Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Akademické pěvecké sdružení Moravan Brno

Tisk

(Moravan; Akademické pěvecké sdružení Moravan Domu kultury a osvěty města Brna)

Charakteristika: mužský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1934
Text

Akademické pěvecké sdružení Moravan Brno (Pěvecké sdružení katolických akademiků Moravan; Akademické pěvecké sdružení Moravan Domu kultury a osvěty města Brna; APS Moravan), mužský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1931, Brno.

 

Pěvecký sbor vznikl na brněnských Sušilových kolejích z iniciativy Josefa Veselky a následně byl 15. března 1931 začleněn jako pěvecký kroužek při Spolku katolických vysokoškolských studentů Moravan v Brně (spolek byl založen 16. 6. 1906). 19. listopadu 1932 se zúčastnil zasedání Katolické akce brněnské diecéze, první veřejné vystoupení uskutečnil v Lomnici u Tišnova 5. února 1933 a první skutečný koncert absolvoval v Brně 15. března 1934 (Besední dům, 40 členů). Už ve třicátých letech se stal uznávaným pěveckým sborem. Prvním sbormistrem se stal Josef Veselka (student filologie, filosofie a hudební vědy). První zahraniční zájezd absolvoval Moravan 26. června 1938 do Jugoslávie (Lublaň). Do druhé světové války podnikl 43 vystoupení ve 25 městech a 14 krát vystoupil v rozhlase. V letech 1931–39  provedl v premiéře skladby Josefa Blatného, Zdeňka Blažka, Antonína Dyka, Josefa Bohuslava Foerstera a Karla Konvalinky. Některé z nich byly přímo sboru dedikovány. Někteří členové byli deportováni do koncentračních táborů.

Moravan obnovil činnost po válce jako sbor katolických akademiků v počtu 71 členů. První koncert uskutečnil 17. listopadu 1945 (Mezinárodní sjezd studentstva v Praze, Smetanova síň). Během prvních deseti let po válce se opět dostal na špičkovou úroveň. V roce 1947 absolvoval koncertní zájezd do Vídně. V Praze uskutečnil koncert k devadesátým narozeninám Josefa Bohuslava Foerstra, kterého jmenoval svým prvním čestným členem (3. prosince 1949). Druhým čestným členem se stal skladatel Václav Kálík (18. listopadu 1951). V roce 1951 nastudoval sbor Glagolskou mši Leoše JanáčkaVachovým sborem moravských učitelek pod vedením Břetislava Bakaly. Dále spolupracoval s Filharmonickým sborem Besedy brněnské a Státní filharmonií Brno. V letech 1945–55 uskutečnil 320 vystoupení, z toho 257 veřejných koncertů (z nich 26 kantátových), 55 natáčení v rozhlase a 226 příležitostných vystoupení. Pro rozhlas v Brně, Praze, Bratislavě a ve Vídni natočil 172 skladeb. V roce 1954 nastudoval kantáty Leoše Janáčka Na Soláni Čarták a Amarus, dále Kantor Halfar, 70000 a Maryčka Magdónova. Na festivalu Pražské jaro poprvé koncertoval v roce 1957 (nádvoří Šternberského paláce).

V padesátých letech změnil Moravan z politických důvodů název na Akademické pěvecké sdružení Moravan Domu kultury a osvěty města Brna. Svůj dnešní název získal po roce 1989. Od roku 1955 působil jako asistent Josefa Veselky Jan Řezníček. Obohatil repertoár o kantáty Bohuslava Martinů, duchovní díla, další skladby Leoše Janáčka, Josefa Bohuslava Foerstra a soudobé skladatele. Natočil se sborem dvě gramofonové desky a vytvořil deset nahrávek pro brněnský rozhlas. Čestnými členy se stali Vilém Steinman (31. října 1955) a Adolf Konvička (místopředseda sboru, 18. 10. 1970). V osmdesátých letech sbor postupně omezoval koncertní činnost. Jan Řezníček nabídl spolupráci Antonínu Veselkovi (synovec Josefa Veselky). V letech 1945–80 provedl Moravan mnoho soudobých děl v premiéře; řada autorů své skladby sboru dedikovala (Vojtěch Bořivoj Aim, Josef Blatný, Vilém Blažek, Zdeněk Blažek, Josef Černík, Petr Eben. Josef Bohuslav Foerster, Jan Hanuš, Karel Horký, Osvald Chlubna, Leoš Janáček, Václav Kálik, Zdeněk Kaňák, Karel Konvalinka, Jaroslav Křička, Jaroslav Kvapil, Bohuslav Martinů, Vilém Petrželka, Alois Piňos, Josef Plavec, Ludvík Podéšť, Jaromír Podešva, Karel Reiner, Petr Řezníček, Bohuslav Sedláček, Vilibald Scheiber, Milan Slimáček, František Spilka, Vladimír Svatoš, Jan Václav Sýkora, František Šauer, Boleslav Vomáčka, Ladislav Vycpálek, Rudolf Wünsch a František Zemek). Moravan uskutečnil zahraniční zájezdy do Itálie (1957, 1960, 1965), Rakouska (s Brněnským dětským sborem a Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček, Beno Blachut, Aduard Haken a další, 1957, 1966, 1989), Bulharska (1959, 1974), Francie (1968), Německé spolkové republiky (1968, 1969, 1981, 1984, 1988), Německé demokratické republiky (1968, 1986), Belgie (1969), Holandska (1969) a Polska (1975).

Josef Veselka naposledy řídil pěvecký sbor u příležitosti svých osmdesátých narozenin a v roce 1992 zemřel. Se sborem nastudoval díla od gregoriánského chorálu po skladby 20. století. Prosazoval dílo Leoše Janáčka a průkopnicky začal studovat renesanční polyfonii. V roce 1993 zemřel Jan Řezníček a Moravan pozastavil svou činnost. Naplno ji obnovil v roce 1996 příchodem sbormistra Oldřicha Severy, jehož vrcholem byla účast na soutěži Giovanniho Pierluigiho di Palestriny v Římě (1998). Jeden rok externě spolupracoval s Moravanem Alexandr Vacek (1996). V roce 2000 zemřel Oldřich Severa a na jeho místo nastoupil Tomáš Ibrmajer, který navázal na sborové tradice. Obnovil sborová soustředění, jarní a předvánoční koncerty. Moravan získal dvě stříbrná pásma v Olomouci (Svátky písní 2003) a na Trnavských sborových dnech (2005). Po politických změnách uskutečnil zájezdy do Itálie a Vatikánu (1998) a Stuttgartu (2005). Od roku 2005 Moravan spolupracoval s německým sborem Schwaben-Bräu Singchor (Stuttgart), Brněnským akademickým sborem a Chrámovým sborem při kostele sv. Jakuba v Brně. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, organizuje benefiční koncerty a účastní se koncertů po celé České republice. V roce 2010 nastoupila do Moravanu jako druhá sbormistryně Veronika Hromková, která se stala v září 2012 uměleckou vedoucí.


Diskografie

Blažek: Prosba; Janáček: Což ta naše bříza (Supraphon 1945);

Axman: Otci; Nebuška: Píseň velkého pátku (Supraphon 1947);

Janáček: Glagolská mše (Supraphon 1952; 2002) – Vachův sbor moravských učitelek, Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, Břetislav Bakala;

Akademické pěvecké sdružení Moravan (Supraphon 1952);

Kálik: Hudba (Supraphon 1953);

Dynamika – průvodní slovo (Supraphon 1954);

Janáček: Čtvero mužských sborů moravských (Supraphon 1956);

Janáček: Což ta naše bříza, Vínek (Supraphon 1956);

Janáček: Rozloučení, Čtveřice mužských sborů (Supraphon 1956);

Křížkovský: Mužské sbory (Supraphon 1958);

Janáček: Vínek stonulý, Čtveřice mužských sborů, Láska opravdivá (Supraphon 1958);

Janáček: Potulný šílenec, Kašpar Rucký (Supraphon 1960);

Suchoň: Mužské sbory (Supraphon 1960);

Vybrané poslechové skladby pro hudební výchovu v 8. ročníku (Supraphon 1961);

Suchoň, Janáček, Foerster, Křížkovský, Smetana, Dvořák: Sbory (Supraphon 1961);

Portrét Eugena Suchoně (Supraphon 1962);

Úpravy a stylisace lidové písně – Klubová deska č. 36 (Supraphon 1962) – Český pěvecký sbor;

Kálik: Smíšené sbory (Supraphon 1962) – Český pěvecký sbor;

Staré duchovní sbory (Supraphon 1963);

Křížkovský: Utonulá; Smetana: Píseň na moři (Supraphon 1963);

Vybrané poslechové skladby pro 6. ročník ZDŠ (Supraphon 1963);

Staré duchovní sbory (Supraphon 1963);

Foerster, Hegar, Janáček, Ernesaks: Sbory (Supraphon 1963);

Ze sborové tvorby Vítězslava Nováka (Supraphon 1963);

Eben, Chlubna, Podešva, Hurník, Kálik: Sbory (Supraphon 1964) – Český pěvecký sbor;

Sbory Boleslava Vomáčky (Supraphon 1964) – Český pěvecký sbor;

Praho, na shledanou. Zvuková pohlednice s hudbou (Supraphon 1971, 2008);

Umění poslouchat hudbu (Supraphon 1995; 2004) – Český pěvecký sbor;

Pocta Moravana Leoši Janáčkovi (Český rozhlas Brno 1999).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Malá československá encyklopedie (Praha 1986).

 

II. Ostatní

Almanach: Deset let Akademického pěveckého sdružení Moravan 1945–55 (Brno 1955).

Veselka, Josef: S českou hudbou v Itálii a Rakousku (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 23, s. 979).

20 let Akademického pěveckého sdružení Moravan (Brno 1966).

Macek, Josef: Československá vlastivěda – svazek 9 (Praha 1971).

Kšicová-Studeníková, Štěpánka: Umělecký přínos Akademického pěveckého sdružení Moravan (diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1980).

Kolektiv autorů: Cesta za uměleckou pravdou Akademického pěveckého sdružení Moravan 1931–1981 (Brno 1981).

Jedlička, Miloslav – Marušan, Václav: Sbormistr Josef Veselka (Svitavy 2000).

Hrbáček, Jan: Vzpomínka dlouholetého zpěváka Akademického pěveckého sdružení Moravan a osobního přítele na profesora Jana Řezníčka (Opus musicum 34, 2002, č. 1, s. 68–69).

Vtípilová, Barbora: Tradice mužských pěveckých sborů na Moravě se zaměřením na Akademické pěvecké sdružení Moravan v Brně (diplomová práce, Konzervatoř Brno, Brno 2004).

Policer, Štěpán: Jan Řezníček (diplomová práce, Hudební fakulta JAMU, Brno 2006).

Sborník 75 let Akademického pěveckého sdružení Moravan 1931–2006 (Brno 2006).

Kozlová, Hana: Úpravy lidových písní pro sbor (diplomová práce, Pedagogická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno 2011, zejména s. 34).

Hromková, Veronika: Dramaturgické priority Akademického pěveckého sdružení Moravan (bakalářská práce, Hudební fakulta JAMU, Brno 2012).

 

www.ceske-sbory.cz

http://moravan.funsite.cz/

http://operaplus.cz/muzsky-pevecky-sbor-moravan-slavi-osmdesatiny/

Archivalie

 

Archiv Akademického pěveckého sdružení Moravan (v držení APS Moravan)

 

 

 

Radek Poláček

 

Datum poslední změny: 30.9.2013