Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Železný, Lubomír

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:16.3.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.9.1979
Text
DíloLiteratura

Železný, Lubomír, skladatel, narozen 16. 3. 1925, Ostrava, zemřel 27. 9. 1979, Praha.

 

V rodišti v době svých gymnaziálních studií soukromě navštěvoval hodiny z hudební teorie u Jana Šoupala a Josefa Schreibera. Roku 1942 byl přijat do 3. ročníku brněnské konzervatoře, po jejímž dočasném uzavření 1944 se stal korepetitorem opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a pak byl totálně nasazen ve Vítkovických železárnách. Po skončení války přesídlil do Prahy, kde v kompoziční třídě Karla Janečka dokončil konzervatoř (1948; současně byl též soukromým žákem Karla Boleslava Jiráka). Ve studiu skladby pokračoval u Karla Janečka a Pavla Bořkovce 1948–50 na pražské AMU, v letech 1948–51 byl zároveň hudebním režisérem v Československém rozhlase a v dalších pěti letech se uplatňoval jako skladatel a upravovatel v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Od roku 1956 až do smrti se věnoval komponování ve svobodném povolání. V době tzv. normalizace po roce 1969 byl jedním ze zakladatelů Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, na jehož 1. sjezdu 1972 byl zvolen předsedou ústředního výboru svazu. Tuto funkci vykonával až do své smrti. V roce 1973 byl vyznamenán Státní cenou Klementa Gottwalda, roku 1975 mu byl propůjčen titul zasloužilý umělec.

 


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Komorní

Sonáta pro flétnu a klavír (1943);

Čtyři polky pro klavír (1948);

Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello (1948);

1. smyčcový kvartet (1960);

2. smyčcový kvartet (1968);

Kvintet pro dvoje housle, klarinet, violu a violoncello (1969);

Dechový kvintet (1970);

Sonáta pro housle a klavír (1971).

 

Orchestrální

Symfonická věta (1947);

Dvě gavoty (1955);

Koncert pro housle a orchestr (1959);

Symfonie pro velký orchestr (1963);

Koncert pro flétnu, smyčce a klavír (1966);

Koncertantní hudba pro violu, smyčce a klavír (1969);

Symfonie pro malý orchestr (1971);

Koncert č. 2 pro housle a orchestr (1976).

 

Vokální

Písně na texty lidové poezie (1948);

Zbojnické písně pro tenor a orchestr (1958);

Tři smíšené sbory na texty Rabíndranátha Thákura (1967);

Dva mužské sbory na texty Rabíndranátha Thákura (1968).

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
ČSS, s. 324–325. 

II. Ostatní
Zapletal, Petar: Lubomíru Železnému k padesátce (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 3, 126–128).
Gregor, Vladimír: O mládí Lubomíra Železného (Hudební rozhledy 32, 1980, č. 2, s. 91–92).

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 158–59).

Zenkl, Michal: K osobnosti a dílu Lubomíra Železného (Hudební rozhledy 35, 1983, č. 1, s. 39).

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984).
Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987, s. 201).
Šmolík, Jan: Lubomír Železný. Malá monografie. (Praha 1987).

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 23.3.2009