Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Neumann, Václav

Tisk


Charakteristika: Dirigent, houslista, violista, hudební pedagog a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:29.9.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.9.1995
Text

Neumann, Václav, dirigent, houslista, violista, hudební pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 29. 9. 1920, Praha, zemřel 2. 9. 1995, Vídeň.

 

Narodil se v rodině úředníka Josefa Neumanna a Idy Neumannové (roz. Kratochvílová, prov. Vinglerová). Mládí prožil na Smíchově. Studoval na reálném gymnáziu v Husově ulici. Od deseti let se učil soukromě hře na housle pod vedením Josefa Micky. Gymnázium v Praze ukončil v roce 1939. V kvintě nebo sextě započal hru ve smyčcovém kvartetu jako druhý houslista (Haydn, Beethoven, Schubert, Dvořák, Smetana). Zásadní hudební inspirací Václava Neumanna byly návštěvy Národního divadla (provedení oper Antonína Dvořáka a Leoše JanáčkaVáclavem Talichem).

Úspěšně vykonal přijímací zkoušku na pražskou konzervatoř (obor dirigování – Metod Doležil, Pavel Dědeček; hra na housle – Josef Micka). Jeho prvním úspěchem se stalo ve druhém ročníku provedení Sonáty pro klavír a housle A dur Césara Francka s Václavem Altnerem. Studium absolvoval Houslovým koncertem Emila Axmana (1944, Městská knihovna). Nejlepším absolventským výkonem získal první cenu v soutěži Otakara Ševčíka. V prvním roce studia na konzervatoři nastoupil do studentského orchestru v Michli. Zde se seznámil s Antonínem Kohoutem, se kterým založil smyčcové kvarteto (Václav Neumann – první housle, Josef Vlach – druhé housle, bratr Jiří Neumann – viola, Antonín Kohout – violoncello). Na místo druhých houslí záhy nastoupil Jaroslav Rybenský. První veřejný koncert uskutečnilo komorní těleso v Nelahozevsi u příležitosti výročí narození Antonína Dvořáka (10. května 1941, Smyčcový kvartet Es dur). Kvarteto vedl na pražské konzervatoři Josef Micka. Václav Neumann se na koncertech setkal s violistou Ladislavem Černým a rozhodl se v souboru pro hru na violu. 6. listopadu 1945 získalo komorní těleso název Smetanovo kvarteto (Jaroslav Rybenský – první housle, Lubomír Kostecký – druhé housle, Václav Neumann – viola, Antonín Kohout – violoncello). Ještě ve válečných letech se Václav Neumann zúčastnil jako posluchač mnoha koncertů České filharmonie, Pražského kvarteta a Ondříčkova kvarteta. Studium dirigování absolvoval koncertem se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK (1945, Jan Václav Hugo VoříšekSymfonie D dur).

V posledních měsících druhé světové války hrál na violu v karlínském rozhlasovém orchestru pod vedením Františka Dyka a Vlastislava Antonína Viplera. Po roce 1945 příležitostně vystupoval jako dirigent v pražském rozhlasu. 1. září 1945 nastoupil na základě konkurzu ve třídě čekatelů na místo violisty do České filharmonie. Konkurz absolvoval jako vojín základní služby odvelený k Armádnímu uměleckému souboru. Od roku 1946 na žádost Františka Dyka sám orchestr několikrát vedl. V roce 1946 ukončil činnost ve Smetanově kvartetu.

Českou filharmonii poprvé řídil 7. března 1948 jako záskok za nemocného Rafaela Kubelíka na slavnostním koncertu k narozeninám prezidenta Edvarda Beneše (Bohuslav MartinůSymfonie č. 4). Po odchodu Rafaela Kubelíka do emigrace se stal zástupcem uměleckého šéfa (září 1948) a v roce 1949 náměstkem Karla Šejny. 14. května 1949 poprvé zahajoval Mou vlastí Pražské jaro. Ve stejném roce absolvoval koncertní zájezd po českých a moravských městech (Slovanské tance, Novosvětská symfonie, Má vlast, Taras Bulba). V roce 1949 uskutečnil první zahraniční zájezd (Drážďany, Lipsko, Budapešť). Během tohoto působení premiéroval s Českou filharmonií několik skladeb soudobých autorů (Josef Páleníček, Jaroslav Řídký, Vladimír Sommer, Dmitrij Šostakovič, Alexandr Arutjuňan). V roce 1950 rezignoval na post dirigenta po vyslovení nedůvěry orchestru.

V letech 1950–52 pedagogicky působil na AMU (odborný asistent), kde řídil operní studio. Stal se uměleckým ředitelem a šéfdirigentem Karlovarského symfonického orchestru (1951–54). Dále hostoval u českých i zahraničních orchestrů (Polsko, Německo, Rumunsko). V Drážďanech a Berlíně provedl Mou vlast. Po odchodu z Karlových Varů nastoupil na místo uměleckého ředitele Symfonického orchestru kraje brněnského (1954–56) a poté na místo druhého dirigenta Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK vedle Václava Smetáčka (1956–63). Získal cenu hlavního města Prahy (1962). Působil v Komické opeře v Berlíně jako hostující dirigent (1955/56, 1956/57, 1959/60) a později jako stálý dirigent (1957/58, 1958/59). V Komické opeře nastudoval jako první operu Liška Bystrouška v režii Waltra Felsensteina (30. května 1956). Tato Janáčkova opera zásadně ovlivnila jeho vývoj (213 repríz). Hostoval s ní ve Wiesbadenu a v Paříži. S orchestrem Národního divadla ji nahrál u firmy Supraphon; tento záznam získal Velkou cenu pařížské Académie Charles Cross (1959). Dále provedl v Berlíně Hoffmannovy povídky (také Paříž), Otella (také Moskva, Benátky), Kouzelnou flétnu, Bohému a Fra Diavola. Paralelně působil jako stálý host Drážďanské filharmonie a lipského rozhlasu. V roce 1963 se vrátil do České filharmonie jako druhý dirigent vedle Karla Ančerla. První koncert dirigoval 2. listopadu 1963 v Domě umělců.

V roce 1964 byl jmenován šéfdirigentem lipské opery, ve které nastudoval Káťu Kabanovou v režii Joachima Herze. Dále zde uvedl opery Figarova svatba, Kateřina Izmajlova, Bludný Holanďan, Boris Godunov, Tristan a Isolda a Její pastorkyňa. Zároveň působil dvě sezóny v Drážďanech (Z mrtvého domu). V roce 1964 se po smrti Franze Konwitschného stal generálním hudebním ředitelem lipského Gewandhausorchestru (do 1968), se kterým koncertoval v mnoha evropských státech. S londýnským Královským filharmonickým orchestrem uskutečnil turné po Spojených státech amerických (leden 1968).

Na protest proti okupaci Československa opustil místo generálního hudebního ředitele v Lipsku a nastoupil na post šéfdirigenta České filharmonie po Karlu Ančerlovi, který emigroval do Kanady (1. listopadu 1968). 23. ledna 1969 dirigoval orchestr na tryzně Jana Palacha. S Českou filharmonií od začátku intenzivně koncertoval v mnoha evropských státech i v zámoří (Japonsko, Kanada). Vybíral města, ve kterých mohl s orchestrem koncertovat pravidelně a vytvářet kontinuitu hostování (Berlín, Vídeň, Kodaň, Hamburk, Baden-Baden a další). Do programu zařazoval soudobá díla českých skladatelů v symfonické i operní oblasti (Jiří Pauer, Václav Dobiáš, Luboš Fišer, Svatopluk Havelka, Otmar Mácha, Jan Klusák, Vladimír Sommer, Jan Hanuš a další). Velmi často zařazoval do repertoáru díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. V letech 1970–73 působil jako generální hudební ředitel Státní opery ve Stuttgartu, kde nastudoval opery Bludný Holanďan a Fidelio v režii Wielanda Wagnera (vnuk Richarda Wagnera), dále Don Giovanni, Prodaná nevěsta, Rusalka a další. V říjnu 1989 vydal prohlášení, ve kterém protestoval proti diskriminaci některých umělců ve sdělovacích prostředcích. Následoval slavnostní koncert pro Občanské fórum (14. 12. 1989, Ludwig van BeethovenSymfonie č. 9) a koncert ve svatovítské katedrále na počest volby Václava Havla (29. 12. 1989, Antonín DvořákTe Deum). 1. 10. 1990 předal funkci šéfdirigenta Jiřímu Bělohlávkovi. S Českou filharmonií uskutečnil přes tisíc koncertů.


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Čajkovskij: Roční období (Supraphon 1953) – Filmový symfonický orchestr;

Herecké vzpomínky Růženy Naskové (Supraphon 1954);

Koncerty pro flétnu a orchestr (Supraphon 1957);

Varhanní koncerty (Supraphon 1957) – Jiří Reinberger, varhany; Pražský komorní orchestr;

Dvořák: Symfonie č. 1 (Supraphon 1957) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Benda: Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr g moll (Supraphon 1957) – Zuzana Růžičková, cembalo; Pražští komorní sólisté;

Koncerty pro klarinet, cembalo a orchestr (Supraphon 1957) – Pražští komorní sólisté;

Ty a ty, Dunajské vlny, Bruslaři, Estudiantina (Supraphon 1957) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Janáček: Příhody lišky Bystroušky (Supraphon 1958, 2009) – Orchestr Národního divadla v Praze;

Grieg: Koncert pro klavír a orchestr (Supraphon 1958) – Jan Panenka, klavír; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Ostrčil: Křížová cesta (Supraphon 1958) – Česká filharmonie;

Instrumentální sóla (Supraphon 1958);

Kraft: Koncert pro violoncello a orchestr (Supraphon 1958) – František Smetana, violoncello; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Dvořák: Symfonie č. 2 (Supraphon 1959) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Fischer: Eufrosina (Supraphon 1959) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Dvořák: Symfonie č. 4 (Supraphon 1960) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Janáček: Polní mše, Amarus (Supraphon 1961) – Filharmonie Brno;

Roussel: Bakchus a Ariadna (Supraphon 1961) – Filharmonie Brno;

Vačkář: Preludium a proměny pro orchestr (Supraphon 1961) – Česká filharmonie;

Kramář: Koncert pro hoboj a orchestr F dur (Supraphon 1961) – Stanislav Duchoň, hoboj; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Vybrané poslechové skladby pro hudební výchovu v 7. ročníku (Supraphon 1961);

Instrumentální hudební formy a žánry (Supraphon 1962);

Martinů: Koncert pro housle a orchestr (Supraphon 1962) – Bruno Bělčík, housle; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Koncerty pro klavír a orchestr (Supraphon 1963);

Janáček: Výlety pana Broučka (Supraphon 1963, 2010) – Orchestr Národního divadla v Praze;

Dobiáš: Praho jediná (Supraphon 1963) – Karel Berman, zpěv; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Mahler: Písně o mrtvých dětech, Písně potulného tovaryše (Supraphon 1963, 1964) – Věra Soukupová, zpěv; Česká filharmonie;

Arutjunjan: Koncert pro trubku a orchestr (Supraphon 1963) – Václav Junek, trubka; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Barikáda z rozkvetlých kaštanů (Supraphon 1964);

Nová díla českých skladatelů (Supraphon 1965);

Sommer: Vokální symfonie (Supraphon 1965, 2000) – Česká filharmonie;

Bořkovec: Silentium Turbatum, Krysař (Supraphon 1965) – Česká filharmonie;

Úryvky z desek Supraphon vyznamenaných mezinárodními gramofonovými cenami (Supraphon 1965);

Kalabis: Komorní hudba pro smyčcové nástroje (Supraphon 1966) – Pražští komorní sólisté;

Schubert: Symfonie č. 8 a č. 3 (Supraphon 1966, 1983, 1990, 1991) – Česká filharmonie;

Skladby pro klavír a orchestr (Supraphon 1967);

Koncerty pro cembalo a smyčcový orchestr (Supraphon 1967) – Zuzana Růžičková, cembalo; Pražští komorní sólisté;

Schönberg: Ten, který přežil Varšavu (Supraphon 1967) – Česká filharmonie;

Messiaen: Exotičtí ptáci, Probuzení ptáků (Supraphon 1967; Columbia Music Entertainment, 2009) – Yvonne Loriod, klavír; Česká filharmonie;

Kalabis: Symfonické variace pro velký orchestr (Supraphon 1968) – Česká filharmonie;

Koncerty (Supraphon 1969);

Koncerty pro violoncello a orchestr (Supraphon 1969, 1981) – Miloš Sádlo, violoncello; Česká filharmonie;

Koncerty pro cembalo a smyčcový orchestr (Supraphon 1969) – Zuzana Růžičková, cembalo; Pražští komorní sólisté;

Dvořák: Symfonické variace, Scherzo capriccioso, Nokturno H dur (Supraphon 1969) – Česká filharmonie;

Klusák: Invence (1969) – Pražští komorní sólisté;

25 let české a slovenské hudební tvorby (1945–1970) (Supraphon 1970);

Selection Of Works By Emil Hlobil (Supraphon 1971);

Dějiny hudby v příkladech – VI. Hudba novodobá (Supraphon 1971);

Glinka: Ruslan a Ludmila – Předehra (Supraphon 1971) – Česká filharmonie;

Selection Of Works By Emil Hlobil (Supraphon 1971);

Chaun: Proces. Kafkovská trilogie III (Supraphon 1971) – Česká filharmonie;

Pauer: Panychida pro velký orchestr (Supraphon 1971) – Česká filharmonie;

Havelka: Pěna (Supraphon 1971) – Česká filharmonie;

Pauer: Canto triste (Supraphon 1972) – Česká filharmonie;

Bach: Koncert pro cembalo, 2 zobcové flétny a orchestr č. 6, Koncert pro cembalo a orchestr č. 7 (Supraphon 1972) – Zuzana Růžičková, cembalo; Miloslav Klement, Karel Klement, flétna; Pražští komorní sólisté;

Hlobil: Filharmonický koncert (Supraphon 1972) – Česká filharmonie;

PF 1972 (Panton 1972);

Hospodine, pomiluj ny (Panton 1972);

Dvořák: Symfonie č. 8 (Supraphon 1972) – Česká filharmonie;

Vaňhal, Gluck, Lang, Bárta (Supraphon 1972) – Česká filharmonie;

Edice Mikrofora – Předehry (Panton 1972);

Dvořák: Slovanské tance, I. a II. řada (Supraphon 1972, 1975, 1980, 1983) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 9 (Supraphon 1972, 1978, 1980, 1983; Nippon Columbia 2006) – Česká filharmonie;

Dvořák: Holoubek, Slovanské rapsódie (Supraphon 1973) – Česká filharmonie;

Hanuš: Musica concertante (Panton 1973) – Josef Chuchro, violoncello; Jan Panenka, klavír; Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 5 (Supraphon 1973, 1984) – Česká filharmonie;

Suchoň: Fantazie B-A-C-H (Supraphon 1973) – Jaroslava Potměšilová, varhany; Česká filharmonie;

Portrét skladatele Jiřího Pauera (Supraphon 1974);

Dvořák: Symfonie č. 7 (Supraphon 1974) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 3 (Supraphon 1974) – Česká filharmonie;

Dvořáček: Quattro episodi (Supraphon 1974) – Česká filharmonie;

Koncerty pro housle a orchestr (Supraphon 1974, 1975, 1980, 1983, 1989);

Dvořák: Symfonie č. 2 (Supraphon 1974) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 1–9 (Supraphon 1974, 1981, 2003) – Česká filharmonie;

Neumannovy Poděbrady 1974 (Supraphon 1975);

Ve jménu života, radosti a krásy (Panton 1975);

Václav Dobiáš (Panton 1975);

Horký: Osudová preludia pro klavír a orchestr (Supraphon 1975) – Dagmar Baloghová, klavír; Česká filharmonie;

Horký: III. symfonie (Supraphon 1975) – Česká filharmonie;

Skladby Julia Fučíka (Supraphon 1975, 1980, 1982);

Smetana: Symfonické básně, Pochod k slavnosti Shakespearově (Supraphon 1975, 1980, 1982) – Česká filharmonie;

Předehry klasických vídeňských operet (Supraphon 1975, 1980);

Dvořák: Symfonie č. 6 (Supraphon 1975, 1984) – Česká filharmonie;

Boháč: Suita drammatica (Supraphon 1975) – Česká filharmonie;

Šostakovič: Symfonie č. 7 a č. 9 (Supraphon 1975, 1984) – Česká filharmonie;

Pauer: Koncert pro trubku a orchestr (Panton 1975) – Stanislav Sejpal, trubka; Česká filharmonie;

Smetana: Má vlast (Nippon Columbia 1975, 2006; Supraphon 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1990, 1994, 1999, 2006) – Česká filharmonie;

Člověk člověku. Sbory pro občanské záležitosti – Slavnostní skladby k předávání OP (Panton 1976);

P. F. 1976 (Panton 1976);

Ravel: Bolero (Supraphon 1976) – Česká filharmonie;

Úvodní deska kvadrofonní techniky (Supraphon 1976);

Beethoven: Leonora III (Supraphon 1976) – Česká filharmonie;

Havelka: Hommage á Hieronymus Bosch (Panton 1976) – Česká filharmonie;

Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll (Supraphon 1976, 1977, 1980, 1996) – Josef Chuchro, violoncello; Česká filharmonie;

Portrét skladatele Emila Hlobila (Supraphon 1976);

Schönberg: Zjasněná noc; Mahler: Adagio ze Symfonie č. 10 (Supraphon 1976, 1977, 1981, 1990) – Česká filharmonie;

Čajkovskij: Romeo a Julie (Supraphon 1976) – Česká filharmonie;

Smetana: Má vlast – Blaník (Supraphon 1976) – Česká filharmonie;

Debussy: Faunovo odpoledne (Supraphon 1976) – Česká filharmonie;

Martinů: Concertino (Supraphon 1976, 1983) – Česká filharmonie;

Britten: Sinfonia da requiem, Průvodce mladého člověka orchestrem (Supraphon 1976, 1977) – Česká filharmonie;

Strauss: Příhody Tilla Enšpígla (Supraphon 1976) – Česká filharmonie;

Česká státní spořitelna malým občánkům (Panton 1977);

Vítězný lid (Supraphon 1977);

Skladby pro klavír a orchestr (Supraphon 1977);

Martinů: Symfonie č. 2, Symfonické fantazie (Symfonie č. 6) (Supraphon 1977, 1980, 1983, 1985) – Česká filharmonie;

Koncerty pro violoncello a orchestr (Supraphon 1977, 1978, 1983, 1988, 2001) – Miloš Sádlo, violoncello; Česká filharmonie;

Walter Felsenstein – edice Lyra (Supraphon 1978);

Dvořák: Symfonie č. 9 (Supraphon 1978, 1980, 1983, 2006) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 5, Písně (Supraphon 1978, 1990) – Karel Berman, bas; Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 5 (Supraphon 1978, 1990; BBVA 2004; Nippon Columbia 2006; Columbia Music Entertainment 2007) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 1, Invence (Supraphon 1978, 1981) – Česká filharmonie;

Janáček: Suita z opery Příhody lišky Bystroušky; Pauer: Labutí píseň (Panton 1978) – Česká filharmonie;

Dvořák: Koncert a moll pro housle a orchestr, Romance pro housle a orchestr (Supraphon 1978, 1979, 1980, 1984, 1991, 1992) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonické básně (Supraphon 1978, 1995) – Česká filharmonie;

Mácha: Sinfonietta (Panton 1978) – Česká filharmonie;

Česká filharmonie hraje a hovoří (Panton 1979);

Eben: Noční hodiny (Panton 1979) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 3, 4, 5 (Supraphon 1979, 1991) – Česká filharmonie;

Ostrčil: Křížová cesta, Osiřelo dítě (Supraphon 1979) – Česká filharmonie;

Verše našich dnů (Supraphon 1979);

Mezinárodní rok dítěte (Panton 1979);

Mahler: Symfonie č. 7 (Supraphon 1979, 1980, 1988) – Česká filharmonie;

Život – dílo – myšlenky (Panton 1980);

Janáček: Z mrtvého domu (Supraphon 1980, 1983) – Česká filharmonie;

Martinů: Polní mše, Koncert pro housle a orchestr – Live (Panton 1980) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Čest rudé vlajce (Supraphon 1980);

Mozart: Koncertantní symfonie Es dur, Sonáty pro housle a klavír (Panton 1980) – Josef Suk, housle, viola; Česká filharmonie;

Lucký: Koncert pro orchestr (Panton 1980) – Česká filharmonie;

Národní výbory – vítání občánků (Panton 1980);

Hanuš: 6. symfonie; Kalabis: 5. symfonie pro velký orchestr (Panton 1980) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 6 (Supraphon 1980, 1990, 1992) – Česká filharmonie;

Slavné operetní předehry (Supraphon 1980, 1984, 1990);

Skladby pro klavír a orchestr (Supraphon 1981);

Dvořák: Symfonie č. 7 (Supraphon 1981, 1984, 1993) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 1–6 (Supraphon 1981, 1989) – Česká filharmonie;

Smetana: Má vlast (Panton 1981);

Weber: Koncert pro klarinet a orchestr č. 1 (Supraphon 1981) – Bohuslav Zahradník, klarinet; Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 9 (Supraphon 1981, 1984, 1991) – Česká filharmonie;

Telemann: Výběr koncertů se sólisty ČF k 300. výročí narození skladatele (Panton 1981, 1983);

Beethoven: Koncert č. 3 pro klavír a orchestr (Supraphon 1981, 1984, 1991) – Ivan Moravec, klavír; Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 1 (Supraphon 1982; Columbia Music Entertainment 2003; Nippon Columbia 2006) – Česká filharmonie;

Trunda a Lajda (1982);

Petrželka: Námořník Mikuláš (Supraphon 1982) – Česká filharmonie;

Dvořák: Příroda, život a láska; Můj domov (Supraphon 1982, 1991) – Česká filharmonie;

Česká filharmonie – Live (Panton 1982);

Kohoutek: Symfonické aktuality (Supraphon 1982) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 2 (Supraphon 1982, 1992; Nippon Columbia 2006) – Česká filharmonie;

Komorní hudba (Panton 1982);

Janáček: Příhody lišky Bystroušky (Supraphon 1982) – Česká filharmonie;

Gabriela Beňačková – operní recitál (Supraphon 1982, 1987);

Koncerty pro housle a orchestr (Supraphon 1983, 1989);

Dvořák: Symfonie č. 8 (Supraphon 1983, 1991) – Česká filharmonie;

Koncerty pro violoncello, housle, klavír a orchestr (Supraphon 1983);

Souborné dílo Bedřicha Smetany I (Supraphon 1983);

Dvořák: Symfonie č. 6 (Supraphon 1983, 1992; Columbia Music Entertainment 2009) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 4 (Supraphon 1983, 1990, 1992) – Česká filharmonie;

Národní umělci jubilejní sezóny – Jiřina Petrovická (Panton 1983);

Česká filharmonie dětem – Live (Panton 1983);

Mahler: Symfonie č. 9 (Supraphon 1983, 1990, 1992) – Česká filharmonie;

Kyjev. Vzpomínky příslušníků 1. čs. samostatné brigády (Supraphon 1983) – Česká filharmonie;

Železný: Koncert pro housle a orchestr, Koncert pro flétnu, smyčce a klavír (Panton 1983) – Bruno Bělčík, housle; Jiří Válek, flétna; Česká filharmonie;

Perly české hudby (Panton 1983, 1986);

Mahler: Symfonie č. 8 (Supraphon 1983, 1988; Columbia Music Entertainment 2007) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 3 (Supraphon 1983) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 5 (Supraphon 1983, 1992) – Česká filharmonie;

Vyznání (Panton 1983);

Leoš Janáček (Panton 1984);

Dvořák: Symfonie č. 5–9 (Supraphon 1984) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 1–10 (Supraphon 1984) – Česká filharmonie;

Janáček: Sinfonietta, Taras Bulba (Ariola Eurodisc 1984; Supraphon 1984, 1988, 1994; Nippon Columbia 2002; Columbia Music Entertainment 2010) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 3, Scherzo capriccioso (Supraphon 1984) – Česká filharmonie;

Koncerty pro violoncello a orchestr (Supraphon 1984, 1990, 2001);

Dvořák: Rusalka (Supraphon 1984, 1991; Columbia Music Entertainment 2008) – Česká filharmonie;

Dvořák: Rusalka – výběr scén z opery (Supraphon 1984, 1988, 1994, 2003);

Kabeláč: Symfonie č. 8; Loudová: Koncert pro bicí, varhany a orchestr dechových nástrojů (jednovětý) (Panton 1984) – Pražský soubor bicích nástrojů; Česká filharmonie;

ND – Live (Panton 1984);

Suk: Symfonie E dur (Supraphon 1984) – Česká filharmonie;

Slavní dirigenti české hudbě (Supraphon 1984);

90 let České filharmonie (Panton 1985);

Zelenka: Requiem in D, Concerto a 8 concertanti, Sinfonia in C (Columbia Music Entertainment 1985) – Česká filharmonie;

Jan Dismas Zelenka (Supraphon 1985);

Dvořák: Žalm 149 (Supraphon 1985) – Česká filharmonie;

Géniové světové hudby IX (Supraphon 1985);

Géniové světové hudby X (Supraphon 1985);

Hudba bojující V – Zápas s fašismem (Supraphon 1985);

Dvořák: Slovanské tance (Nippon Columbia 1985, 2010) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonické fantazie (Symfonie č. 6), Symfonie č. 3 (Supraphon 1985) – Česká filharmonie;

Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 (Supraphon 1985, 1987, 1991) – Angelica May, violoncello; Česká filharmonie;

Vítězství. Vzpomínky příslušníků 1. československého armádního sboru v SSSR (Supraphon 1985);

Suk: Asrael, Fantasie g moll (Supraphon 1985) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Suk: Zrání (Supraphon 1985, 1990) – Česká filharmonie;

Dvořák: Slovanské tance, I. a II. řada (Supraphon 1986, 1988, 1990, 1991, 1994, 1995, 2010) – Česká filharmonie;

Weber: Concertino e moll, Koncert c moll; Saint-Saëns: Morceau de concert; Schumann: Koncertní skladba (Supraphon 1986) – Zdeněk Tylšar, lesní roh; Česká filharmonie;

Hudba ke společenským událostem (Supraphon 1986);

Dvořák: Symfonie č. 4 (Supraphon 1986, 1989) – Česká filharmonie;

Panorama české hudby (Panton 1986);

Schumann: Koncertní skladba pro čtyři lesní rohy a velký orchestr (Supraphon 1986) – Česká filharmonie;

Polky, valčíky, pochody (Supraphon 1987);

Dvořák: Symfonie č. 3 (Supraphon 1987, 1991, 1992) – Česká filharmonie;

Saint-Saëns: Koncert pro violoncello a orchestr a moll (Supraphon 1987) – Angelica May, violoncello; Česká filharmonie;

Havelka: Poggii florentini ad leonardum aretinum epistola de magistri Hieronymi de Praga supplicio (Supraphon 1987) – Česká filharmonie;

Martinů: Ariadna (Supraphon 1987, 2000) – Česká filharmonie;

Schumann: Koncert pro violoncello a orchestr (Supraphon 1987) – Angelica May, violoncello; Česká filharmonie;

Malé perly české klasiky (Euronova 1987);

Česká hudba 20. století (Panton 1987);

Perličky českých klasiků (Supraphon 1988);

Staré české pochody 2 (Supraphon 1988);

Koncerty pro flétnu, hoboj a fagot (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Koncerty (Supraphon 1988);

Boháč, Kalabis (Panton 1988) – Česká filharmonie;

Portrét recitátorky (Supraphon 1988);

Suk: Asrael (Supraphon 1988, 1990; Columbia Music Entertainment 2009) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 2 (Supraphon 1988; Columbia Music Entertainment 2008) – Česká filharmonie;

Koncerty pro cembalo (Supraphon 1988, 2001) – Zuzana Růžičková, cembalo; Pražští komorní sólisté;

Suk: Fantasie g moll (Supraphon 1988, 1989) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 9, Scherzo capriccioso (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Suk: Asrael (Supraphon 1988, 1990, 2009) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 1 (Supraphon 1988; Columbia Music Entertainment 2007) – Česká filharmonie;

Schumann: Koncert pro klavír; Franck: Symfonické variace (Supraphon 1988, 2000; Nippon Columbia 2006) – Ivan Moravec, klavír; Česká filharmonie;

Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll; Suk: Fantasie g moll (Supraphon 1988) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Krásy české hudby 2: Smetana, Dvořák, Suk, Novák, Janáček (Supraphon 1988);

Kabeláč: Proměny (Panton 1989) – František Maxián, klavír; Česká filharmonie;

Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2, Rusalka, Karneval (Philips Classics Productions 1989) – Julian Lloyd Weber, violoncello; Česká filharmonie;

Gershwin: Koncert pro klavír a orchestr F dur, Kubánská předehra; Milhaud: Stvoření světa (Supraphon 1989; Columbia Music Entertainment 2010) – Stanislav Knor, klavír; Symfonický orchestr hlavního města Prahy;

Suk: Epilog (Supraphon 1989) – Česká filharmonie;

Staré pověsti české (Supraphon 1989, 2010);

Symfonická hudba – Předehry (Instituto Geografico de Agostini 1989);

Dvořák: Symfonie č. 7, 8, 9 (Supraphon 1989, 2003) – Česká filharmonie;

Martinů: Koncert č. 3 pro klavír a orchestr, Rapsodie pro violu a orchestr (Supraphon 1989, 1990) – Josef Páleníček, klavír; Josef Suk, viola; Česká filharmonie;

Havelka: Epistola de M. Hieronymi de Praga (Panton 1990) – Česká filharmonie;

Staré české pochody (Supraphon 1990, 2001);

Dvořák: Symfonie č. 4–6 (Supraphon 1990, 2003) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 7 a 8 (Supraphon 1990, 1994) – Česká filharmonie;

Skladby Bohuslava Martinů (Panton 1990);

Beethoven: Symfonie č. 7, 8 (Supraphon 1990) – Česká filharmonie;

Beethoven: Symfonie č. 9 – Koncert pro Občanské fórum (Supraphon 1990, 1999) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 4–6 (Supraphon 1990, 2003) – Česká filharmonie;

Beethoven: Symfonie č. 5, Koncert č. 3 (Supraphon 1990) – Ivan Moravec, klavír; Česká filharmonie;

Martinů: Koncert pro cembalo (Supraphon 1990, 1993) – Zuzana Růžičková, cembalo; Filharmonický komorní orchestr;

Dvořák: Symfonie č. 9, V přírodě, Karneval (Supraphon 1990) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 3, 6, Invence (Supraphon 1990) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 1, 10 (Supraphon 1990) – Česká filharmonie;

Suk: Zrání; Dvořák: Symfonické variace (Supraphon 1990) – Česká filharmonie;

Mozart: Sinfonie concertanti (Panton 1990) – Josef Suk, housle, viola; Česká filharmonie;

Janáček: Putování dušičky, Sinfonietta, Taras Bulba (Supraphon 1990, 1991, 1994) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Janáček: Glagolská mše; Martinů: Polní mše (Panton 1991) – Česká filharmonie;

Operní předehry (Panton 1991);

Poklady české muziky v lyrickém stylu (Supraphon 1991);

Beethoven: Symfonie (Supraphon 1991) – Česká filharmonie;

Galakoncert z Prahy (Supraphon 1991, 1995);

Stamic: Koncert pro flétnu a orchestr G dur (Supraphon 1991) – Jean Pierre Rampal, flétna; Pražská komorní filharmonie;

Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll; Janáček: Concertino pro klavír, lesní roh a fagot, Capriccio pro Piano (Supraphon 1991) – Rudolf Firkušný, klavír; Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 1, 2, 3 (Supraphon 1991, 2003) – Česká filharmonie;

Women Voices (Cezame-Argile 1992);

Prestige & Progress (Cezame-Argile 1992);

Mahler: Symfonie č. 3 a 8 (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 7, Sedm písní z poslední doby (Supraphon 1992) – Karel Berman, bas; Česká filharmonie;

Orchestral Themes 1 (Cezame-Argile 1992);

Zemlinsky: Šest zpěvů; Reger: Variace a fuga (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Roussel: Symfonie č. 3 (Supraphon 1992) – Filharmonie Brno;

Orchestrální hudba – Vol. 1 (Cezame-Argile 1992);

Eben: Vox clamantis (Panton 1992) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 9, Te Deum (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Koncerty pro cembalo (Supraphon 1992) – Zuzana Růžičková, cembalo; Pražští komorní sólisté;

Roussel: Bacchus a Ariadna (Supraphon 1992) – Filharmonie Brno;

Skladby pro lesní rohy a orchestr (Panton 1993) – Bedřich Tylšar, Zdeněk Tylšar, Stanislav Suchánek, lesní roh; Česká filharmonie;

Mon amour (Supraphon 1993);

Operní výběr (Supraphon 1993);

Grieg: Klavírní koncert, Peer Gynt, Lyrická suita (Supraphon 1993) – Jan Panenka, klavír; Symfonický orchestr hlavního města Prahy;

Piano concertos (Supraphon 1993);

Movies Famous Classical Themes (Cezame-Argile 1993);

Janáček: Sinfonietta, Taras bulba; Martinů: Symfonie č. 6 (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Kabeláč: Symfonie č. 8 (Panton 1993) – Česká filharmonie;

Martinů: Orchestrální dílo (Panton 1993);

Dvořák: Koncert pro violoncello h moll, Rondo, Klid (Supraphon 1993) – Angelica May, violoncello; Česká filharmonie;

Violin – Vol. II (Cezame-Argile 1993);

Ruští velikáni (Panton 1993);

Symfonie (Cezame-Argile 1993) – Česká filharmonie;

Symfonie (Cezame-Argile 1994) – Česká filharmonie;

Vocal Works – Choirs (Cezame-Argile 1994);

Liturgy – Vol. 1 (Cezame-Argile 1994);

Scény z oper – Prodaná nevěsta, Čertova stěna, Hubička, Libuše, Rusalka (Supraphon 1994);

Suk: Zrání, Asrael, Epilog (Supraphon 1994) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 5, 6, Invence (Supraphon 1994) – Česká filharmonie;

Martinů: Koncerty pro housle č. 1 a 2, Rapsodie pro violu (Supraphon 1994, 2009) – Josef Suk, housle, viola; Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 1, 2 (Supraphon 1994) – Česká filharmonie;

Operní recitál (Supraphon 1994);

Suk: Symfonie E dur; Ostrčil: Křížová cesta (Supraphon 1994) – Česká filharmonie;

Humoreska (Supraphon 1995);

Piano concertos (Cezame-Argile 1995);

Měsíční svit (Supraphon 1995);

Proč bychom se netěšili (Supraphon 1995);

Král valčíků (Supraphon 1995);

Opera Highlights (Supraphon 1995);

Hudba poslední světové války (Supraphon 1995);

Pražské jaro inspirující: Smetana, Dvořák, Čajkovskij (Supraphon 1995);

Hudba ze srdce Evropy: Dvořák, Suk, Janáček, Verdi, Mozart (Supraphon 1995);

Smetana: Symfonické básně, Pražský karneval (Supraphon 1995) – Česká filharmonie;

Martinů: Koncert pro hoboj a malý orchestr (Supraphon 1995) – Ivan Séquardt, hoboj; Česká filharmonie;

Hudba starých českých mistrů: Stamic, Mysliveček, Brixi, Vejvanovský (Panton 1995);

Koncerty pro violoncello a orchestr (Supraphon 1996);

Czech Philharmonic Orchestra Live (Nippon Columbia 1996);

Orchestral Themes Vol. II (Cezame-Argile 1996);

Kolja. Soundtrack (Supraphon 1996);

Baroque era Vol. 1 (Cezame-Argile 1996);

100. výročí: Smetana, Suk, Dvořák, Martinů (Supraphon 1996) – Česká filharmonie;

Posloucháme hudbu ve škole – ve 4. ročníku (Bianka 1997);

Posloucháme hudbu ve škole – v 9. ročníku (Bianka 1997);

Invitation To Waltz (Cezame-Argile 1997);

Time For Rejoicing (Cezame-Argile 1997);

Dvořák: Hymnus Dědicové Bílé hory (Supraphon 1997) – Česká filharmonie;

Light Classics (KPM Music 1998);

Humoristic (Cezame-Argile 1998);

Elemental Forces (KPM Music 1998);

Panoramic (Cezame-Argile 1998);

Childhood & Innocence (KPM Music 1998);

Tranqillity (KPM Music 1998);

Dreams and Journeys (Supraphon 1998);

Opera & Choral (KPM Music 1998);

Tragedy & Emotion (KPM Music 1998);

Art & Architecture (KPM Music 1998);

Heroic & Dramatic (Cezame-Argile 1998);

Extravaganza (KPM Music 1998);

The Age Of Elegance (KPM Music 1998);

Czech Music Bestsellers (Supraphon 1998, 2003);

2000 tou správnou nohou... (Supraphon 1999);

Baroque Era Vol. II (Cezame-Argile 1999);

Moravský podzim. Hudba z přelomů staletí (Supraphon 1999);

Bach J. S. (Cezame-Argile 1999);

Perličky české klasické hudby (Panton 1999);

Koncerty pro violoncello a orchestr (Supraphon 2001);

Staré české pochody (Supraphon 2001);

Atmospheric & Narrative (Cezame-Argile 2001);

Bohuslav Martinů (Supraphon 2001);

Hudba ke svatebním obřadům (Supraphon 2001);

Souvenirs Vintage recordings from 1900 to 1960 (Cezame-Argile 2001);

Best of Dvořák (Supraphon 2001, 2008);

Mach a Šebestová v historii (Supraphon 2002);

Koncerty pro flétnu a orchestr (Supraphon 2002);

Martinů: Koncert pro hoboj a malý orchestr, Koncert pro cembalo a malý orchestr, Koncert pro klavír a orchestr (Supraphon 2002) – Ivan Séquardt, hoboj; Zuzana Růžičková, cembalo; Josef Páleníček, klavír; Filharmonický komorní orchestr;

Klenoty klasické hudby (Readers Digest Výběr 2002);

České klasické hity (Supraphon 2003);

Hrůzostrašné příběhy (Supraphon 2003);

Martinů: Svity z oper (Supraphon 2003);

Dvořák: The Complete Symhonies (Columbia Music Entertainment 2003) – Česká filharmonie;

Hrdý Budžes (Supraphon 2004);

Tshekkiläisen musiikin juhlaa (Rondo 2004);

Koncerty (Columbia Music Entertainment 2004);

Večerníčkův kolotoč pohádek (Supraphon 2004);

Concertos & Orchestral Works (Columbia Music Entertainment 2004);

Soudruzi, to není fakt, to se opravdu stalo! (Supraphon 2004);

Umění poslouchat hudbu (Supraphon 2004);

Koncerty pro housle a violoncello (Columbia Music Entertainment 2004);

Harmonie – příloha časopisu 6/2004 (Harmonie 2004);

Martinů: Symfonie (Columbia Music Entertainment 2004, 2005) – Česká filharmonie;

Dvořák: Česká suita, Husitská, Můj domov, Nokturno, Scherzo capriccioso (Supraphon 2005) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie (Columbia Music Entertainment 2005) – Česká filharmonie;

Smetana: Symfonické básně (Nippon Columbia 2005) – Česká filharmonie;

Árie ze světových a českých oper (Supraphon 2005);

Beethoven: Symfonie č. 7 a č. 5 (Columbia Music Entertainment 2005) – Česká filharmonie;

Šostakovič: Symfonie č. 7 a č. 9; Bořkovec: Sinfonia da Requiem; Schönberg: Verklärte Nacht (Nippon Columbia 2005) – Česká filharmonie;

Symfonické básně (Nippon Columbia 2005) – Česká filharmonie;

Beethoven: Symfonie č. 8 a č. 5 (Columbia Music Entertainment 2005) – Česká filharmonie;

Skladby Jiřího Srnky (Supraphon 2006);

Mach & Šebestová. Nejlepší dobrodružství (Supraphon 2006);

Václav Rabas (Supraphon 2006);

Mahler: Symfonie – komplet (Supraphon 2006) – Česká filharmonie;

Koncerty pro lesní roh a orchestr (Supraphon 2006; Columbia Music Entertainment 2007) – Zdeněk Tylšar, lesní roh; Česká filharmonie;

Suk: Asrael, Pohádka léta, Zrání, Epilog, Praga (Supraphon 2006) – Česká filharmonie;

Talich Special Edition 17 (Supraphon 2007);

Janáček: Koncert pro housle a orchestr (Columbia Music Entertainment 2007) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Umění starých mistrů – Vína s chutí čtyř století 2 (Citadela 2007);

Umění starých mistrů – Vína s chutí čtyř století 3 (Citadela 2007);

Koncerty pro lesní roh a orchestr (Columbia Music Entertainment 2007);

Musical Heartland of Europe (Czech Tourism 2007);

Dvořák: Symfonie č. 3 a č. 5 (Columbia Music Entertainment 2007) – Česká filharmonie;

Nejslavnější operní árie (Readers Digest Výběr 2008);

Koncerty pro violoncello (Supraphon 2008);

Janáček: Příhody lišky Bystroušky (Columbia Music Entertainment 2008) – Česká filharmonie;

The Best of Czech Classics: Dvořák – Concertos (Supraphon 2008);

Dvořák: Z nového světa (Columbia Music Entertainment 2008) – Česká filharmonie;

Kalabis: Komorní hudba pro smyčcové nástroje, V. symfonie op. 43 (Supraphon 2009) – Pražští komorní sólisté;

Best of Classics (Supraphon 2009);

Romance (Supraphon 2009);

Rudí baviči aneb soudruzi ve vlastní šťávě (Supraphon 2009);

Best of Johann Strauss (Supraphon 2009);

The Czech Classics (Stem/Mark 2009);

Dvořák: Te Deum, Biblické písně (Supraphon 2009) – Česká filharmonie;

Arche Musik Kalender 2009 (Arche Kalender Verlag 2009);

Dvořák v Americe (Supraphon 2010);

Fruits Of Civilisation (Press kit 2010);

Dvořák: Symfonie č. 7 a č. 8 (Columbia Music Entertainment 2010) – Česká filharmonie;

Bohemian Impressions. Hudba inspirovaná českou krajinou (Supraphon 2011);

Dvořák: Houslový koncert, Romance; Suk: Fantasie, Pohádka (Supraphon 2011) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Hrdý Budžes & Oněgin byl Rusák (Supraphon 2011).

 

DVD

Janáček: The Cunning Little Vixen (Immortal 2005) – Komická opera Berlín;

Václav Neumann in Rehearsal (Arthaus Musik 2007);

Dvořák: Requiem (Arthaus Musik 2007) – Česká filharmonie;

Walter Felsenstein Edition (Arthaus Musik 2008).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan (ed.): Českoslovenští koncertní umělciakomorní soubory (Praha 1964).

MEH.

Warrack, John – West, Ewan: Oxfordský slovník opery (Oxford 1996).

MGG2.

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník (Praha-Litomyšl 1999).

New Grove2.

 

II. Ostatní

Mlejnek, Karel: Smetanovci, Janáčkovci, Vlachovci (Praha 1962).

Šefl, Vladimír: Smetanovo kvarteto (Praha 1974).

Pospíšil, Vilém: Václav Neumann (Praha 1981).

Holmes, John: Conductors on Record (Londýn 1982, s. 476).

Česká filharmonie 1896 (Praha 1996).

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 22.10.2011