Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu

Tisk

(Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu)

Charakteristika: Dětský pěvecký sbor

Text

Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu (Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu), dětský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1945, Praha.

 

Na počátku třicátých let sestavil režisér a zpěvák Jan Kühn pěvecký soubor dětí pro potřeby rozhlasového školského vysílání. Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu založil a vedl po úspěšném konkurzu od září 1945 Bohumil Kulínský. Spolupracoval s redaktory Karlem Hábou a Josefem Plavcem, po reorganizaci s hudební redakcí pro děti a mládež, zejména s dramaturgem a hudebním režisérem Viktorem Kalabisem (od roku 1952). Sbor sloužil zpočátku především rozhlasovým potřebám, natáčel repertoár od úprav lidových a drobných dětských písní po náročná díla. Premiéroval skladby českých (Ilja Hurník, Jan Hanuš, Petr Eben a další) i zahraničních soudobých autorů (Benjamin Britten – Slavnost vánoční, československá premiéra). Od roku 1952 vedla přípravná oddělení Blanka Kulínská. Členy sboru se staly pozdější umělecké osobnosti (Eva Děpoltová, Věra Nováková, Jana Koubková, Jana Boušková, Jiří Korn a další). Pěvecký sbor uskutečnil koncertní cesty do Německa, Itálie, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Anglie, Švédska, Francie a Norska. V roce 1973 ukončil Bohumil Kulínský společně s Blankou Kulínskou z politických důvodů v rozhlase činnost, odešli s většinou zpěváků a založili Bambini di Praga. Nový rozhlasový dětský sbor vytvořil Čestmír Stašek, do té doby sbormistr Pražského dětského sboru. Se sborem získal mnoho ocenění na mezinárodních soutěžích. Uskutečnil koncertní zájezdy do Belgie, Bulharska, Francie, Maďarska, Německa, Portugalska, Rumunska, Skotska, Sovětského svazu, Španělska, Turecka a realizoval přes 300 natáčení. Pěvecký sbor vedl do roku 1988 a poté spolupracoval s tělesem příležitostně. V letech 1990–91 řídil sbor Luboš Krtička, který postavil repertoár na české soudobé a duchovní hudbě. Od roku 1992 vede pěvecký sbor Blanka Kulínská (v letech 1992–97 společně se synem Bohumilem Kulínským). Pokračovala zejména v uvádění české soudobé tvorby (původní rozhlasové premiéry – Ilja Hurník, Jiří Teml, Jan Vičar, Olga Ježková, Pavel Jurkovič, Otomar Kvěch a další). V roce 1993 těleso změnilo název na Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu.


Diskografie

Petr Eben dětem (Český rozhlas 1998).

Literatura

Patzaková-Jandová, Anna: Prvních deset let Československého rozhlasu (Praha 1935).

Disman, Miloslav: Příspěvek ke vzniku a vývoji školského rozhlasu (Praha 1978).

Beránek, Vratislav: Hudební výchova ve školském rozhlase (Pedagogická fakulta UK, Praha 1966).

Stašek, Čestmír: K počátku školního rozhlasu (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 9, s. 390–392).

Herden, Jaroslav: Rozhlas – učitel – žák (Praha 1979).

Beránek, Vratislav: Malá hudební (Rozhlasová práce 17, 1993, č. 2, s. 15–38).

Vondrovicová, Kateřina: Petr Eben (Praha 1995).

Pilka, Jiří: Viktor Kalabis. Portrét skladatele (Praha 1999).

Hurník, Ilja: Závěrečná zpráva (Praha 2000).

Škápíková, Jitka: Bambini di Praga (Praha 2007).

Jindřich, Lukáš: Bambini di Praga. (Praha 2010).

 

www.rozhlas.cz/umeleckesoubory/telesa/_zprava/797837

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 11.11.2011