Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Moravsko-slezský hudební věstník

Tisk


Charakteristika: Hudební časopis

Text
Literatura

Moravsko-slezský hudební věstník, „časo­pis věnovaný hudbě a všem do oboru toho spadajícím zájmům (s hudebními příloha­mi)“.
 
Redaktor Eduard Bartoníček, Moravská Ostrava, vycházel dva­krát za měsíc, 25. 1. 1891 (mylně vytištěna 25. 1. 890) až 25. 12. 1891, celkem dvacet tři čísel. Časopis širokého zájmového spektra, všímal si soustavně i lidové hudební kultury. Četné zprávy z českého i cizí­ho hudebního života. V hudebních přílohách jsou zastoupeni skladatelé Eduard Bartoníček, Cyril Metoděj Hrazdira, Max Koblížek a Antonín Podhorský.
Literatura
ČSHS
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006