Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Unie českých pěveckých sborů

Tisk

(UČPS)

Charakteristika: spolek

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1969
Text

Unie českých pěveckých sborů (UČPS), spolek, zahájení činnosti 1969, Praha.

 

Unie českých pěveckých sborů zastřešující sborový zpěv v Čechách a na Moravě vznikla jako nástupnická organizace Pěvecké obce české v roce 1969 po mnohaleté pauze zaviněné politickými okolnostmi. Navázala na bohatou činnost organizací Jednota zpěváckých spolků českoslovanských (1868–1900), Ústřední jednota zpěváckých spolků českoslovanských (1900–19), Pěvecká obec československá (1919–39) a Pěvecká obec česká (1939–51). U zrodu Unie stáli zejména Zbyněk Mrkos a její první předseda Rudolf Fikrle. Po několika měsících převzal předsednictví Zbyněk Mrkos, který řídil organizaci do roku 1990. Unie byla rozdělena do oblastí vedených jednotlivými výbory. Pražský oblastní výbor založil ve spolupráci s Kulturním domem hlavního města Prahy cyklus Tribuny pražských sborů (1976), ve kterém byla uváděna zejména soudobá domácí tvorba. Od roku 1974 Unie organizovala sborové hodnocené přehlídky na okresní, krajské a národní úrovni. Převzala organizaci Ústředních dirigentských kurzů po Klubu školství a vědy Revolučního odborového hnutí v Brně a Ústředním výboru odborových svazů pracovníků školství. Z účastníků kurzů vznikl v roce 1982 Smíšený sbor českých sbormistrů. Z původních 105 sborů vzrostl jejich počet v osmdesátých letech téměř na 350. Nejpočetnějšími byly ženské sbory, následovaly smíšené, dětské a mužské. Mezi nejvýznamnější sborové přehlídky patřilo Setkání pěvců konané každý rok v jiném regionu (1971–89) a Mezinárodní pěvecký týden Europa cantat Tábor pořádaný ve spolupráci s Evropskou federací mladých sborů (1984, 1987, 1990, 1993). V duchu sborových týdnů Europa cantat pokračoval festival Bohemia cantat v Havlíčkově Brodě (od roku 1989). V roce 1988 podepsala česká delegace v Pésci (Maďarsko) v rámci mezinárodního týdne Europa cantat deklaraci o vytvoření jednotné sborové Evropy a ve stejném roce požádala Unie na Ministerstvu kultury o vstup do Evropské federace mladých sborů. Ve druhé polovině 80. let převzala Unie iniciativu Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti a zaměřila se na dětské a mládežnické sbory. Pěvecké sbory Unie se zúčastnily několika koncertů Pražského jara: Hold pěvců (1984), Hold českého pěvectva životu a míru (1986), Lidické růže (1987), koncert s dramaturgií připravenou uměleckou komisí Unie (1988) a Pocta Janu Amosi Komenskému (1992). Unie spolupracovala s Českou filharmonií na koncertu pořádaném na počest Josefa Bohuslava Foerstra v Rudolfinu (1981) a na koncertu Pocta Bedřichu Smetanovi ve Smetanově síni Obecního domu (1984). Podílela se na vyhlášení Písní přátelství pořádaných Svazem československo-sovětského přátelství (1985), spolupořádala Mezinárodní festival akademických sborů v Pardubicích (IFAS, 1985) a stala se spoluzakladatelem Pražských dnů sborového zpěvu (1986, od roku 2003 Praga Cantat). Oblastní výbory pořádaly Smetanovy Jabkenice, Kálikův Nymburk, Setkání pěvců v Příbrami, Slavnosti písní, Růžkovy Lhotice, Komeniana Nový Jičín a Fulnek, Pěvecké slavnosti Jihomoravského kraje a další.

Od roku 1990 předsedali Unii Jiří Kolář (1990–99, 2001–07), Václav Kumpošt (1999–2000), Roman Michálek (2007–09, od 2014 doposud) a Michal Spirit (2010–13). Jiří Kolář se stal v roce 2008 čestným předsedou. Po roce 1990 Unie pořádala řadu festivalů nebo se na nich organizačně podílela: Chorus camera Rychnov nad Kněžnou (komorní sbory), Dny české sborové školy v rámci festivalu Rencontres Musicales Internationales de la Jeunesse (Nantes, dětské sbory), Letenská vonička (dětské sbory), spolupráce s festivalem Akademická Banská Bystrica (vysokoškolské sbory), setkání pěveckých sborů mládeže v Praze, česká a moravská přehlídka v Praze a Otrokovicích (mládežnické sbory), festival Gymnasia Cantant v Brně, mezinárodní festival Opava cantat (středoškolské sbory), dále Pražské dny sborové hudby, Chodurův festival v Českých Budějovicích, Festival duchovní hudby v Opavě, Festival duchovní hudby Šumava, Foerstrovy Osenice, Memoriál Zdeňka Lukáše, Musica coniuncta, Musica coniuncta Pragensis a Eurochoir Lomnice nad Popelkou. Unie spolupracovala s festivaly Musica sacra Praga, Pražské Vánoce, Mezinárodní festival a soutěž Bohuslava Martinů Pardubice, Festival sborového umění Jihlava, Young Prague a Svátky písní Olomouc (partnerský festival). Unie realizovala sbormistrovské kurzy v Pardubicích pod vedením Jana Kasala (1993–95, tříletý) a v Praze pod vedením Jiřího Koláře (od roku 2003, dvouletý). V roce 1996 vstoupila do mezinárodní organizace AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chörverbände). V rámci projektu Vocalissimo (2004) vytvořila Sbor středoevropské mládeže, který se zúčastnil Sborové olympiády v Brémách a uskutečnil koncerty v České republice, Rakousku a Německu. V roce 2006 vyhlásila soutěž zaměřenou na soudobou tvorbu pro mládežnické sbory, na níž získali ocenění Jiří Teml, Zdeněk Lukáš, Jiří Churáček, Ondřej Kyas, Jiří Laburda a Jan Vičar. V roce 2007 Unie spoluorganizovala první ročník přehlídky středoškolských a vysokoškolských sborů Festa academica a v roce 2008 první Celostátní přehlídku středoškolských sborů Opava cantat. S Českou filharmonií zahájila spolupráci vzdělávacím projektem Čtyři kroky do nového světa (2009). Unie uděluje několik ocenění: Cena Františka Lýska pro sbormistry dětských sborů (ve spolupráci s Lýskovým nadačním fondem, od roku 1988), Cena Ferdinanda Vacha pro aktivní sbormistry (ve spolupráci s Českým hudebním fondem, od roku 1992), Cena Bedřicha Smetany za celoživotní činnost (od roku 1995), Cena Unie českých pěveckých sborů sbormistr-junior pro sbormistry do 35 let (od roku 2003), Cena Sbor roku (od roku 2007), Cena za přínos českému sborovému zpěvu (od roku 2008) a Cena za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby (od roku 2015).

V sedmdesátých letech uzavřela Unie smlouvu se Supraphonem na vydávání sborové literatury a její odkoupení pro vlastní potřeby. Ústřední notový archiv byl založen v roce 1978 v Teplicích, později se přestěhoval do Vlašimi (1993) a na Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (2003). Archiv obsahuje téměř 4 300 notových svazků. V rámci ediční činnosti vydala Unie autorské sborníky Jana Hanuše, Jana Jiráska a Zdeňka Lukáše, sborníky reflektující skladatelské soutěže, zpěvník festivalu Europa cantat a další. Prvním periodikem byl nepravidelně vycházející Zpravodaj UČPS (1970–89, 47 čísel). V roce 1990 vyšlo první číslo časopisu Cantus (čtvrtletník), který poskytuje kompletní informační servis o sborovém životě a obsahuje notové přílohy. Unie vydala dva slovníky českých sbormistrů (1982, 2003), spustila informační portál České sbory.cz (2003) a vytvořila Národní katalog pěveckých sborů a vokálních ansámblů (2008). Vydává kalendář Sborový život (od roku 2007) a elektronický zpravodaj Sborový svět (od roku 2008). Spolupracuje se sdružením sborových dirigentů a partnerskými organizacemi na Slovensku, v Rakousku, Německu, Polsku, Chorvatsku a Slovinsku. V organizační struktuře zastává nejdůležitější funkci hudební komise, které v minulosti předsedali například Jan Hanuš, Jiří Kolář, Lubomír Mátl a Miloslav Buček. Unie téměř od počátku sídlí v domě Zpěváckého spolku Hlahol na Masarykově nábřeží v Praze.


Literatura

Stárek, Zdeněk: Pěvecké sbory v České socialistické republice (Praha 1978).

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů (Praha 1982).

Adresář Unie českých pěveckých sborů (Praha 1986).

Mrkos, Zbyněk: 20 let Unie českých pěveckých sborů (Praha 1989).

Kolář, Jiří a kol.: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003).

České sbory. Katalog pěveckých sborů a vokálních ansámblů v ČR (Praha 2008).

Popelka, Jan: Jubilejní rok českého sborového zpěvu (Cantus 20, 2009, č. 4, s. 10–21).

 

www.ceskesbory.cz

www.ucps.cz/portal/cantus/index.php

www.artslexikon.cz/index.php?title=Unie_%C4%8Desk%C3%BDch_p%C4%9Bveck%C3%BDch_sbor%C5%AF

Archivalie

Archiv Unie českých pěveckých sborů.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 31.10.2019