Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pelíšková, Lucie

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, pedagožka, flétnistka

Datum narození/zahájení aktivity:3.5.1975
Text
DíloLiteratura

Pelíšková, Lucie, muzikoložka, pedagožka a flétnistka, narozena 3. 5. 1975, Boskovice.


Po absolutoriu Konzervatoře Brno v oboru příčná flétna studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity hudební vědu a češtinu (1995–2001). Tamtéž dokončila postgraduální studium hudební vědy (disertační práce Armidy ve Vídni. Prolínání francouzského a italského stylu v díle Tommasa Traetty, Antonia Salieriho a Christopha Willibalda Glucka, 2008). Během vysokoškolských studií absolvovala stáž na Helsinské univerzitě (Helsingin Yliopisto), kde se věnovala převážně obecné a hudební sémiotice. Na mistrovských interpretačních kursech doma i v zahraničí studovala hru na barokní flétnu.

Od roku 2000 vyučuje na Konzervatoři Brno (dějiny hudby, soudobá hudba, historicko–estetický seminář, český jazyk a literatura). Tamtéž vedoucí oddělení hudební teorie, skladby a dirigování (od 2006). V rámci školy organizuje sobotní kursy skladby a dirigování.

Její vědecká činnost se zaměřuje na problematiku opery ve Vídni ve druhé polovině 18. století a na otázky interpretace hudby 17. a 18. století. Je členkou České společnosti pro hudební vědu, ediční rady Editio Conservatorium brunense (od 2005). Na brněnské konzervatoři spoluedituje sborníky z konferencí a výroční zprávy školy, kam též přispívá odbornými texty. Podílela se na přípravě mezinárodní konference Fenomén Janáček včera a dnes (Konzervatoř Brno 2004).

Jako flétnistka spolupracuje se soubory staré hudby. Je členkou komorních ansámblů Musica bellissima (Praha) a Musica poetica (Brno). Hru na flétnu uplatňuje též v divadle (Studio Dům při Huse na provázku, Malé divadlo kjógenu – pro ně tvoří také scénickou hudbu).


Dílo

Studie

Gluckova Cythère assiégée (1759 a 1775) jako parodie Lullyho Armide (sborník De Musica, Prešov 2010, s. 147–166);
Miloslav Ištvan: Zaklínání času. Skladba o čtyřech větách pro symfonický orchestr a dva recitátory (1967) – analýza (Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008, Praha 2010, s. 188–207).


Redakční a editorská činnost

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele

školy Leoše Janáčka (Brno 2004);

Fenomén Janáček včera a dnes (sborník z mezinárodní hudebněvědné konference, Praha 2006);

Konzervatoř Brno. Sborník k devadesátému výročí založení školy (Brno 2009).

Literatura

http://www.konzervatorbrno.eu/index.php?id=63


Pavel Sýkora

Datum poslední změny: 27.4.2011