Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hora, Jan

Tisk


Charakteristika: Varhaník a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:7.12.1936
Text
Dílo

Hora, Jan, varhaník, pedagog, narozen 7. 12. 1936, Praha.
 
Hru na varhany studoval na pražské konzervatoři (1956), AMU Praha u Jiřího Reinbergera (1960) a na Franz Liszt Hochschule ve Výmaru u Johanna Ernesta Köhlera (1965). Získal ocenění na soutěžích: Mnichov (1957), Pražské jaro (1958), Bachovské soutěž v Gentu (1958) a Lipsku (1964). V sólových recitálech i za doprovodu českých symfonických orchestrů vystoupil v řadě evropských zemí, ale i v USA a Japonsku. Nahrál několik CD varhanních skladeb českých mistrů (Supraphon, Panton, Vixen). Nahrál varhanní part Janáčkovy Glagolské mše s dirigenty Ch. Mackerrasem, V. Neumannem a F. Jílkem. Premiéroval také české soudobé skladby (Petr Eben: Chorálové předehry 1971 a Faust 1980; Jiří Teml: Tři ritornely 1977, Alchymisté 1984 a Recitativ a toccata 2010; Milan Slavický: Monolit 1980, Sursum corda 1993). Dlouhá léta působil jako varhaník obřadní síně v Praze 2 (1959–89).
Pedagogicky působí od roku 1965 na Pražské konzervatoři a od roku 1977 na AMU Praha, na Pražské konzervatoři je vedoucím varhanního oddělení. K jeho žákům patří např. Josef Popelka, Jan Kalfus nebo Petr Čech ad.


Dílo

Dílo literární

Články v odborném tisku
Die Prager Orgelschule (De Arte Organistica, Vídeň 1998);
Josef Ferdinand Norbert Seger – Organist der Teynkirche in den Jahren 1741–82 (Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der Geistlichen Musik in Prag und den Böhmischen Ländern, Bonn 2002).
Prager Orgelrenaissance im 19. Jahrhundert (Organ, Journal für die Orgel 2009/2).


Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 28.6.2005