Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Asociace hudebních umělců a vědců

Tisk


Charakteristika: Profesní organizace

Text
Literatura

Asociace hudebních umělců a vědců, profesní organizace, zahájení činnosti 1990.

 

Přímým předchůdcem této organizace byl nejprve Syndikát českých skladatelů (20. 2. 1946–15. 5. 1949). Čestným předsedou Syndikátu byl Vítězslav Novák, předsedou Václav Kaprál. Syndikát byl zprvu využíván k uplatňování kulturní politiky Komunistické strany Československa v hudební oblasti, poté byl likvidován. Po sloučení všech dosavadních skladatelských organizací (tj. Syndikátu českých i Syndikátu slovenských skladatelů, spolku Přítomnost, České hudební společnosti a Klubu moravských skladatelů) vznikl jednotný Svaz československých skladatelů, který existoval od 14. 4. 1949 do května 1970. Poté jako nástupnická organizace vznikl Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (1970–89). Svaz československých skladatelů i Svaz českých skladatelů a koncertních umělců byly „převodní pákou“ společenské organizace Národní fronty, která pod tzv. vedoucí úlohou Komunistické strany Československa spojovala všechny existující politické strany a všechny mimostranické organizace.

Bezprostřední podnět ke vzniku Asociace hudebních umělců a vědců byl dán 3. prosince 1989 na setkání Občanského fóra v Lidové škole umění ve Voršilské ulici v Praze; ustavující sjezd se konal 6. 2. 1990. Sjezd přijal Stanovy a rozhodl o vytvoření tzv. tvůrčích center a jednotlivých společností. Na sjezdu byla ustavena Rada Asociace hudebních umělců a vědců, jejímiž členy byli Milan Báchorek (za Tvůrčí centrum Ostrava), Jarmil Burghauser (za Společnost skladatelů Čech a Moravy), Jan Maria Dobrodinský (za Společnost sbormistrů), Marek Kopelent (za Atelier 90), Zdeněk Marat (za Společnost populární hudby a jazzu), František Maxián (za Společnost koncertního umění), Karel Pexidr (za Tvůrčí centrum Plzeň), Alois Piňos-Simandl (za Tvůrčí centrum Brno), Ivan Poledňák (za Českou hudebně-pedagogickou společnost), Ferdinand Rendl (za Společnost houslařů), Pavel Staněk (za Společnost dechové hudby), Ivan Vojtěch (za Českou společnost pro hudební vědu).

Předsedou Rady byl zvolen Ivan Poledňák, místopředsedy se stali František Maxián, Jarmil Burghauser a Ivan Vojtěch. Funkcí tiskového mluvčího byl pověřen šéfredaktor Hudebních rozhledů Jan Šmolík. Ivan Poledňák se v roce 1994 funkce předsedy vzdal. Od II. kongresu Asociace hudebních umělců a vědců (3. 12. 1994) byl předsedou Jan Maria Dobrodinský (místopředsedou byl 1991–92). Od ledna 1995 byl předsedou skladatel Luboš Sluka. Sídlem Asociace hudebních umělců a vědců byla budova na Maltézském náměstí v Praze na Malé straně, od roku 1999 pak asociace sídlila v domě v Radlické ulici v Praze 5.

Asociace hudebních umělců a vědců v zásadě převzala formy činnosti od předchozího Svazu českých skladatelů a koncertních umělců: pořádala – byť v podstatně skromnějších finančních i prostorových podmínkách a tedy v podstatně omezeném rozsahu – řadu akcí, na nichž prezentovala nová díla českých skladatelů (např. Dny nové tvorby, Přehlídka koncertního umění atd.). Činnost probíhala v rámci ustavených Společností a Kruhů, resp. Klubů. Počet i názvy jednotlivých uskupení se postupně měnily. V současné době působí v rámci Asociace hudebních umělců a vědců Společnost českých skladatelů, Společnost koncertních umělců, Společnost populární hudby, Společnost dechové hudby, Kruh umělců houslařů, Kruh klavírníků a varhanářů, Tvůrčí centrum Brno – Klub moravských skladatelů, Západočeské hudební centrum, Tvůrčí centrum Olomouc, Tvůrčí centrum Ostrava, Fórum mladých a Společnost Hudební rozhledy. Předsedou Asociace hudebních umělců a vědců je od 19. 1. 1999 Jiří Hlaváč, místopředsedy Věra Lejsková a Jiří Tomášek. V čele jednotlivých složek stojí Zdeněk Zahradník (Společnost skladatelů), Lubomír Malý (Společnost koncertních umělců), Zdeněk Barták (Společnost populární hudby), Václav Blahunek (Společnost dechové hudby), Karel Vávra (Kruh umělců houslařů), Petr Šefl (Kruh klavírníků a varhanářů), Milan Bialas (Tvůrčí centrum Brno), Romana Feiferlíková (Západočeské centrum), Svatava Střelcová (Tvůrčí centrum Olomouc), Milan Báchorek (Tvůrčí centrum Ostrava), Petr Nouzovský (Fórum mladých), Hana Jarolímková (Společnost Hudební rozhledy).


Literatura

Kopelent, Marek: Hovoří skladatelé. Slovo po dvaceti letech (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 147–149).

Šmolík, Jan: Nepřehledný terén svobody (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 6, s. 241).

Slavický, Milan: Od Svazu k Asociaci (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 152–154).

Klusák, Jan: Několik poznámek (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 154).

Kofroň, Petr: Tvorba a život (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 155–156).

Poledňák, Ivan: Slovo má předseda Asociace (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 5, s. 193–194).

Hanuš, Jan: Referát na ustavujícím sjezdu Asociace hudebních umělců a vědců (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 5, s. 195–203).

Korte, Oldřich František: Příspěvek na ustavujícím sjezdu (Hudební rozhledy 43, 1990. č. 5, s. 201–202).

Fischer, Jan Frank: Příspěvek na ustavujícím sjezdu (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 5, s. 202–203).

Stanovy Asociace hudebních umělců a vědců (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 5, s. 203–205).

Rada Asociace hudebních umělců a vědců (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 5, s. 205).

Bek, Josef: O zaneřáděném dvorku hudební vědy (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 334–335).

Poledňák, Ivan: Umění a peníze (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 11, s. 486–487).

Košut, Michal: Asociace a peníze (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 11, s. 489).

Burghauser, Jarmil: Důsledky OSA NOSTRA (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 11, s. 489–490).

Chadima, Mikoláš – Kantor, Ladislav – Matzner, Antonín – Prokop, Michal: Kdo seje vítr? (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 1, s. 47).

Poledňák, Ivan: Žije ještě Asociace? (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 2, 49–50).

Navrátil, Miloš: Pohled z Ostravy (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 2, s. 63–64).

Rada AHUV: Dopis členům AHUV (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 3, s. 98–99).

Burghauser, Jarmil – Kopelent, Marek – Odstrčil, Karel – Maxián, František – Fukač, Jiří – Pokora, Miloš – Poledňák, Ivan – Marat, Zdeněk – Staněk Pavcl – Dobrodinský, Jan Maria – Rendl, Ferdinand – Vávra, Karel – Počerník, Vratislav – Barančicová, Svatava – Piňos, Alois – Báchorek, Milan – Pexidr, Karel – Burešová, Alena: Zpráva o činnosti společností AHUV. (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 4, s. 148–152).

Matzner, Antonín: Hudba a peníze. ČHF po druhé třetině (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 9, s. 367–371).

Šmolík, Jan: Z pohledu Západočeského hudebního centra AHUV (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 10, s. 422).

Barančicová, Svatava: Quo vadis, Mladé pódium? (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 10, s. 432).

Šmolík, Jan: Zpráva o rehabilitační komisi (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 1, s. 46–48).

Báchorek, Milan: Malé ohlédnutí předsedy ostravského tvůrčího centra Milana Báchorka (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 3, s. 104).

Burešová, Alena: Z pohledu olomouckého tvůrčího centra (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 3, s. 105).

Šmolík, Jan: Jak je na tom AHUV. Rozhovor s Janem Maria Dobrodinským (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 3, s. 2–4).

Šmolík, Jan: Rokování o rocích 1993, 94, 95… (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 1, s. 2).

Šk: Z kongresu (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 1, s. 3–4).

Lejsková, Věra: Z brněnského tvůrčího centra (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 9, s. 10).

Pokora, Miloš: Mladé pódium 1995 (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 10, s. 7–9).

Sousedík, Tomáš, Šmolík, Jan: Padesátý ročník a co říká Tomáš Sousedík, předseda Společnosti HR a redakční rady (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 1, s. 2–3).

Lejsková, Věra: Z činnosti Klubu moravských skladatelů (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 12, s. 19).

Lejsková, Věra: Z Klubu moravských skladatelů (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 2, s. 16–17).

Hyksová, Veronika: AHUV info. Říjnové ohlédnutí (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 12, s. 19).

Blatný, Pavel: Staré posudky (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 10, s. 2).

Hyksová, Veronika. AHUV info. Co přinesl listopad (a prosinec)? (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 1, s. 22).

Hyksová, Veronika. AHUV info (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 3, s. 11).

Hyksová, Veronika. AHUV info (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 4, s. 14).

Hyksová, Veronika: AHUV info (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 5, s. 20).

Hyksová, Veronika: Letní AHUV info (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 8, s. 23).

Hyksová, Veronika. AHUV info: Listopadové ohlédnutí; Jubilanti 2002 (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 1, s. 20).

Hyksová, Veronika. AHUV info (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 4, s. 13).

Lejsková, Věra: Z činnosti Klubu moravských skladatelů (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 22–23).

Šmolík, Jan: Hovoříme s Jiřím Tomáškem o Společnosti koncertních umělců, Zlatém fondu a … (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 43).

Zapletal, Petar: K jaru s menší redakcí, s většími problémy, ale s nadějí (Hudební rozhledy 58, 2004, č. 3, s. 2).

Pokora, Miloš: S prof. Lubomírem Malým o Přehlídce koncertního umění (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 1, s. 23).

Pokora, Miloš: K festivalu třídení 2006 (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 2, s. 14–15).

Zapletal, Petar: Čtyři otázky pro prof. Lubomíra Malého (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 11, s. 22).

Pokora, Miloš: S Markem Kopelentem nejen o přehlídce třídení (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 2, s. 7).

Pokora, Miloš: Lubomír Malý o Přehlídce koncertního umění (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 9, s. 22).

Jarolímková, Hana: Hudební rozhledy jubilující (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 10, s. 8–10).

Vičar, Jan: Čtyři léta v Hudebních rozhledech (1986–1989) (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 10, s. 11).

Sedláček, Marek: Pavel Blatný a Klub moravských skladatelů (In: Musica viva in schola XX. Masarykova univerzita, Brno 2007).

Sedláček, Marek: Klub moravských skladatelů 1992–2007 (Editio Moravia, Brno 2008).

Lejsková, Věra: Marek Sedláček: Klub moravských skladatelů 1992–2007 (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 7, s. 56–57).

Hlaváč, Jiří: Fórum mladých se představuje. Rozhovor s předsedou Fóra Petrem Nouzovským (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 9, s. 10).

Březina, Aleš – Berná, Lucie – Seyčková, Zoja: Významné české skladatelské instituce, jejich historie, poslání a projekty v letech 2010–2014 (Prha 2010).

Trojan, Pavel: Koncert ke 200. výročí založení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (Hudební rozhledy 63, 2010, č. 3, s. 17).

Horák, Ladislav: Jednota pro zvelebení hudby v Čechách znovu obnovena! (Hudební rozhledy 63, 2010, č. 5, s. 21).

Nouzovský, Petr: Fórum mladých 2010 (Hudební rozhledy 63, 2010, č. 11, s. 19).

Pokora, Miloš: Zdeněk Zahradník odpovídal na dvě otázky ke Dnům soudobé hudby. (Hudební rozhledy 64, 2011, č, 10, s. 14).

Zapletal, Petar: 22 let Asociace hudebních umělců a vědců (Hudební rozhledy 65, 2012, č. 3, s. 12–14).

Hůlek, Julius: Galakoncert AHUV (Hudební rozhledy 65, 2012, č. 5, s. 18).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 6.12.2012