Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mach, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:4.9.1906
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.12.1975
Text
Literatura

Mach, Stanislav, skladatel a pedagog, narozen 4. 9. 1906, Jilemnice, zemřel 24. 12. 1975, Čáslav.
 
Studoval na hudební škole v Pardubicích, vykonal státní zkoušky z hudby v Praze (1928/29). Majitel hudební školy v Jilemnici (1928), kde založil Cyril­skou jednotu a byl sbormistrem zpěváckého spol­ku Branislav (od 1929), s nímž provedl např. Smetanovu Českou píseň (1936) i několik oper (Prodaná nevěsta 1929 a 1937, V studni 1929 a 1932, Tvrdé palice 1930, Starý ženich 1931). Pak v Čáslavi ředitelem kůru, učitel (od 1942) a ředitel hudební školy (od 1946) a od 1961 Lidové školy umění. Sbormistr Hlaholu (od 1945), organizátor hudebního života (Čáslavské hudební středy, Dusíkova Čáslav) a jiné. Uznávaný hudební pedagog a plodný skladatel instruktivních děl. Napsal na 170 skladeb různého obsazení. Ceněny jsou zvláště jeho skladby pro housle s klavírem, kde se snažil o uplatnění zásad Ševčíkovy školy.
 
Vydané skladby klavírní: Ze starých dob op. 55 (1938, Hradec Králové, Hnyk), 2 tance op. 56 (1938, Holub, Holice) a op. 58 (tamtéž), Dětem pro radost op. 76 (1939, 3 vydání u Hny­ka), Pohádka o Švandovi op. 79 (2 vydání, tamtéž), Roční nálady op. 81 (2 vydání, tamtéž) a jiné. Housle (s klavírem): Koncertina d moll op. 45 (1936, 2 vydání u Pokoje), G dur op. 48 (1937, Mojmír Urbánek), a moll op. 54 (1938, 2 vydání u Hnyka), A dur op. 60 (2 vydání tamtéž), h moll op. 118 (1947, Orbis), dále Na koncertním po­diu op. 57 (5, 1938, 2 vydání, u Hnyka), První  melodie mladého houslisty op. 63 (1939, 2 vydání tamtéž, KLHU), Sonatina facile op. 66 (1941, Mojmír Urbánek), Snadné koncertino na motivy národních písní op. 74 (1940, 2 vydání, František Urbánek), 3 sklad­by op. 92 (1944, 2 vydání u Hnyka, KLHU), Studánka op. 103 (30 národních písní, 2 vydání u Františka Urbánka, dále Orbis a KLHU), 30 melodických cvičení op. 124 (1951, KLHU), 20 melodických cvičení op. 131 (1954, KLHU) aj. Orchestrální: Dva pochody (Jilemnice 1937). Písně, sbory: Jilemnické písničky op. 73 (vlastním nákladem), Pa­mátce matčině op. 77 (Brno, Pokoj), Tři oslav­né sbory (mužské, Mojmír Urbánek 1936), Modlitba za vlast (V. B.-Třebízský, 1945, Hnyk) a jiné. Chrámové: Mše E dur op. 29 (1930, Cy­rill), Missa brevis et facilis op. 35 (1934, Brno, Pokoj), Missa in honorem s. Venceslai op. 64 (se svatováclavským chorálem, 1939, Hnyk), Česká vánoční mše S nebes ráje op. 94 (1942, Olomouc 1946, Velehrad), další drobnosti vlastním nákladem, v diecézním nakladatelství Alber tinum v Hradci Králové a jiné. V rukopise skladby komorní, zvláště Klavírní kvintet (1960), Va­riace pro fagot a malý orchestr op. 40 (1935 až 1936, provedeno rozhlas), Fantasii na chorál sv. Václave op. 7 (varhany s orchestrem, 1928), Sym­fonii e moll op. 20 (1929), ouvertury Monothematická op. 28 (dechový orchestr, 1931) a Kde domov můj? op. 31 (1932), kantátu Probu­zení op. 32 (A. Pochop, 1932), opery Šípko­vá Růženka op. 37 (Z. Metelka, 1932/33, 3 jednání, provedeno Jilemnice 21. 4. 1935), Čarov­né housle (dětská opera, M. Holková, 1955, provedeno 1957), Stříbrná studánka (František Wenig a Josef Kožíšek, 1950).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů, část II, M–Ž. (Praha 1982).
 
II. Ostatní
Literární kruh 6, s. 44. (Josef Machač).
Horské prameny (Kulturní měsíčník Krkonoš) 1, 1937, s. 12 a 36 (Josef Machač).
Věstník pěvecký a hudební 40, 1936. s. 66.
Cyril 71, 1946. 107 (J. Dušek, seznam skladeb).
Cyril 72, 1947, 119.
Hudební rozhledy 9, 1956, s. 739.
Hudební rozhledy 1976, 117.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006