Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brož, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:5.6.1925
Text
DíloLiteratura

Brož, Jaroslav, pedagog, narozen 5. 6. 1926, Praha.
 
V roce 1948 zakončil svá studia na varhaním oddělení pražské konzervatoře a v roce 1955 na Akademii múzických umění v Praze, kde studoval dirigování pod vedením Václava Smetáčka, Roberta Brocka, Aloise Klímy, Jana Kühna a Metoda Doležila.
V Praze působil jako zástupce velitele Vojenské hudební školy, kapelník Ústřední hudby československé armády a posléze dirigoval v Ústředním divadle Československé armády. Krátce působil také jako dirigent a šéf orchestru v Městském divadle v Kladně (1955–57). Jeho působiště se posléze přesunulo do Brna kde zastával místo ředitele Lidové školy umění Jaroslava Kvapila a vyučoval na zdejší Konzervatoři, kterou později i řídil. Na JAMU působil jako vedoucí katedry skladby a dirigování; byl zde jmenován docentem (1980) a v roce 1985 profesorem.
Je autorem různých skript, v knižním formátu vyšla Metodika práce s orchestrem a učebnice Základy dirigování (1982).
Jako dirigent působil v Brně, Praze, Rakousku, Francii, Španělsku, Finsku a v bývalém SSSR.
Byl rovněž činný jako skladatel – je autorem četných úprav skladeb a instrumentací; komponoval také scénickou hudbu, písně a sbory.

Dílo
Dílo literární

Metodika práce s orchestrem. Kapitoly o dirigování (Brno 1975).

Základy dirigování (Praha 1982).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
http://ipac.svkkl.cz/aRL/kl-arec.php?id=0204638 
 
Jakub V. Vlček
Datum poslední změny: 3.1.2007