Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dušek, František Xaver

Tisk

(Duschek; Duscheck; Dussek)

Charakteristika: Skladatel, klavírista, hudební pedagog a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:8.12.1731
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.2.1799
Text
DíloLiteratura

Dušek, František Xaver (psán též Duschek, Duscheck, Dussek), skladatel, klavírista, hudební pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 8. 12. 1731, Chotěborky (dříve Chotěbořice, u Jaroměře), zemřel 12. 2. 1799, Praha.

 

František Xaver Dušek se narodil v nehudebnické rodině (třída svobodníků) sedláka Václava Duška a Doroty Duškové (roz. Sobotková) jako třetí dítě ze sedmi v gruntu č. 3 v poddanství u hraběte Jana Karla Sporcka. Doma se s hudbou nesetkal. První styk s ní mu zřejmě přinesl místní kostel a škola. V té době působila v Chotěborkách učitelská rodina Ulíků. Zájem o nadaného chlapce projevil Jan Karel Sporck (synovec Františka Antonína Sporcka), majitel panství Hoříněves. Po skončení slezské války nastoupil František Xaver Dušek na jezuitské gymnázium v Hradci Králové (přesné datum není známo). Jako svobodník se nemusel vykupovat ze šlechtických služeb. Zde získal první komplexní hudební vzdělání včetně nástrojové hry. Toto studium nedokončil a někdy v letech 1748–50 odešel s podporou hraběte Sporcka do Prahy, kde se stal jeho učitelem František Václav Habermann. Důvod přerušení studia v Hradci Králové není znám, dochovaly se pouze zmínky o nespecifikovaném úrazu, o kterém se zmiňuje Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770, I. část – Staré Město (Fr. Dušek, muzicus z Hradce Králové, hrbatý.). Z prvního pražského pobytu se nedochovaly žádné skladatelovy kompozice ani jejich náčrty. Navíc mu zde chybělo důkladné studium cembalové hry.

Do Vídně odešel studovat na tři roky k dvornímu skladateli a nejvýznamnějšímu cembalistovi Georgu Christophu Wagenseilovi, u kterého získal komplexní hudební výuku (hra na cembalo, kompozice, nauka o kontrapunktu). Zde se seznámil s kompozičním stylem starší vídeňské školy. Přímé zprávy o vídeňském pobytu se nedochovaly. Zřejmě působil jako člen chrámových orchestrů. Je možné, že před rokem 1768 působil ve službách hraběte Pachty. Z tohoto roku je poslední skladba, která je uložena v archivu pachtovské hraběcí rodiny, jejíž členy vyučoval hře na klavír.

Kolem roku 1770 se natrvalo usadil v Praze. V této době bydlel v Celetné ulici v domě u Černýho slunce, č. 9 (po přečíslování 556). Stal se svobodným umělcem a věnoval se skladatelské, pedagogické a interpretační činnosti. Byl závislý na přízni šlechty, ale nevstoupil do přímých služeb žádného aristokrata. Přestože komponoval chrámové skladby, nevyužil svých schopností k získání prestižního místa křižovnického nebo svatovítského kapelníka. Intenzivně propagoval kladívkový klavír, který vyhovoval požadavkům moderní klavírní kompozice. Ve svém domě pořádal pravidelné akademie. Stal se zakladatelem nové klavírní školy a novým typem koncertního umělce. Od sedmdesátých let se intenzivně věnoval vyučování. Mezi jeho nejslavnější žáky patřili Václav Vincenc Mašek, Jan Augustin Vitásek, Leopold Koželuh a František Xaver Němeček. Chudé studenty vyučoval zadarmo.

21. října 1776 se oženil s Josefínou Hambachrovou (Hambacherovou), která se stala jeho žákyní ve hře na klavír a ve zpěvu. Není známo, zda se manželé usadili v domě u Černýho slunce nebo jinde. V roce 1777 vzniklo v Salcburku přátelství manželů Duškových a Mozartových. 23. dubna koupila Josefína Dušková Bertramku od manželů Dequai. Zde pořádali Duškovi v osmdesátých letech každý týden letní a podzimní akademie. Skladatel seznamoval obecenstvo se svým interpretačním uměním a se svými novými díly. Mezi hosty patřili přední osobnosti pražského uměleckého života (Jan Praupner, Jan Křtitel Kuchař, Jan Antonín Koželuh, Václav Thám a další) a pražské šlechty (Duškovi žáci Jan Pachta, Vilma Thunová a další).

Díky uměleckým úspěchům své ženy absolvoval skladatel cesty do některých evropských měst (Drážďany, Lipsko, Salcburk, Varšava, Vídeň, Výmar) a panovnických rezidencí, aniž by sám koncertně vystupoval. Kompoziční činnost zaměřil na klavírní dílo sloužící pedagogickým účelům. Pravidelně byl jmenován na prvních místech v seznamu veřejně činných pražských umělců v Schematismech v Schönfeldově vydavatelství. František Xaver Dušek zemřel podle úmrtního registru u sv. Mikuláše na Malé Straně, Vlašské náměstí 42, 12. února 1799 a byl pochován na malostranském hřbitově.

Největší počet dochovaných děl obsahují zámecké archivy, zejména archiv rodiny Pachtů z Rájova, dále archiv Clam-Gallasů. František Xaver Dušek dosáhl největšího významu v tvorbě klavírní, kterou propojil s činností pedagogickou. Stal se průkopníkem v klavírním vkusu, přednesu a správném prstokladu, který nevyhovoval cembalové hře. Většinu skladeb věnoval cembalu z důvodu nedostatku moderních nástrojů v pražském prostředí. Jeho klavírní skladby se vyznačují diferencovaným frázováním, akcenty, crescendovou dynamikou a espressivem zejména v pomalých větách. Františka Xavera Duška ovlivnil Georg Christoph Wagenseil po technické stránce (lomené oktávy, arpeggia, albertiovské basy lomených akordů) a Carl Philipp Emanuel Bach citovostí a výrazovými prostředky. Ve skladbách chybí suitové taneční elementy, menuet se vyskytuje pouze ve třech klavírních skladbách. Komorní a symfonická tvorba je syntézou vídeňského klasicismu (technické prvky) a Mannheimské školy naroubované na pražský (domácí) melodický typ (výrazovost). V komorní dechové hudbě skladatel postupně překonal basso continuo a užíval charakteristické prvky české lidové kultury (národní tance). Duchovní skladby inklinovaly k zesvětštění a časem zapadly.


Dílo

Dílo hudební (tematický soupis dle Václava Jana Sýkory):

 

Sólový klavír

Sonáta B dur (tisk skladatele, 1774);

Sonáta B dur (tisk, 1796);

Sonáta Es dur (nedatovaný opis rkp.);

Sonáta G dur (nedatovaný opis rkp.);

Sonatiny A dur, F dur, C dur, G dur, D dur, B dur (nedatovaný rkp. sborník klavírních skladeb);

Sonáta G dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta G dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta C dur (nedatovaný dobový opis);

Variace C dur (nedatovaný dobový opis);

Andante con menuetto G dur (nedatovaný dobový opis);

Diversae partes (autograf, 1796);

Sonáta Es dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta F dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta C dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta A dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta G dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta F dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta G dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta D dur (nedatovaný dobový opis);

Andantino con variazioni G dur (nedatovaný dobový opis);

Andantino con variazioni A dur (nedatovaný dobový opis);

Andantino con variazioni B dur (nedatovaný dobový opis).

 

Čtyřruční klavír

Andantino con variazioni C dur (nedatovaný dobový opis);

Menuet C dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta C dur (nedatovaný tisk);

Sonáta Es dur (nedatovaný tisk);

Sonáta G dur (nedatovaný tisk, vlastní náklad skladatele);

Sonáta C dur (nedatovaný dobový opis);

Sonáta C dur (nedatovaný dobový opis);

Divertimento G dur (nedatovaný dobový opis);

Andantino con variazioni Es dur (nedatovaný dobový opis).

 

Komorní hudba s koncertantním klavírem

Trio F dur pro klavír, housle a violoncello (nedatovaný rkp.);

Trio G dur pro klavír, housle a violoncello (nedatovaný rkp.);

Trio D dur pro klavír, housle a violoncello (nedatovaný rkp.);

Concertino G dur pro klavír, 2 housle, violu a kontrabas (nedatovaný dobový tisk);

Concertino Es dur pro klavír, housle a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Concertino G dur pro klavír, housle, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.).

 

Klavírní koncerty

Koncert G dur pro klavír, 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Koncert C dur pro klavír, 2 housle, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Koncert Es dur pro klavír (nedatovaný rkp.);

Koncert D dur pro klavír, 2 housle, 2 lesní rohy, viola a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Adagio B dur pro klavír (spartovaný novodobý opis).

 

Dechová tria

Partita G dur pro 2 hoboje a fagot (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje a fagot (1763, rkp.);

Partita G dur pro 2 hoboje a fagot (1763, rkp.);

Partita C dur pro 2 hoboje a fagot (1763, rkp.);

Partita C dur pro 2 hoboje a fagot (1763, rkp.).

 

Dechové kvintety

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a fagot (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a fagot (1762, rkp.);

Partita A dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a fagot (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a fagot (nedatovaný rkp.);

Partita G dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a fagot (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a fagot (nedatovaný rkp.).

 

Dechové sextety

Partita G dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita B dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (1762, rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (1764, rkp.);

Partita G dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita D dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (1764, rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (1762, rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita C dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (1763, rkp.);

Partita D dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (1764, rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (1764, rkp.);

Partita D dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita A dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita D dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita D dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje (klarinety), 2 lesní rohy a fagot (1762, rkp.);

Partita D dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita B dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita B dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita D dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita A dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita B dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita A dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita C dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita B dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita A dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita C dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita F dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.);

Partita B dur pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a 2 fagoty (nedatovaný rkp.).

 

Smyčcová tria

Trio C dur pro 2 housle a kontrabas (1763, rkp.);

Trio D dur pro 2 housle a kontrabas (1763, rkp.);

Trio Es dur pro 2 housle a kontrabas (1763, rkp.);

Trio B dur pro 2 housle a kontrabas (1764, rkp.);

Trio A dur pro 2 housle a kontrabas (1764, rkp.);

Trio G dur pro 2 housle a kontrabas (1764, rkp.);

Trio A dur pro 2 housle a kontrabas (1762, rkp.);

Trio B dur pro 2 housle a kontrabas (1762, rkp.);

Divertimento D dur pro 2 housle a kontrabas (1764, rkp.);

Divertimento A dur pro 2 housle a kontrabas (1764, rkp.);

Divertimento B dur pro 2 housle a kontrabas (1765, rkp.);

Divertimento A dur pro 2 housle a kontrabas (1765, rkp.);

Divertimento E dur pro 2 housle a kontrabas (1765, rkp.);

Divertimento Es dur pro 2 housle a kontrabas (1764, rkp.);

Divertimento B dur pro 2 housle a kontrabas (1765, rkp.);

Divertimento E dur pro 2 housle a kontrabas (1763, rkp.);

Divertimento G dur pro 2 housle a kontrabas (1763, rkp.);

Divertimento C dur pro 2 housle a basso continuo (1762, rkp.);

Divertimento Es dur a 3 vocibus pro 2 housle a basso continuo (1762, rkp.);

Divertimento B dur a 3 vocibus pro 2 housle a basso continuo (1762, rkp.);

Divertimento A dur a 3 vocibus pro 2 housle a basso continuo (1762, rkp.);

Nokturno C dur pro 2 housle a kontrabas (1762, rkp.);

Serenáda A dur pro 2 housle a kontrabas (spartovaný novodobý opis, 1912).

 

Smyčcové kvartety

Divertimento A dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1768, rkp.);

Divertimento E dur pro 2 housle, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Divertimento B dur pro 2 housle, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Divertimento B dur pro 2 housle, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Koncertantní divertimento C dur pro 2 housle, koncertantní violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Divertimento A dur pro 2 housle, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Divertimento B dur pro 2 housle, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Divertimento A dur pro 2 housle, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Divertimento A dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1762, rkp.);

Divertimento A dur pro 2 housle, violu a violoncello (1763, rkp.);

Divertimento C dur pro 2 housle, koncertantní violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Divertimento A dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1766, rkp.);

Divertimento Es dur pro 2 housle, violu a violoncello (1762, rkp.);

Quadro G dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1764, rkp.);

Quadro A dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1761, rkp.);

Quadro E dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1767, rkp.);

Quadro G dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1764, rkp.);

Quadro B dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1765, rkp.);

Quadro B dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1765, rkp.);

Quadro E dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1766, rkp.);

Serenáda C dur pro 2 housle, violu a kontrabas (1762, rkp.).

 

Komorní skladby pro smíšené obsazení

Serenáda Es dur pro housle, anglický roh, violu, lesní roh a fagot (nedatovaný rkp.);

Divertimento D dur pro housle, koncertantní violu, 2 lesní rohy a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Divertimento Es dur pro housle, koncertantní violu, 2 lesní rohy a kontrabas (nedatovaný rkp.).

 

Orchestrální serenády

Serenáda F dur pro 2 housle, violu, 2 lesní rohy a kontrabas (1763, rkp.);

Serenáda D dur pro 2 housle, violu, 2 lesní rohy a kontrabas (1763, rkp.).

 

Ouvertury a sinfonie

Ouvertura Es dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, 2 violy a kontrabas (1767, rkp.);

Ouvertura F dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1766, rkp.);

Ouvertura G dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1765, rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1767, rkp.);

Sinfonie F dur pro 2 housle, violu, 2 lesní rohy a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie B dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie E dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violoncello a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1765, rkp.);

Sinfonie F dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1766, rkp.);

Sinfonie C dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 violy, 2 lesní rohy a kontrabas (1764, rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a basso continuo (1762, rkp.);

Sinfonie Es dur pro 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a kontrabas (1762, rkp.);

Sinfonie G dur pro 2 housle, 2 lesní rohy, 2 hoboje, 2 violy a kontrabas (1763, rkp.);

Sinfonie F dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1763, rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a basso continuo (1763, rkp);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a basso continuo (1764, rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1764, rkp.);

Sinfonie B dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1764, rkp.);

Sinfonie Es dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (1764, rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lovecké rohy, 2 violy, kontrabas a fagot (nedatovaný rkp.);

Sinfonie F dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, 2 violy, kontrabas a fagot (nedatovaný rkp.);

Sinfonie G dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, 2 violy a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie A dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie Es dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie A dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie C dur pro 2 housle, 2 flétny, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie F dur pro 2 housle, 2 flétny, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie G dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lovecké rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie Es dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 violy, 2 fagoty, 2 hoboje, 2 lovecké rohy, 2 klariny, tympány, violoncello a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie B dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie F dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie A dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie Es dur pro 2 housle, 2 lesní rohy, 2 hoboje, violu, kontrabas a fagot (nedatovaný rukopis);

Sinfonie D dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lovecké rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie B dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie F dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lovecké rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.);

Sinfonie B dur pro 2 housle, 2 hoboje, 2 lovecké rohy, violu a kontrabas (nedatovaný rkp.).

 

Duchovní skladby

Mše G dur (nedatovaný autograf);

Mše C dur (nedatovaný autograf);

Requiem Es dur (nedatovaný autograf);

Pange Lingua C dur (nedatovaný autograf);

Cantilena Funeralis (nedatovaný rkp.);

Missa Pastoralis D dur (nedatovaný opis; opis 1821; opis 1857);

Messa dell´operetta bohemica (nedatovaný autograf);

Pastorela G dur (nedatovaný opis);

Aria B dur a Es dur (nedatovaný opis);

Offertorium C dur (opis 1906);

Pange Lingua D dur (nedatovaný opis);

Te Deum laudamus D dur (nedatovaný opis).

 

Ostatní

Menuety pro orchestr (1777, rkp.);

Pochod pro dechový orchestr D dur (nedatovaný autograf);

Kurze Anweisung – Škola pro violoncello (nedatovaný rkp.);

Dětské písně (tisk, podle Gerbera 1792).

Literatura

I. Lexika

Gerber, Ernst Ludwig: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler (Lipsko 1812).

Dlabacz.

Universal-Lexicon der Tonkunst (Stuttgart 1834−38).

Fétis, François-Joseph: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique (Paříž 1866).

Eitner, Robert: Quellen Lexikon (Lipsko 1900–04).

Rádl, Emanuel – Tobolka, Zdeněk (ed.): Masarykův slovník naučný (Praha 1925–33).

Abert, Hermann: Illustriertes Musik-Lexikon (Stuttgart 1927).

PHSN.

Riemann12.

ČSHS.

MEH.

HSPK.

MGG2.

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník (Praha-Litomyšl 1999).

Kolektiv autorů: Velký slovník naučný (Praha 1999).

New Grove2.

Riegrův slovník naučný (Praha 1860–74).

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp., Národní muzeum, Praha).

 

II. Ostatní

Schönfeld, Johann Ferdinand von: Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag 1796 (Vídeň 1796).

Procházka, Rudolph von: Mozart in Prag (Praha 1892).

Hostinský, Otakar: Hudba v Čechách (Praha 1900, s. 24, 29, 43).

Procházka, Rudolph von: Das romantische Musik-Prag (Žatec 1914).

Hnilička, Alois: Bertramka a manželé Duškovi (Dalibor 38, 1922, 11–12, s. 84–86).

Bušek, Jan: Bertramka a manželé Duškovi (Hudební výchova 8, 1927, 8–9, s. 98–100).

Černý, Arnošt: Stručné dějiny hudby (Kutná Hora 1928, s. 129, 200).

Borecký, Jaromír: Stručný přehled dějin české hudby (Praha 1928).

Blažek, Vlastimil: Bertramka (Praha 1934).

Kamper, Otokar: Hudební Praha v XVIII. věku (Praha 1936).

Blažek, Vlastimil: Mozartův pobyt v Praze (Praha 1937).

Nettl, Paul: Mozart v Čechách (Praha 1938).

Racek, Jan: Mozartův Don Juan (Praha 1940).

Patera, Jaroslav: Bertramka v Praze. Mozartovo památné dílo (Praha 1948).

Racek, Jan: Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století (Praha-Brno 1949, s. 161).

Sýkora, Václav Jan: Josefina Dušková (Hudební rozhledy 7, 1954, s. 163).

Buchner, Alexandr: Bertramka – památník W. A. Mozarta a manželů Duškových (Praha 1956).

Sýkora, Václav Jan: Mozart a manželé Duškovi (Hudební rozhledy 9, 1956, 1, s. 32–33).

Sýkora, Václav Jan: František Xaver Dušek (Praha 1958).

Buchner, Alexandr: Mozart a Praha (Praha 1960).

Newmann, William: The Sonata in the Classic Era (Chapel Hill 1963, s. 774).

Buchner, Alexander a kol.: Bertramka. Památník W. A. Mozarta a manželů Duškových (Praha 1964).

Sýkora, Jan Václav: Dějiny klavírního umění (Praha 1973).

Černušák, Gracian a kol.: Dějiny evropské hudby (Praha 1974).

Straková, Theodora: Skladatelský odkaz Františka Xavera Duška. K problematice sporných duškián (Bertramka 12, 1981, č. 2).

Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby (Praha 2001).

Černušák, Gracián a kol.: Dějiny evropské hudby (Praha 1972).

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 7.12.2012