Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Partsch, František Xaver

Tisk

(Bartsch; Parč; Franz;)

Charakteristika: skladatel, klavírista, varhaník, ředitel kůru, pěvec-tenorista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:30.1.1760
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.4.1822
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Partsch, František Xaver (Parč; Bartsch), skladatel, klavírista, varhaník, ředitel kůru, pěvec-tenorista a hudební pedagog, narozen 30. 1. 1760, Duchcov, zemřel 6. 4. 1822, Praha.

 

Základy hudebního vzdělání získal u svého otce, školního rektora a varhaníka ve službách rodu Valdštejnů. Na popud hraběte z Valdštejna se stal fundačním diskantistou v Jihlavě, kde získal základy humanitních věd, zdokonalil se ve zpěvu a hře na klavír. Stal se výraznou osobností pražského kulturního života přelomu 18. a 19. století. Po studiu filozofie a práv se plně věnoval hudbě. Vynikal jako klavírista, varhaník, tenorista a skladatel. Vyučoval hudbu u hraběte Auersperga (1790–95), řídil operu ve Špenglerově Malostranském divadle (od roku 1795) a působil jako ředitel kůru v Týnském chrámu (od roku 1807, nástupce Václava Praupnera). Komponoval kostelní árie a písně, mše, offertoria, graduale, moteta a řadu dalších církevních skladeb pro potřeby kůru, vokální kvarteta, klavírní a varhanní skladby. Ve Stavovském divadle byla provedena jeho opera Viktor und Heloise oder Das Hexengericht. Vydal vlastní klavírní školu. Mezi jeho žáky patřil například pěvec Ferdinand Pohl.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Vokální skladby

12 písní (vyd. vlastním nákladem, Praha 1790).

6 písní s doprovodem klavíru op. IV (vyd. Schödl, Praha).

Vokální kvarteta (vyd. 1795).

Aria Vox Clamatis.

Motetto pastorale.

Motetto In te Domine speravi.

Salve Regina.

 

Singspiely

Viktor und Heloise oder Das Hexengericht, singspiel o 3 jednáních (Viktor a Heloise či Soud čarodějnic, 1793, premiéra Stavovské divadlo, Praha 11. 12. 1794).

Die Feldflasche, singspiel (dochován zpěv s klavírem, vyd. Haas, Berra und Polt, Praha).

 

Skladby pro klávesové nástroje

11 lehkých variací na kozáckou píseň pro klavír.

Sonáta pro klavír F dur.

Čtyři preludia pro varhany.

Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, svazek 21 (Vídeň 1870).

OSN.

Srb-Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, svazek 7 (Lipsko 1902).

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).

MGG1.

ČSHS.

New Grove1.

Kolektiv autorů: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, svazek 7 (1978).

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–87).

LdM.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Jelen, Alois: František Xaver Parč (s podobiznou, Čechoslav 5–6, 1824–25, s. 370).

František Xaver Parč. Životopisný nástin (Dalibor 6, 1863, č. 9, s. 65–68).

Hnilička, Alois: Profily české hudby z 1. poloviny XIX. století (Praha 1924, s. 66).

Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 257).

Bastlová, Jitka: Téměř zapomenutý František Xaver Parč (Duchcovské noviny 18, únor 2012).

www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad/13-11/04-Buch-Partsch.pdf

www.knihovna-teplice.cz/index.php?scname=osobnosti&stranka[]=30&letter=P&person=1440

www.duchcov.cz/z-historie/d-1447/p1=2227

www.biographien.ac.at/oebl/oebl_P/Partsch_Franz-Xaver_1760_1822.xml

www.musicologica.cz/studie/295-hudba-duchcov

http://milancerny.webnode.cz/novinky/publikace/

Archivalie

Národní knihovna. Hudební oddělení.

Národní muzeum. České muzeum hudby.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 17.9.2015