratorium pro střední hlas a syntetetizér, obsahující písně a recitaci, slova Václav Renč, (1991), tisk Karmelitánské nakladatelství.

Napřed je třeba unést kříž. Komorní oratorium pro střední hlas a syntetetizér, obsahující písně a recitaci, slova Paul Claudel (1992), prem. 21. 6. 1993 Forfest Kroměříž, tisk Karmelitánské nakladatelství.

Bůh je láska. Komorní oratorium pro střední hlas a syntetetizér, obsahující písně a recitaci, slova z evangelia sv. Jana (1993), tisk Karmelitánské nakladatelství.

Císařův mim. Komorní kantáta na text Václava Renče (1995).

Zpěv noci tajemné. Dvoudílná skladba pro bas a orchestr, slova prorok Izajáš, Václav Renč, Kamil Bednář a Josef Vlastimil Kamarýt (1997).

Chvalozpěv / Magnificat, pro smíšený sbor a orchestr  na staroslověnský text v přepisu Radoslava Večerky, prem. 18. 6. 2006 Česká Třebová.

In honorem Sanctae Ludmilae. Kantáta pro sóla, sbor, varhany a orchestr (2006), prem. 12. 10. 2006 Praha, chrám sv. Ludmily.

Peregrinatio, pro čtyřhlas a cappella na latinské verše Vladimíra Fuxe (2012).

Bezčasí. Píseň s klavírním doprovodem,slova: Pavel Vrba (2012), prem. Tišnov 2012.


Liturgické skladby

Česká liturgická mše / Liturgická mše / Česká mše, pro baryton, smíšený sbor, žestě, harfu a varhany (1956), prem. 5. 7. 1959 Letovice, též verze s orchestrem, (1965), prem. 10.7.1966 Letovice, audiokazeta Karmelitánské nakladatelství 1997.

Mše, pro smíšený sbor, dechové nástroje, harfu a varhany (1956), tisk ViVo Brno, CD Antiphona 1997.

Offertorim, pro smíšený sbor a varhany na latinský text (1960).

Vánoční mše dětská, pro zpěv, flétnu a varhany 1965), verze pro dětský sbor, flétnu, kytary a varhany (1979).

Missa brevis, pro dětský nebo ženský sbor a varhany na latinský text (1969), prem. 30. 8. 1970 Dresden, tisk Moravské hudební vydavatelství 1991, audiokazeta Panton 1994.

Slavnostní ordinárium, pro smíšený sbor, lid, varhany a orchestr (1973).

Jednoduché ordinárium, pro scholu, lid a varhany (1973).

Rytmická mše. Proprium s několika verzemi doprovodu zpěvu (1973).

Litanie k Božímu milosrdenství (1975).

Proprium na Květnou neděli, pro smíšený sbor, lid a varhany (1981).

Mariánské proprium 1., 2., 3., pro sóla, sbor a varhany (1986–88).

Pašije, pro sóla a sbor(podle Jana, podle Marka, podle Lukáše, podle Matouše, 1981–93), tisk Matice cyrilometodějská 1993.

Responsoriální žalmy, pro jednohlasý zpěv a varhany, cyklus A, B, C (1992–94), tisk Matice cyrilometodějská 1992–94, audiokazeta (cyklus B) Karmelitánské nakladatelství 1997.

Setkání. Ordinárium pro sóla, tříhlasý sbor a varhany (1995), partitura verze s orchestrem (2012)

Musica sacra Brno.

Slavnostní Konická mše, pro smíšený sbor a orchestr (2000), prem. 3. 9. 2000 Olomouc.
Missa solemnis, pro smíšený sbor a symfonický orchestr, latinský text (2001), prem. 2001 Znojmo.

Velikonoční proprium (2001).

Proprium ke mši za zemřelé (2002)

Vánoční sekvence, pro smíšený sbor a cappella (2006).

Křížová cesta s Matkou Páně, prosólo alt , dětský–ženský sbor, 2 syntezéry, bicí nástroje, text Běla Schovancová (2007), prem. Brno 2007.

Otče náš, verze pro jednohlas s prefací kněze a doprovodem varhan (2010).

Hudba k intronizaci biskupa, pro sólo, smíšený sbor, žestě, timpány a varhany, prem. 2010 Hradec Králové.

Lidové ordinárium, pro jednohlas s doprovodem varhan (2012).

Kantáta ke cti sv. Vavřince, pro smíšený sbor a orchestr (2012, prem. 2012 Jezvé (část obce Stružnice, okres Česká Lípa).

Zpěvy mezi čteními. Responsoriální roční cyklus A, roční cyklus B a roční cyklus C responsoriální žalmy a zpěvy před evangeliem pro všechny neděle roku, slavnosti a vybrané svátky , Velikonoční a svatodušní sekvence, Zpěvy před evangeliem a další zpěvy s doprovodem varhan (2012), tisk Musica Sacra Brno 2012, 339 s., schváleno pro liturgii.

Kantáta ke sv. Anežce, smíšený sbor a varhany nebo orchestr (2013).

 

Hymny

do roku 2014 neuzavřená řada skladeb pro smíšený sbor a varhany, některé tituly též v instrumentaci pro symfonický orchestr a v instrumentaci pro smyčcový orchestr se 4 lesními rohy

Mariánské hymny I–IV (1986), další hymny, vytvořené od roku 1995: k Ježíši Kristu, Králi, k Nejsvětější Trojici, ke sv. Petru a Pavlu, ke sv. Josefu I, ke sv. Josefu  II, ke sv. Jakubovi, ke sv. Vítu,  ke sv. Václavu, ke sv. Janu Nepomuckému, ke sv. Prokopu,  ke sv. Bartoloměji, ke sv. Klimentu, ke sv. Cyrilu a Metoději,  ke sv. Janu Sarkandru, ke sv. Hedvice, ke sv. Anně, ke sv. Anežce, ke sv .Gertrudě, ke sv. Zdislavě, ke sv. Voršile, ke ct. Mladě, ke sv. Wolfgangovi, ke sv. Kříži, ke sv. Karlovi

 

Jednohlasé chrámové písně:

31 jednohlasých písní a zpěvů, z nichž 5, na slova Josefa Hrdličky, obsahuje zpěvník Hosana (Praha, Portál 1995) a dalších 19 Kancionál...českých a moravských diecézí, Praha, Katolický týdeník, 2004).

 

Sborové skladby

Pod ochranu Tvou, pro smíšený sbor, baryton a varhany (1956), prem. 29. 5. 1960 Letovice.

Ó Maria, pomoz nám / Maria pomoz, přišel čas, pro smíšený sbor a varhany (1956), prem. 15. 8. 1961 Letovice.

Pange lingua, pro smíšený sbor a varhany na latinské verše Tomáše Akvinského (1956).

Chvalte ústa / Pange lingua, pro baryton, smíšený sbor, žestě, harfu, smyčce a varhany na verše Tomáše Akvinského v českém překladu (1958), prem. 10. 7. 1966 Letovice, tisk Karmelitánské nakladatelství.

Kristův prapor, pro smíšený sbor a varhany (1956–1963).

Jarní sbory / Dvě jarní ozvěny / Dva jarní sbory, pro smíšený sbor, slova P. Novotný (1959).

Nabuchodonosor, pro smíšený sbor, 3 trubky a 4 tympány, na biblický text proroka Daniela (1960).

Zpěv mrtvých dětí / Cantus mortuorum liberorum, pro 15hlasý smíšený sbor, 3 trubky a bicí nástroje, slova Jan Wertig, latinský překlad. Jan Šprincl (1963), prem. 12. 9. 1964 Praha, partitura Dům kultury a osvěty Brno 1970.

Vávra, pro dětský nebo ženský sbor s klavírem, slova František Ladadislav Čelakovský (1964), tisk Moravské hudební vydavatelství.

Rumor letalis. Smíšený sbor na latinský text (1966), prem. 5. 3. 1969 Brno.

Do usínání I, II, pro dvouhlasý dětský nebo ženský sbor a klavír, slova František Halas (1971), prem. 17. 1. 1971 Brno, tisk Editio Moravia 2001.

Veliký chór. Smíšený sbor na verše Oldřicha Mikuláška (1970–1974), prem. 28. 9. 1985 Brno.

Nezrazuj. Smíšený sbor na verše Stanislava Kostky Neumanna (1970–1974), prem. 28. 9. 1985 Brno.

Slavnosti léta, pro smíšený sbor a 2 klavíry na lidové texty (1985), prem. 19. nebo 20.12.1985

Brno, tisk ViVo Brno.

Vánoční poselství / Poselství vánoc, pro mužský sbor, elektrickou kytaru, syntetizér a bicí nástroje, slova Franišek. Petěrka (1987).

Gloria! Co to nového! Pásmo 19 koled, verze pro mužský sbor, klavír a syntetizér (1988).

Přes hradby století. Smíšený sbor s doprovodem varhan o sv. Anežce, slova Marie Holková

 (1988).

Te Deum, pro smíšený sbor a varhany s latinským textem (l991–1992), tisk ViVo Brno, audiokazeta Karmelitánské nakladatelství , CD Antiphona 1997.

Oslava Božej velebnosti / Chvála.... Tři sbory na slovenské žalmové texty (1992).

Chválospevy. Cyklus 5 žalmů na slovenské texty pro smíšený sbor a cappella (1993), prem. 23. 10. 1994 Brno.

Ave Maria. Smíšený sbor s doprovodem varhan (1995), prem. 27. 5. 1995 Brno–Žabovřesky, partitura v příloze k časpisu Cantus 2007, č. 1, CD Antiphona 1997.

Cantus laetitiae. Žalmy pro dětský nebo ženský sbor a cappella na latinský text. (1994), prem. Köln, partitura Bärenreiter 2004.

Chvalte Pána, pro smíšený sbor a varhany, slova Josef Hrdlička (2001).

Velikonoční, pro sólo ad lib., smíšený sbor a varhany, slova Josef Hrdlička (2004).

Eucharistická znělka, pro sbor , žestě, bicí a varhany, text podle sv. Jana (2001).

Ave verum Corpus, pro sborový jednohlas a orchestr (2011), prem. 2011 Praha, chrám sv. Víta.

Salve Regina, pro smíšený sbor a cappella (2013).

Sólistické vokální skladby

Salve Regina (Zdrávas královno), pro nižší hlas a varhany (1954–1956), prem. 25. 10. 1959 Letovice.

Otče náš, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 27. 10. 1960 Letovice.

Vánoční koleda / Koleda, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 1. 1. 1961 Letovice.

Píseň ke svatému Prokopovi, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 10. 7. 1960 Letovice.

Čtyři písně o konci jara, pro nižší hlas a noneto nebo klavír, slova Li–Po v překladu Bohumila Mathesia, (1958), prem. 1961.

Tiché světlo. Písně pro baryton a varhany, slova Václav Renč (1964).

Písně pro soprán a velký orchestr (1964).

Cantus psalmorum, pro basbaryton, varhany, harfu a bicí nástroje nebo s klavírem, na texty žalmů (1966), prem. 13.4.1969 Evanston (USA), tisk Matice Cyrilometodějská 1994.

Svatební píseň, pro zpěv a varhany, slova Václav Renč (1966).

Křížová cesta. Píseň na text Josefa Hrdličky (1970).

Píseň o Juditě, pro zpěv a kytaru nebo pro vícehlas a instrumentální skupinu, slova Josef Hrdlička (1973), audiokazeta Karmelitánské nakladatelství 1996.

Naimský mládenec, pro zpěv a kytaru nebo pro vícehlas a instrumentální skupinu, slova Josef

Hrdlička (1973), tisk Moravské hudební vydavatelství, audiokazeta Karmelitánské nakladatelství 1996.

Proglas, pro vyšší hlas, lesní roh, cembalo, vibrafon, bicí nástroje a smyčce, na staroslověnský text. (1980), prem. 20. 12. 1984 Brno.

Vánoční koledy, pro soprán, tenor, flétnu, hoboj, klavír a violoncello (1986), prem. 1986 Jaroměřice.

Gloria! Co to nového! Pásmo koled pro soprán, tenor, flétnu, hoboj, violoncello a klavír (1988–89).

Velikonoční cesta. 14 písní pro soprán, flétnu, hoboj, violoncello a klavír, na texty žalmů a hymnů (1990), provedení 6 písní 11. 12. 1992 Brno, tisk ViVo Brno též verze pro vyšší hlas a varhany (1991).

Zpěv noci tajemné, pro nižší hlas a symfonický orchestr (1994), prem. 8. 12. 1994 Kroměříž.

Písně na verše Jana Skácela, pro vysoký hlas a klavír (1992).

Dvě balady(Balada zimní na slova Jana Nerudy, Hrobník na slova Otokara Březiny), pro baryton a klavír (1996), prem. 25. 11. 1996 Brno, též verze se smyčcovým orchestrem, prem. 18. 4. 2002 Brno, Hrobník také s doprovodem symfonického orchestru.

Dulces cantilenae. Tři písně pro baryton a klavír (1998), prem. 9. 3. 1999 Brno.

Cyklus písní, pro střední hlas a klavír, slova Jan Skácel , tisk Nela Brno 2002.

 

Opery

Funus bláznů. Komická opera podle hry Václava Renče (1966).

Noc plná světla 4 aktová celovečerní opera s Prologem, libreto podle Paula Claudela přeložil a upravil Josef Hrdlička (2009), prem. 28. 6. 2013 Moravské divadlo Olomouc, nahrávka na DVD viz http://www.youtube.com/watch?v=FI9_412vL4o

 

Hudební hry a muzikály

Česká mše vánoční, libreto Milan Calábek (1968), prem. 1968 Ostrava.

Život a smrt dokora Fausta, libreto Milan Calábek (1969), prem. 1969 Ostrava.

Slavnost na stříbrné hoře, námět Luisa J. Hernandezová, libreto Milan Calábek (1974).

Mladá garda, námět Alexandr Alexandr Fadějev, libreto Milan Calábek (1974), prem. 17. 1. 1975 Brno.

Holátka, libreto Zdeněk Kaloč (1982).

Actus pobožný, libreto Václav František Kocmánek (1990).

 

Melodramy

Malá mytologická cvičení, pro smyčcové kvarteto a recitátora, slova Renáta Pandulová (1960), česká prem. 5. 4. 1963 Praha.

Byl jednou jeden míč. Melodram pro recitaci a klavír, slova Vítězslava Nezvala (1970), prem. 27. 1. 1971 Brno.

 

Balety

Mechanismus, libreto Rudolf Adler (1964), materiál DILIA, prem. 5. 3. 1966 Liberec.

Popelka. Loutkový balet, libreto Jiří Jaroš (1966), prem. Brno.

Pierot. Celovečerní balet o Jeanu Gaspardu. Debureauovi, libreto Václav Kokšál (1976), materiál DILIA, prem. 6. 4. 1976 Olomouc, též orchestrální suita (1978).

Sněhová královna, scénář Evald Schorm, Emil Sirotek, Josef Svoboda a Pavel Šmok podle Hanse Christiana Andersena, texty písní Jan Skácel (1978), prem. 27. 9. 1979 Praha, též orchestrální suita (1979).

Paní mezi stíny. Balet o 7 obrazech ve 2 dílech o Boženě Němcové, libreto Zdeněk Kaloč podle námětu Evženie Dufkové s verši Františka Halase (1984), prem. 29. 5. 1987 Brno, materiál DILIA.

 

Jiné skladby

Palicový tanec, pro cimbálovou kapelu (1982).

Císařův mim. Hudebně literární drama. (1994), prem. 12. 1. 1995 Brno.

Hořká blahoslavenství. Hudebně literární pořad se syntetizérem, slova Jan Jiří Vícha, prem. 9. 3. 1995 Brno.

Spor duše s tělem. Hudebně literární pořad se synetizérem, prem. 9. 11. 1995 Brno.

Pražská legenda. Hudebně literární drama se syntetizérem.(1995), prem. 3. 12. 1995 Fryšták

Citadela. Hudebně literární celovečerní pásmo, slova Antoine de Saint–Exupéry (1998), audiokazeta Karmelitánské nakladatelství 1998.

Elektroakustická hudba

Čtyři zvukové konverzace a finále. Konkrétní hudba(1965).

  

II. Dílo literární

Slovo autora (Opus musicum 29, 1997, č. 1, s. XXII–XXIV).

Jak jsem ho znal (vzpomínka na Arne Linku), in: Svět hudby Arne Linky (Šimon Ryšavý, Brno 2000).

Komponovat duchovní hudbu je pro mne přirozené a nutné (zapsal Ondřej Ptáček, Katolický týdeník 11, 2000, č. 59, s. 2).

Chrámová hudba nemá rozptylovat (zapsal Ondřej Ptáček, Katolický týdeník 12, 2001, č. 26–27, s. 4).

[vzpomínka na Josefa Pukla], in: Froňková, Erika: Ve službách královského nástroje. Varhaník Josef Pukl (Gloria, Rosice u Brna 2001, s. 82–83).

Stal jsem se žákem pana profesora [Lejska], in: Lejskovi, Věra a Vlastimil / Jan Trojan: Rozmluvy bez klavíru (Šimon Ryšavý, Brno 2002, s. 9–11).

Na ohlížení není čas! (zapsala Leona Saláková, Cantus 18, 2007, č. 1, s. 5–7).

Literatura

I. Lexika, komentované katalogy (výběr):

 

ČSHS II, 1965 (s. 342–343, Štědroň, Bohumír). 

Riemann Musik Lexikon. Ergänzungsband. Personenteil L–Z (Mainz 1975, s. 396).

MEH 1983 (s.507–508).

New Grove1 (sv. 13, s. 49, Pukl, Oldřich). 

Dilia. Katalog hudebnědramatických děl (Dilia, Praha 1984, s. 185–186), též německy (1985) a anglicky (1989).

ČSS 1985 (s. 220–221, Němcová, Alena).

Dizionario enciclopedico universale delle musice e dei musicisti diretto de Alberto Basso. le biografie, díl 6. (UTET, Torino 1988, s. 70).

Slonimsky, Nicolas: Baker´s Biographical Dictionary of Musicians (Schirmer,

8. edice 1992, s. 1426–27).

Březina, Václav: Lexikon českého filmu (Filmové nakladatelství Cinema Praha 1996, s. 71, 168–169, 203, 257, 274, 329–330, 391, 496–497).

SČHK 1997 (s. 81, 82, 653).

HSPK 1999 (s.415).

Český taneční slovník (Praha 2001, s. 196–7, 252, 262, 297).

Český hraný film 1961–1970 (Národní filmový archív, Praha 2004, s. 172, 579).

New Grove2 (sv. 20, s. 44–45, Pukl Oldřich / Steinmetz, Karel.).

MGG2 (Personenteil 13, 2005, s. 743, Zahradníček, Jiří).

Český hraný film 1971–1980 (Národní filmový archív, Praha 2007, s. 399).

Český hraný film 1981–1993 (Národní filmový archív, Praha 2010, s. 73, 185, 227, 281, 301, 367).

 

II. Ostatní

 

a) diplomové práce

 

Šiler, Jaroslav: Variace pro varhany a klavír Zdeňka Pololáníka (JAMU 1961).

Kučera, Zdeněk: Skladatel Zdeněk Pololáník – 1. symfonie (pedagogická fakulta UJEP Brno1983).

Hrdličková, Stella: Skladatel Zdeněk Pololáník – Proglas, Zpěv mrtvých dětí (Konzervatoř Brno 1985).

Vašíčková, Jana: Skladatel Zdeněk Pololáník (Konzervatoř Ostrava 1987).

Krejsová, Hana: Zdeněk Pololáník – Esultazio e pianto (Konzervatoř Kroměříž 1988).

Ovčačíková, Lenka: Skladatel Zdeněk Pololáník (Konzervatoř Praha 1989).

Akubžanová, Michaela: Hudební skladatel Zdeněk Pololáník a jeho loutkový balet Popelka (pedagogická fakulta MU Brno 1991).

Dvořáčková, Stella: Zdeněk Pololáník – písňový cyklus Velikonoční cesta (JAMU 1992).

Pololáníková, Jana: Varhanní skladby Zdeňka Pololáníka (JAMU 1993).

Zadina, Josef: Duchovní hudba v dílech moravských skladatelů (JAMU 1993).

Fialová, Drahomíra: Hudba brněnských skladatelů (Bratislava 1993).

Škop, Karel: Vokální dílo Zdeňka Pololáníka se zaměřením na Cantus psalmorum (JAMU 1995).

Miškaříková, Věra: Duchovní hudba Zdeňka Pololáníka (Unierzita Palackého Olomouc 1997).

Kovářová, Naděžda: Zdeněk Pololáník a jeho vokální dílo (Konzervatoř Teplice 2000).

Lajnerová, Markéta: Počátky Nové hudby v Čechách (UK Praha 2000, s. 93, 111–112, 125).

Hrubý, Jiří: Velikonoční cesta – Zdeněk Pololáník (Církevní konzervatoř Kroměříž 2002).

Fryaufová, Marcela: Zdeněk Pololáník – život a dílo (Konzervatoř Brno 2002)

Ryšánková, Barbora: Osobnost Zdeňka Pololáníka a duchovní hudba v liturgii (Konzervatoř Brno 2005).

Prudil, Miloslav: Mše Zdeňka Pololáníka v kontextu liturgické reformy II. vatikánského koncilu (Univerzita Palackého Olomouc 2005)

Málková, Kateřina: Zdeněk Pololáník, život a dílo (AMU Praha 2007).

Múčková, Marie: Skladby Zdeňka Pololáníka ze začátku 60. let XX. století pro brněnský soubor Musica nova (MU Brno 2007).

 

b) pasáže v knižních publikacích (výběr)

 

Bártová, Jindřiška: Jan Kapr (JAMU, Brno 1994, s. 71–72).

Bártová, Jindřiška: Miloslav Ištvan (JAMU, Brno 1997, s. 47, 51).

Havlík, Jaromír: Česká symfonie (Panton Praha 1989, s. 231–232, 323, 342, 345)

Dohnalová, Lenka: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR (disertační práce na FF UP Olomouc 1998, s. 159).

Sehnal, Jiří, Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Vlastivěda moravská, sv. 12, Muzejní a vlastivědná společnost v  Brně 2001, s. 236, 251, 266–267).

Matzner, Antonín / Pilka, Jiří: Česká filmová hudba (Dauphin Praha, 2002, s. 267, 268, 310, 326, 327, 377, 406, 411).

Lejsková, Věra: Moje Brno v pořadech Radia Svobodná Evropa 1993–2002 (Šimon Ryšavý, Brno 2003, s. 56–57).

Poledňák, Ivan: Vášeň rozumu (Univerzita Palackého v Olomouci 2004, s. 61, 95, 149, 177, 222. 363).

 

c) statě, články a studie v periodikách nebo pasáže z nich (výběr)

 

[soupis recenzí v Hudebních rozhledech 1948–83, zpracovaný v hudebním odboru Divadelního ústavu], heslo Zdeněk Pololáník (18 recenzí na 15 skladeb, rukopis v archívu Hudebního informačního střediska Praha).

jv [Vysloužil, Jiří]: Státní filharmonie... (Opus musicum 2, 1970, č. 5–6, s. 178).

(jp): Sněhová královna v jubilejním roce Laterny magiky (Národní divadlo informuje, září 1979, s. 1).

Nuffel, Van: Hoogtepunkt van een concert (Spectator, Amsterdam, 6. 3. 1982).

Valový, Evžen: Baletní premiéra na výbornou (Lidová demokracie Brno 13. 5. 1982).

Němcová, Alena: Se Zdeňkem Pololáníkem o jeho sovětských přátelích (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 6, s. 281–282).

ekd: Rozhovor se Zdeňkem Pololáníkem (Opus musicum 25, 1985, č. 7, s. 218–219).

Hošková: Jana: Nový balet na národní téma (Paní mezi stíny, Lidová demokracie 18. 6. 1987).

Pečman, Rudolf: Paní mezi stíny (Práce, 18. 6. 1987).

(Jan): Hudba jako herecká role (Týdeník Brněnska, 19. 5. 1989, s. 8).

Jeřábek, Mojmír: Zde jsou lvi (rozhovor, Brněnský večerník 9.2.1990).

Klusák, Jan: Jak jsme v šedesátých letech dělali hudbu IV. (Na hudbu 1, 1990, č. 4, s. 13).

Linka, Arne: Janáčkovo kvarteto s premiérou Pololáníkova kvarteta [správně kvartetu] (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 4, s. 163–164).

Pensdorfová, Eva: Musica Iudaica II (Opus musicum 25, 1993, č. 9–10, s. 19–20).

Veber, Petr: Závěrečná Píseň písní (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 12, s. 548).

Vlková, Ludmila: Koncert z tvorby Zdeňka Pololáníka (Opus musicum 28, 1996, č. 1, s. 7).

Smutný, Pavel: Česká klasika na CD (Opus musicum 29, 1997, č. 1, s. VII–X).

(pa): Dvořák a Pololáník (Rovnost, 25. 2. 1997).

Smutný, Pavel: Dvořákovi pokračovatelé (Opus musicum 29, 1997,  č. 3, s. V–XI).

Hejzlar, Tomáš: Jen málokdo tuší, jak náročná je to práce! (hudba pro televizi, Haló noviny 16, č. 172, 26.7.2006, s. 13).

Frydrych, Karol: Lze být celý život jen skladatelem? (Psalterium 1, 2007, č. 6, s. 6–9).

Štědroň, Miloš: Polemika se statí J. Vysloužila Hudba generace Ilji Zelenky na Moravě (Opus musicum.40, 2008, č. 2, s. 18).

Frydrych, Karol: Koncert z mimořádných skladeb Zdeňka Pololáníka (Opus musicum. 41, 2009, č. 3, s. 56–57).

Preisler, František: Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové (Orlický deník 20, č. 175, 28. 7. 2011, s. 8).

Kovaříková, Kristýna: Opera o lásce a tajemství bude mít světovou premiéru (Přerovský a hranický deník.20, č. 138, 14. 6. 2013, s. 10).

Herman, Josef: Operní kázání (Divadelní noviny. 22, 2013, č. 17, s. 8).

[bez uvedení autora]: Noc plná světla v Chicagu (Hlasy národa, Chicago, 2014, č. 4, s. 14–15).

Sedláček, Marek: Klub moravských skladatelů. 22 let obnovené činnosti (Brno 2014, s. 116-17).

 

d) soubory informací v internetových databázích (výběr)

http://old.musicbase.cz/index.php?page=detail_autora&mod=zobraz&ID=849

http://www.musica.cz/cz/skladatele.php

http://vis.idu.cz/Biblio.aspx?lang=czhttp://www.nkp.cz

 

e) jiné materiály (výběr)

Štědroň, Miloš: Zdeněk Pololáník. Profilový leták Hudebního informačního střediska (Praha 1967, německy 6 s., anglicky 6 s. a rusky 6 s.).

Linka, Arne: (pořad k 55. narozeninám Zd. Pololáníka, vysílán Čs. rozhlasem 25.10.1990).

Linka, Arne: Zdeněk Pololáník. Profilový leták Hudebního informačního střediska (Praha 1994, souběžně česky a anglicky, 20 s).

Stehlík, Jiří: (pořad v cyklu Skladatel týdne, vysílán Čs. rozhlasem 8. 2. 1993).

Sobotka, Mojmír: Úplný soupis hudebního díla Zdeňka Pololáníka (2008, rukopis, 25 s.).

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 12.1.2015