Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nadace Leoše Janáčka

Tisk

(Fond Leoše Janáčka)

Charakteristika: instituce podporující rozvoj a šíření hodnot souvisejících s odkazem Leoše Janáčka

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1991
Text
Literatura

Nadace Leoše Janáčka (Fond Leoše Janáčka), instituce podporující rozvoj a šíření hodnot souvisejících s odkazem Leoše Janáčka, zahájení činnosti 1991, Brno.

 

Posláním Nadace Leoše Janáčka je rozvoj, podpora a šíření hodnot souvisejících s odkazem Leoše Janáčka. Nadace přispívá na ochranu a péči o Janáčkovy rukopisy uložené v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, podporuje vydávání notových i literních materiálů, provádění Janáčkova díla v mimořádných interpretacích apod.

Nadace byla založena z finančních prostředků plynoucích z výnosů z provozování Janáčkových děl. Protože manželé Janáčkovi přišli o obě děti, na skladatelovo přání se dědicem výnosů z hudební tvorby stala po smrti vdovy Zdenky Janáčkové Masarykova univerzita. Pozůstalost byla spravována Nadací PhDr. Leoše Janáčka pro výzkum živé mluvy v gesci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tento fond byl tvořen z výtěžků literárních prací. Hlavním zdrojem financování Fondu Zdeňky a Leoše Janáčkových působícího paralelně s prvním jmenovaným byly tantiémy. V průběhu druhé světové války byl výnosem Ministerstva školství pověřen správou všech nadací a fondů českých vysokých škol v Brně Zemský úřad. V roce 1956 zanikly oba výše uvedené fondy rozhodnutím ministra školství a kultury a jejich majetek i s autorskými právy byl převeden na Český hudební fond, který v Brně vytvořil Komisi pečující o odkaz Leoše a Zdeňky Janáčkových. Českému hudebnímu fondu se také od Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku podařilo získat Janáčkův dům v Hukvaldech, ve kterém vybudoval Památník Leoše Janáčka.

V prosinci roku 1991 byl Českým hudebním fondem obnoven Fond Leoše Janáčka se sídlem v Brně, kde byl registrován jako nadace s možností disponovat autorskými právy. Do Fondu byly převedeny finanční prostředky získané z autorských práv a provozování Janáčkových děl. Ke změně názvu do současné podoby, tedy Nadace Leoše Janáčka došlo v rámci přeregistrace v roce 1998. Finanční prostředky nadace nadále plynou z výnosů Janáčkových hudebních a literárních děl. Za své hlavní poslání si klade rozvoj duchovních hodnot odkazu Leoše Janáčka. Široká škála aktivit nadace je zastoupena péčí o vydávání kritické edice hudebního i literárního díla či korespondence, podporou profesionálního koncertního a scénického provádění Janáčkova díla či digitalizací dochovaných rukopisů uložených v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Nadace podporuje také vznik muzikologických studií zaměřených na janáčkovskou problematiku či mladé interprety, kteří se v budoucnu stanou šiřiteli Janáčkova díla.

Jedním z dalších významných úkolů Nadace Leoše Janáčka je správa skladatelova domu v Hukvaldech, Památníku Leoše Janáčka, jehož kompletní rekonstrukci spolu s vybudováním nové expozice financovala na přelomu tisíciletí. Finančně se také podílela na generální opravě Památníku Leoše Janáčka v Brně na Smetanově ulici, jehož je dlouhodobým nájemcem a který je ve správě Moravského zemského muzea.

Dle posledního znění statusu Nadace Leoše Janáčka z roku 2016 řídí jednání a činnost předseda správní rady, volen z celkem devíti členů, jemuž je přímo podřízen ředitel, který zajišťuje administrativní chod a řídí Památník Leoše Janáčka v Hukvaldech včetně jeho zaměstnanců. Kontrolním a revizním orgánem je tříčlenná dozorčí rada.


Literatura

Novák, Přemysl: Odkaz Leoše Janáčka Filosofické fakultě (in: Sborník prací Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1957, s. 77–101).

Drlíková, Eva: Odkaz Leoše Janáčka FF MU a následné transformace (archiv Nadace Leoše Janáčka, Brno 2008).

Drlíková, Eva: O nadaci [online], cit. 25. 6. 2017, dostupné z: www.janacek-nadace.cz/cz/o-nadaci-leose-janacka_1/O-nadaci_103.htm

 

www.janacek-nadace.cz

 

Romana Klementová

Datum poslední změny: 28.8.2017