Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nadace Český hudební fond

Tisk

(Český hudební fond)

Charakteristika: hudební nadace

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1954
Text

Nadace Český hudební fond (Český hudební fond), hudební nadace, zahájení činnosti 1954, Praha.

 

Český hudební fond podobně jako dalších pět kulturních fondů v tehdejším Československu byl zřízen autorským zákonem 115/1953 Sb. v roce 1953 a pracovat začal v následujícím roce. Až do 90. let 20. století byl náplní své činnosti ústřední nadací ve svém oboru, měl státem určené stálé, značně vysoké základní příjmy a byl podřízen tehdejšímu ministerstvu školství a kultury. Kromě různých forem finančních příspěvků působil také prostřednictvím zařízení, která zřídil nebo převzal do správy. Byly to Půjčovna hudebních materiálů (původně Ústřední hudební archiv), Půjčovna klávesových nástrojů, Hudební informační středisko, Fond Leoše a Zdeňky Janáčkových, Památník Leoše Janáčka a několik nemovitostí sloužících převážně rekreaci, po roce 1968 navíc vydavatelství Panton, Hudební studio, sekretariáty České hudební společnosti a České hudební mládeže a Nadace Bohuslava Martinů.

Po listopadové revoluci 1989 začala transformace, během níž byl v roce 1992 osamostatněn Fond Leoše a Zdeňky Janáčkových a změněn na Nadaci Leoše Janáčka, dále se osamostatnila Nadace Bohuslava Martinů a Česká hudební mládež. Zaniklo Hudební studio a Česká hudební společnost. K  1. lednu 1994 se Český hudební fond, řízený výborem a jmenovaný Ministerstvem kultury, změnil na samostatnou Nadaci Český hudební fond, řízenou nezávislou správní radou. Ta k  1. lednu 1997 z  Půjčovny hudebních materiálů a Půjčovny klávesových nástrojů vytvořila samostatnou obecně prospěšnou společnost Český hudební fond a Hudební informační středisko změnila rovněž na samostatnou obecně prospěšnou společnost. V roce 1998 bylo nakladatelství Panton převedeno do firmy Schottʼs Söhne, která bývala jeho významným partnerem. Roku 2007 byla Půjčovna hudebních materiálů Českého hudebního fondu spojena s pražským notovým archivem Českého rozhlasu a přemístěna do jeho prostor.

Nadace Český hudební fond pokračuje prostřednictvím grantů v podpůrné činnosti v hudební oblasti, přičemž potřebné finanční prostředky získává z hospodaření se svým finančním a nemovitostním majetkem.

Řediteli Českého hudebního fondu byli Karel Šrom (1954–60), Vladimír Ševčík (1960–92) a Miroslav Drozd (1992–94), který je od roku 1994 až dosud (2017) ředitelem Nadace Český hudební fond a obecně prospěšné společnosti Český hudební fond.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

SČHK.

 

II. Ostatní

Pilka, Jiří: Z činnosti Ústředního archivu Českého hudebního fondu (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 24, s. 1031).

Matzner, Antonín: Peníze a hudba na pokračování. Transformace ČHF de iure začala (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 56–58).

Matzner, Antonín: Pohled zpět: o transformaci ČHF, železných košilích a tak (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 6, s. 52–53).

Šmolík, Jan: Jak je na tom Nadace Český hudební fond? (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 12, s. 32–33).

Drozd, Miroslav – Jarolímková, Hana: Nadace Český hudební fond (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 1, s. 8–10).

 

www.nchf.cz

Archivalie

Archiv Nadace Český hudební fond.

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 2.8.2017