Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Marcol, Jan

Tisk


Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:26.11.1938
Text

Marcol, Jan, klavírista, narozen 26. 11. 1938, Ostrava.

 

Absolvoval Vyšší hudebně pedagogickou školu v Ostravě (1960) ve třídě Milady Šlachtové (klavír) a Miroslava Klegy (skladba) a pražskou AMU v klavírní třídě Ilony Štěpánové-Kurzové. Studium prohloubil externí aspiranturou u Ivana Moravce

 

Rozsáhlý repertoár zahrnuje díla všech stylových období. S různými orchestry uvedl díla Wolfganga Amadea Mozarta (např. Koncert B dur, K 595), Ludwiga van Beethovena (Koncert Es dur, č. 5, op. 73), Fryderyka Chopina (Koncert f moll, op. 21), Maurice Ravela (Koncert G dur), Sergeje Prokofjeva (Koncerty C dur č. 3, op. 26 a Koncert G dur č. 5, op. 55) nebo Dmitrije Kabalevského (Koncert D dur, č. 3, op. 50). Jako sólista interpretoval také klavírní literaturu českých autorů (Bedřich Smetana, Vítězslav Novák, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček) a zvláštní pozornost věnoval tvorbě skladatelů 20. století, např. dílům Jaromíra Podešvy, Čestmíra Gregora, Lubora Bárty, Viktora Kalabise nebo Alexandra Tansmana.

 

Spolupracoval s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, Filharmonií Brno, s Janáčkovou filharmonií, s dirigenty Otakarem Trhlíkem, Takashi Asahinou, Sergem Baudem nebo Karlem Ančerlem, v komorní oblasti pak např. s Borisem Monoszonem, Rudolfem Bernatíkem, Jarmilou Vrchotovou-Pátovou nebo Ivanem Kusnjerem. Koncertoval v Polsku, Německu a v Itálii, na domácích koncertních pódiích vystupoval mimo jiné na Pražském jaru, Bratislavských hudebních slavnostech, Janáčkově máji a na interpretačních přehlídkách českého koncertního umění. Byl pravidelným členem porot domácích klavírních soutěží a trvale natáčel pro rozhlasová studia a gramofonové společnosti.

 

V letech 1967-87 pedagogicky působil na Státní konzervatoři Ostrava, poté přešel do Prahy, kde působil jako korepetitor v Národním divadle a následně na katedře dirigování AMU.


Diskografie

Stravinskij, Igor: Svatba. Česká filharmonie, dirigent – Karel Ančerl, klavír – Jan Marcol (Supraphon 1967);

Hindemith, Paul: Suite 1922, op. 26 (Supraphon 1975);

Gregor, Čestmír: In tre tempi (Panton 1978);

Prokofjev, Sergej: Sonáta pro klavír č. 7, op. 83; Janáček, Leoš: Sonáta 1. X. 1905; Bárta, Lubor: Sonáta pro klavír č. 3 (Panton 1981);

Jarmila Vrchotová-Pátová zpívá Janáčkovu moravskou poezii a písně lužickosrbské. Jarmila Vrchotová-Pátová – zpěv, Jan Marcol – klavír (Radioservis 2005);

Brahms, Johannes: Sonáta pro housle a klavír č. 1, op. 78. Boris Monoszon – housle, Jan Marcol – klavír (Denon 2009);

Viktor Kalabis – Kolotoč života. Pět písní na texty Rainera Marii Rilkeho, op. 70. Ivan Kusnjer – zpěv, Jan Marcol – klavír (Radioservis 2016).

Literatura

I. Lexika

Skála, Pavel a kolektiv: Čeští koncertní umělci. Instrumentalisté. A–M (Praha 1984, s. 213–214).

 

II. Ostatní

Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel (eds): Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava, 1984, s. 207–208).

Mazurek, Jan – Steinmetz, Karel a kolektiv: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

Adámek, René: Osobní vzpomínka na klavíristu a pedagoga prof. Jana Marcola (sborník Studia scientifica facultatis paedagogicae, Ružomberok, 2018, roč. 17, č. 5, s. 162–166).

 

Hana Adámková Heidrová

Datum poslední změny: 14.6.2023