Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jirásek, Jan

Tisk


Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:9.1.1955
Text
DíloDiskografieLiteratura

Jirásek, Jan, skladatel, narozen 9. 1. 1955, Rychnov nad Kněžnou.

 

Se skladebnými pokusy začal ve třinácti letech, soustavně začal skladbu studovat nejprve soukromě u Miroslava Raichla (1976–81), poté na JAMU (1981–85) u Zdeňka Zouhara (akustická hudba) a Rudolfa Růžičky (elektroakustická a počítačová hudba). V letech 1980–83 učil na Lidové škole umění v Náchodě, v letech 1985–87 byl redaktorem a režisérem vážné hudby ve studiu Československého rozhlasu v Hradci Králové, v letech 1987–89 byl hudebním redaktorem a producentem Hlavní redakce hudebního vysílání Československého rozhlasu v Praze, v dalším roce byl produkčním Experimentálního studia Českého rozhlasu v Praze. Zasloužil se o nadregionální koncepci práce hradeckého studia, rozšířil jeho vysílací čas na celostátním okruhu, natočil řadu nových skladeb, z nichž pro mnohé byla rozhlasová nahrávka premiérou.

Ve skladebné práci se snažil od počátku jít vlastní cestou. Jeho zájem o elektroakustickou oblast i o starou hudbu a dobový instrumentář, vyhledávání závažných témat, spolupráce s dětskými sbory, se světem divadla, filmu a televize, nenucené exkurze do rockových intonací vedl k mnohotvárnosti Jiráskova skladebného jazyka již v jeho velmi úspěšné absolventské práci A přece se točí... (premiéra Československý rozhlas Vltava 1986), provázené široce oblíbeným cyklem dětských sborů Dovádivé písničky (premiéra Praha 1986). V roce 1991 získal cenu Českého hudebního fondu za skladbu Labyrint.V té době začíná Jiráskova tvorba pro význačné interprety a scény, mnohdy na jejich objednávku. V roce 1992 měla jeho skladba Chléb a hry premiéru na Mnichovském bienále, videozáznam skladby Labyrint v režii Petra Vrány měl premiéru na festivalu v San Francisku a uskutečnila se Jiráskova hudební spolupráce při prezentaci Československa na EXPO 92 v Seville. V roce 1993 mělo premiéru divadelní představení Babaylonská věž (režie Josef Krofta) v Charlesville (Francie). Missa propria zazněla po předpremiérách v Pardubicích a Náchodě (1994) na Pražském jaru v letech 1994 (oficiální premiéra) a 2014, byla uvedena též v Sydney (2011), na festivalu v Avignonu (2011), v Lincoln Centre (2011) a Carnegie Hall 2013) v New Yorku a jinde včetně baletního ztvárnění v Mexico City, byla též zaznamenána na několika CD. Velký úspěch měl Jiráskův postmoderní přepis Bachovy skladby Lukášovy pašije (světová premiéra Mnichovské bienále 1996, americká premiéra Minneapolis 2000). V roce 2003 byla na festivalu Voor de Wind provedena Jiráskova skladba pro varhany a tubu Viribus Unitis, objednaná tímto festivalem. Skladba Praga mystica byla roku 2005 provedena Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a vysílána do 15 evropských zemí v rámci spolupráce s Evropskou vysílací unií. Skladba Mondi paralelli v premiérové nahrávce Českého rozhlasu (2010) byla vysílaná též zahraničními rozhlasovými stanicemi.

V New Yorku se uskutečnila premiéra skladby Encountering an Illusion v podání Khorikos Ensemble (2011). Rok 2012 přinesl premiéry varhanního koncertu Dance with the Universe v Portlandu v podání Portland Chamber Orchestra a skladby Fragile Balance/Letter to Heaven v Atlantě v podání Vega String Quartet, na jehož objednávku dílo vzniklo. Premiéru mikroopery Král Lávra uvedl sbor Khorikos v New Yorku roku 2013. V roce 2014 měla v pražském Národním divadle premiéru Jiráskova skladba Guru jako součást projektu Česká baletní symfonie II spolu s provedením choreografických zpracování skladeb Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.

Jiráskovy skladby byly provedeny také na festivalech „Synthese 90“ v Bourges, „Elektronmusik Festival“ ve Stockholmu, „le Colloque International des jeunes compositeurs de Musique Electro-accoustique 1991“, pořádaném UNESCO v Paříži, Ars Electronica, Schleswig – Holstein Festival, Tschekoslowakische Nacht Mnichov 1990, často byly prováděny v amerických městech v souvislosti s jeho návštěvami, dále ve Varšavě, Vídni, Münsteru, Řezně, Berlíně, Norimberku, Ulmu a dalších městech.

V Jiráskově hudbě, osobitě obohacující osvědčené skladebné postupy osobitými inovacemi, je latentně přítomna myšlenka všestranného vzájemného porozumění mezi lidmi, která je nejvýrazněji vyjádřena v sedmidílném sborovém cyklu Mondi paralleli, inspirovaném základními myšlenkami křesťanství, buddhismu, judaismu a islámu. Bohatá a několika oceněními vyznamenaná je Jiráskova hudba pro filmy, jejichž režiséry byli Jiří Krejčík, Milan Cieslar, Jaroslav Brabec, Jiří Strach a další.

V roce 2009 uzavřelo vydavatelství Ricordi s Jiráskem smlouvu o vydávání všech jeho děl včetně již vydaných, na něž získá vydavatelská práva.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Orchestrální hudba

A přece se točí.... Skladba, inspirovaná výrokem Galilea Galileiho, pro symfonický orchestr a dva syntezátory, 1985, vyd. Ricordi.

Symbióza, pro violoncello a symfonický orchestr, 1991.

Kytice. Orchestrální suita z hudby ke stejnojmennému filmu, 2001, vyd. Praha, Editio Bärenreiter.

Praga mystica, pro symfonický orchestr a 3 hráče na bicí nástroje, 2001, vyd. Praha, Editio Bärenreiter.

Something happened, pro komorní orchestr, 2005.

Múzy a pokušitelé (Renaissance znovu), pro komorní orchestr, 2009, vyd. Ricordi.

Dance with the Universe / Tančit s vesmírem. Koncert pro varhany a orchestr, 2012.

 

Komorní instrumentální hudba

Přeludyum. Dechový kvintet, 1984, vyd. Praha, Editio Bärenreiter.

Dilema, pro violoncello, 1987.

Again, pro klarinet sólo, 1988.

Ad unum, pro varhany, 1988, vyd. Ricordi 2007.

Provizorní abeceda pro flétnu, 1989, vyd. Ricordi.

Zoe, pro cembalo, 1990.

Katharsis, pro flétnu, housle, violoncello a cembalo 1990.

Bread and Circuses / Panem et circenses / Chléb a hry, pro šest hráčů na bicí nástroje, 1992, vyd. Ricordi.

Con moto pro 6 hráčů na bicí nástroje, 1993.

Zapomenutá metafora, pro housle a klavír, 1996, vyd. Praha, Schott Musik International.

Vzdušné zámky, pro 1 hráče na bicí, 2002, vyd. Vydavatelství Českého rozhlasu 2006.

Introdukce a etuda pro 2 klavíry, 2003, vyd. Ricordi.

Viribus unitis, pro varhany a tubu, 2003, vyd. Vydavatelství Českého rozhlasu 2006.

Eccentric Prayer / Excentrická modlitba, pro flétnu, klarinet, housle, violoncello a klavír, 2005, vyd. Ricordi.

Encountering an Illusion / Setkání s iluzí, pro smíšený nebo chlapecký sbor, 2011.

Fragile Balance – Letter to Heaven / Křehká rovnováha – Dopis do nebe, pro smyčcové kvarteto, 2012.

 

Vokální hudba

Dovádivé písničky, pro dětský sbor a klavír, slova František Hrubín, vyd. Panton 1990.

Písničky zpod čepice. Cyklus pro chlapecký sbor s doprovodem klavíru, 1989.

České koledy 1 (17 vánočních koled, Gloria a 2 interludia) pro dětský sbor a historické nástroje, 1990.

Missa propria, pro smíšený nebo chlapecký sbor, 1993, vyd. Ricordi.

České koledy 2 (14 vánočních koled s 5 inerludii) pro dětský a chlapecký sbor a historické nástroje, 1994.

Pašije sv. Lukáše (rekonstrukce Orffovy úpravy skladby Johanna Sebastiana Bacha) pro sóla, chlapecký a smíšený sbor, bicí, cembalo, varhanní positiv a orchestr, 1995, vyd. Praha: Schott Musik International.

Voice on Canvas, pro soprán, housle a klavír, na základě textů anonymů, Lorda Alfreda Douglase, sv. Františka z Assisi a Tomáše Garriguea Masaryka, 1997, vyd. Ricordi.

Private Message / Soukromé poselství, pro soprán, smíšený nebo chlapecký sbor, bicí nástroje a komorní orchestr, 1997, vyd. Praha, Editio Bärenreiter.

Nejkrásnější české a moravské koledy, pro dětský sbor, historické a lidové nástroje, 1999.

Te laudamus, pro dětský sbor, na liturgický text, 1999.

Te Deum laudamus. OM AH HUM, pro smíšený a chlapecký sbor, slova z úryvků liturgického textu, talmudu, koránu a buddhistických manter, též verze pro dětský nebo ženský sbor, 1999, vyd. Ricordi, Kudy kam. Písničky pro jednohlasý dětský sbor nebo sólový hlas s doprovodem klavíru na texty Františka Hrubína a Jiřího Chuma, 2001, vyd. Praha, Editio Bärenreiter 2002.

Kam jít, pro dětský sbor a klavír, 2002, vyd. Praha, Editio Bärenreiter.

Mondi paralleli / Paralelní světy, pro smíšený nebo dětský nebo ženský sbor a cappella na slova úryvků křesťanské liturgie a textů jiných náboženství (1. Miserere, 2. Benedictus. Baruch Haba, 3. Agnus Dei. Wheresoever you look, 4. Sanctus, 5. Miserere. Avinu malkenu, 6. Te Deum laudamus. OM AH HUM, 7. Dona nobis pacem…is the face of God), vyd. 2009, Ricordi.

Si vis amari, ama, pro dětský sbor, na slova latinských přísloví a úryvky textů různých autorů, 2013.

 

Opery

Pinokio v cirkuse. Opera na motivy Goldoniho knihy o 2 jednáních, scénář Josef Krofta, dialogy a texty písní Jiří Žáček, 1999, premiéra Cirkus Berousek, Praha 2000.

O chlapci, který se nechtěl stát počtem. Celovečerní opera na libreto Ivana Klima, 2009, vyd. Ricordi.

Král Lávra. Mikroopera pro dětský nebo smíšený sbor, klavír a bicí nástroje, na námět stejnojmenné básně Karla Havlíčka Borovského, 2012.

R.U.R. aneb Roboti. Dvouaktová opera na námět Karla Čapka, libreto Jan Schmid a Jan Kolář, 2015.

 

Balety

Guru. Jednoaktový balet na libreto Jana Jiráska, pro orchestr a sbor, choreografie Viktor Konvalinka, 2013, premiéra Národní divadlo Praha 2014.

Das Dschungelbuch / Kniha džunglí. Balet o 2 jednáních, libreto Jan Jirásek a Michael Kropf, choreografie Michael Kropf, 2016.

 

Elektroakustická hudba a její kombinace s akustickou hudbou

Labyrint pro flétnu, neškolený mužský hlas, počítač a elektroniku, 1986.

Variace na rockové téma pro klavír, 2 syntezátory, smyčcové kvarteto a počítač, 1988.

Looking East / Pohled na východ, pro elektronické přístroje, 1991.

Looking West / Pohled na západ, pro elektronické přístroje, 1991.

 

Dílo literární:

 

Elektronika a hudba (Opus musicum 21, 1989, č. 7, s. 208– 214).

Tvůrčí egoismus a plastické hadice (zapsal Pavel Kalina, Lidové noviny 9, 1996, č. 128, příloha, s. XIII).

Není mi líto slávy (zapsal Zdeněk A. Tichý, Týden 3, 1996, č. 45, s. 84–87).

Zpověď prokletého skladatele (zapsal Petr Dorůžka, Reflex 5, 1995, č. 3, s. 46–47).

Mluvit jednoduše vyžaduje odvahu. S hudebním skladatelem Janem Jiráskem o soudobé vážné hudbě, stereotypech i popu (připravil Petr Mareček, Mladá fronta Dnes – Královéhradecké vydání 16, 2005, č. 7, s. 5).

Světový sbor natáčí album světového skladatele (připravil Petr Mareček, Mladá fronta Dnes – Královéhradecké vydání 23, č. 32, 7. 2. 2012, s. B3).

Při tvorbě netrpím, říkám, co cítím a co říct musím. Jan Jirásek oslavil šedesátku (připravil Petr Mareček, Mladá fronta Dnes, Královéhradecké vydání 26, č. 19, 23. 1. 2015, s. B3).

Diskografie

Diskografie (výběr):

 

Týden nové tvorby 1988 (LP, Panton 1988);

Quartetto con flauto (CD, Sony Music Bonton 1990);

Elektronische Musik (CD, Erdenklang 1991);

Czech Organ Music (CD, Bonton Classics 1992);

České koledy 1 (MC, CD, Bonton 1993);

České koledy 2 (CD Bonton, 1994);

Jan Jirásek: Komorní hudba (CD, Arta 1994);

Renaissance of Humanity (CD, BMG Music / Erdenklang 1995);

Bread and Circuses (CD, BMG Ariola 1997);

Nejasná zpráva o konci světa (CD, Popron 1997);

Hudba pro třetí tisíciletí (CD, Stylton, 1998);

Nejkrásnější české a moravské koledy (MC, CD, BMG Ariola, 1999);

Closing the Century (CD, Amabile 1999);

Lucie Bílá na Pražském jaru (MC, CD, Monitor-EMI 1999);

St. Luke Passion (CD, Classico 2000);

Pinokio (MC, CD, BMG Ariola 2000);

Kytice (MC, CD, Sony Music Bonton 2001);

Te laudamus (CD, Stylton 2006);

Pinokio v cirkuse (CD v příloze stejnojmenné knížky Bon Art Production 2008);

Věčná duha (CD, Amabile 2010);

Jan Jirásek and Jitro (CD, Amabile 2013);

Czech and Moravian Christmas Carols (CD, Naxos2015).

Literatura

Pasáže v knižních publikacích

Kaduch, Miloslav: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964–1994 (Ostrava 21996, s. 81–82).

Dohnalová, Lenka: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v České republice (disertační práce, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc 1998, s. 146).


Články v periodikách

Zkratkami i oklikami (Hudební rozhledy 62, 1989, č. 7, s. 290–293) – interview.

Hofrichter, Vladimír: Po úspěchu na amerických univerzitách na Pražské jaro. Jirásek jako Dvořák? (Orlický týdeník 35, č. 41, 24. 5. 1994, s. 5).

Hofrichter, Vladimír: Skladatel proniká do světa. Jan Jirásek byl poctěn mimořádným úkolem dokončit Lukášovy pašije Carla Orffa (Hradecké noviny 3, č. 142, 17. 6. 1994, s. 6).

Freo, Jan: [Katharsis, Panem et circenses, Labyrint, Kyrie eleison, Zoe, Dilema] (Harmonie 2, 1995, č. 1, s. 40) – recenze CD.

(abe): Lukášovy pašije zažily v Mnichově obrovský triumf. Hudební skladatel Jan Jirásek vdechl téměř ztracenému Bachovu dílu novou jiskru (Hradecké noviny 5, č. 260, 6. 11. 1995, s. 10).

Doubrava, Petr: Komorní filharmonie nabídne publiku Vánoční pastorále (Pardubický deník 18, 14. 12. 2009, č. 290, s. 3).

Bohadlo, Stanislav: Jitro a Paralelní světy Jana Jiráska (Hudební rozhledy 63, 2010, č. 2, s. 21).

Bohadlo, Stanislav: Jitro. Velký příběh sluníčka, které vyšlo a nezapadá. 40 let Královéhradeckého dětského sboru (Cantus 24, č. 2, s. 14–16).

 

http://janjirasek.com

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 3.10.2016