Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Václavík, Antonín

Tisk


Charakteristika: Etnograf a folklorista

Datum narození/zahájení aktivity:12.7.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.12.1959
Text
DíloLiteratura

Václavík, Antonín, etnograf a folklorista, narozen 12. 7. 1891, Pozlovice u Luhačovic, zemřel 3. 12. 1959, Brno.

 

Narodil se do sedmičlenné zemědělské rodiny. Po maturitě na gymnáziu v Uherském Brodě (1912) absolvoval jednoroční abiturientský kurs na obchodní akademii v Praze. Po škole nastoupil do zaměstnání jako účetní úředník v sázavských sklárnách Kavalier.

Kromě toho byla jeho velkou zálibou lidová kultura, ke které ho přivedl jeho bratr František. Každé prázdniny Václavíkových školních let věnoval s bratrem etnografickému výzkumu a různým sběrům v okolí Luhačovic. Nahromaděný materiál nejprve vystavovali doma v tzv. staročeské jizbě, 28. července 1918 otevřeli krajinské muzeum s názvem Prozatímní muzeum Slováckého Zálesí, v srpnu téhož roku založili Muzejní společnost v Luhačovicích.

V letech 1919–39 byl Václavík povolán na Slovensko k záchraně o oživení tamější lidové tvorby. Václavík začal se sbírkotvornou činností a vydal první významnější publikaci Podunajská dědina v Československu. V Bratislavě získal doktorát na univerzitě, v dalších studiích pokračoval v Krakově a Berlíně. Podílel se přitom na zřizování národopisných oddělení muzeí v Martině, Piešťanch a v Bratislavě.

V roce 1930 vyšla Václavíkova monografie Luhačovické Zálesí, kde je obrazově, písemně i notově zachycen výzkum Václavíkova rodného kraje. Tato kniha se svým obsahem zařadila mezi průkopnické etnografické publikace 20. století. Václavík se v roce 1933 habilitoval v Brně, 1939 se natrvalo vrátil ze Slovenska na Moravu.

Během druhé světové války třídil exponáty a reinstaloval expozice v Muzeu luhačovického Zálesí, po válce se stal profesorem (1946) a vychoval celou řadu vynikajících etnografů. Václavík svojí činností přispěl ke vzniku Strážnických slavností.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace (výběr)

Podunajská dedina v Československu (Bratislava, Vydavateľske drzžstvo 1925);

Luhačovické Zálesí. Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané (Luhačovice, Musejní společnost 1930; Luhačovice, Atelier IM a Mikroregion Luhačovské Zálesí 22005);

Výroční obyčeje a lidové umění (Praha, Československá akademie věd 11959; Luhačovice, Irena Voštová a Atelier IM, 22010).

 

Studie a stati (výběr)

10 let etnografického semináře university v Brně (in: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university 7, 1959, řada archeologická–klasická, č. 4).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciana Černušáka).

 

II. Monografie

Drápala, Daniel: Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla (Brno, Masarykova univerzita 12010).

 

III. Recenze, články a zprávy (výběr)

Fojtík, A.: Šedesát let profesora Antonína Václavíka (Naše Valašsko 14, 1951; zde soupis Václavíkových prací).

Sirovátka, Oldřich: Folklor v díle Antonína Václavíka (Radostná země).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 25.2.2012