Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Collegium musicum Pragense

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1963
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1993
Text
Diskografie

Collegium musicum Pragense, komorní soubor, založen 1963, Praha, ukončení činnosti 1993.

Soubor se od roku 1963 zabýval interpretací skladeb pro dechové nástroje z 18. a 19. století. Jeho repertoár obsahoval díla starých českých mistrů a skladatelů světového klasicismu (zejména divertiment, partit, kasací, serenád apod.). Zakladatelem souboru byl klarinetista Antonín Myslík, který jako dramaturg souboru vyhledal početné partitury skladeb v hudebních archivech v tehdejším Československu i v celé Evropě. Soustředění se na díla staré hudby nebylo však dogmatem: soubor uváděl rovněž skaldby soudobých autorů (mj. Viktora Kalabise, Zdeňka Zahradníka, Zdeňka Šestáka, Václava Riedlbaucha, Zdeňka Lukáše, Štěpána Luckého a dalších). V repertoáru tělesa byly trvale skladby Ludwiga van Beethovena (Septuor a Grand Octuor), Josepha Haydna (Serenáda c moll), Wolfganga Amadea Mozarta (Serenáda Es dur), Jiřího Družeckého, Vojtěcha Jírovce, Antonína a Pavla Vranických, Leopolda Koželuha, Františka Stamice, Josefa Triebensee, Josefa Myslivečka, Františka Vincence Kramáře, Jana Venta, Václava Pichla, Františka Xavera Duška, Františka Dionýza Webera, z děl skladatelů 19. století mimo jiné Charlese Gounoda, Vincenta d´Indyho a mnoha dalších.
V roce 1970 se těleso stalo souborem Symfonického orchestru Československého rozhlasu, kde působilo až do ukončení činnosti v roce 1993. V letech 1968–93 byl uměleckým vedoucím souboru dirigent František Vajnar.
Obsazení souboru, jehož členy byli hráči České filharmonie, Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a Českého noneta (Jiří Krejčí a Ivan Séquardt – hoboje, Václav Kyzivát a Zdeněk Tesař – klarinety, Zdeněk Tylšar a Emanuel Hrdina – lesní rohy, František Herman a Vilém Horák – fagoty) bylo často doplňováno podle potřeb partitur o hráče na dechové či smyčcové nástroje; soubor rovněž spolupracoval s mnoha českými sólisty.
Collegium musicum Pragense vyvíjelo bohatou koncertní činnost ve vlasti i za hranicemi a vystupovalo také na mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Salcburk, Vídeň atd.). V roce 1970 získal soubor za provedení díla Ludwiga van Beethovena Grand Octuor. op. 103 cenu v mezinárodní rozhlasové soutěži Prix de la Radio Brno. Těleso nahrávalo rovněž pro gramofonové firmy Supraphon a Panton i ve studiích Československého rozhlasu a ve Vídni, Štýrském Hradci, Mnichově, Berlíně atd.


Diskografie

Diskografie (výběr)
Jan Vent: Partita F dur pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot (Supraphon 1972);
Jiří Družecký: Partita Berdlersgarn (Supraphon 1973);
Vincenc Kramář-Krommer: Harmonia B dur pro 2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty (Supraphon 1973);
Antonín Vranický: Karossel. Hudba k jezdeckému baletu pro dva dechové soubory (Supraphon 1973);
Jan Vent: Parthia in Dis (Panton 1975);
Jiří Družecký: Parthia in Dis č. 3 pro dechové okteto (Supraphon 1976);
Vojtěch Jírovec: Parthia in Dis (Concertante) pro dechové nástroje (Supraphon 1976);
Vincenc Mašek: Concerto in D pro tři cembala a dechové nástroje (Supraphon 1976);
Anonym: Bon repos. Árie pro tři lovecké rohy (Supraphon 1977);
Eduard Anton: Lovecké kusy pro parforsní hon pro lesní rohy (Supraphon 1977);
Ludwig van Beethoven – Jiří Družecký: Septuor, instrumentace pro dechovou harmonii (Supraphon 1977);
Ladislav Koželuh: La chasse au sanglier (Lov na černou zvěř) (Supraphon 1977);
Bohuslav Martinů: Concertino pro violoncello, dechové a bicí nástroje a klavír, H. 143 (Supraphon 1977);
František Stamic: Dvojitá echa pro šest lesních rohů (Supraphon 1977);
Vranický, Pavel: La chasse (Lov) pro klavír, dechové a bicí nástroje (1977);
Mašek, Vincenc: Partita in D pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1980);
Fiala, Josef: Divertimento pastorale in B pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1980);
Mašek, Vincenc: Partita in D pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1980);
Pichl, Václav: Concertino in F con pastorella pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy, dva fagoty, kontrabas a tamburínu (Supraphon 1980);
Fiala, Josef: Divertimento in Dis č. 3 pro dva hoboje, dva anglické rohy, dva klarinety a dva fagoty (Supraphon 1982);
Fiala, Josef: Divertimento pastorale in B pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1980);
Kramář–Krommer, František Vincenc: Partita B dur pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1982);
Mašek, Vincenc: Partita in A pro cembalo, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1978);
Mašek, Vincenc: Partita in D pro cembalo, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1978);
Mašek, Vincenc: Partita in Dis pro cembalo, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1978);
Mašek, Vincenc: Partita in D pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1980);
Mašek, Vincenc: Partita in Dis (Supraphon 1982);
Triebensee, Josef: Partita in Es pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1982);
Triebensee, Josef: Původní variace na téma z opery Vojtěcha Jírovce Oční lékař pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy, trubku, dva fagoty a kontrafagot (Supraphon 1982);
Rössler–Rosetti, František Antonín: Parthia in F pro dva hoboje, dva anglické rohy, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1985);
Mozart, Wolfgang Amadeus – Vent, Jan: Figarova svatba. Úprava pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty (Supraphon 1986).

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 27.9.2010