Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Novák, Jan 1)

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:17.5.1908
Text
Literatura

Novák, Jan 1), skladatel, narozen 17. 5. 1908, Praha.

Žák Josefa Bohuslava Foerstra na mistrovské škole sklad­by v Praze (1928–31). Velmi se uplatňoval do okupace, zvl. v koncertech Přítomnosti, kde byly prováděny jeho novinky. Jeho absolventskou práci Zpívající jitro, hudební báseň pro housle a orchestr provedla Česká filharmonie. Mimo to autor klavírní (1928), houslové a violové sonáty, Šesti kla­vírních skladeb op. 11 (1933), dva smyčcové kvartety, dechový kvintet, cyklus písní na Tomanovy Měsíce, Čtyřverší (písně pro střední hlas a dechové nástroje op. 15; 1938, provedeno Pří­tomnost 15. 12. 1939). Poslední zprávy o něm před okupací (1937–39).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Rytmus 3, 1937/1938, 62.
Rytmus 4, 1938/1939, 27.
Rytmus 5,1939/1940, 26.

Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006