Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Daniel, Josef

Tisk


Charakteristika: Dirigent a hornista

Datum narození/zahájení aktivity:9.6.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.7.1986
Text

Daniel, Josef, dirigent a hornista, narozen 9. 6. 1928 Sendražice (u Kolína), zemřel 18. 7. 1986, Ostrava.

Vystudoval pražskou konzervatoř (lesní roh u Emanuela Kautského, 1942–1948) a Akademii múzických umění v Praze (dirigování u Metoda Doležila, Roberta Brocka, Aloise Klímy a Václava Smetáčka 1949–53). Od roku 1946 působil jako hornista v orchestru Opery 5. května a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, praxi získal u České filharmonie (1947–53).
Po absolutoriu AMU v roce 1953 dirigoval jako asistent Václava Neumanna Karlovarský symfonický orchestr, odkud přešel do Krušnohorského symfonického orchestru v Teplicích a roku 1958 do Ostravského symfonického orchestru, kde působil 25 let. V letech 1973–75 byl zároveň šéfdirigentem rozhlasového symfonického orchestru v chorvatském Zagrebu.
Řídil přes 1000 symfonických koncertů, programově se orientoval převážně na českou klasiku (více než 40 krát provedl souborně Smetanovu Mou vlast, realizoval několik desítek provedení obou řad Dvořákových Slovanských tanců a Novosvětské symfonie), Šostakovičovo, Mahlerovo a Brucknerovo dílo (velké úspěchy doma i v zahraničí sklízel mj. provedením 5., 7., 8., 9, ale zvláště 10. a 11. symfonie Dmitrije Šostakoviče) i na skladby současných českých autorů (např. Vladimír Sommer, Viktor Kalabis, Emil Hlobil, Václav Trojan, Miroslav Klega, Čestmír Gregor, Lubomír Železný).
V letech 1961–73 pedagogicky působil na ostravské konzervatoři, kde předal základy dirigentského umění mladým úspěšným dirigentům z Ostravska (S. Bogunia, Stanislav Macura, Petr Altrichter).
Diskografie
Klega, Miroslav: Černá země (Moravská filharmonie Olomouc, Panton). Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy 3 (Opava–Ostrava 1995, s. 31–32).

II. Ostatní
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed.: Gregor, V. - Steinmetz, K., Ostrava 1984, s. 42–45, 52, 70)
Steinmetz, Karel: Orchestr řídil J. Daniel (Hudební rozhledy 34, 1986, 506).

Petr Macek - Karel Steinmetz
Datum poslední změny: 31.1.2006