Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Anger, Mořic

Tisk


Charakteristika: dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:12.3.1844
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.8.1905
Text
DíloLiteratura

Anger, Mořic Stanislav, dirigent a skladatel, narozen 12. 3. 1844, Sušice, zemřel 2. 8. 1905, Praha.

 

Přestože nastoupil na studia techniky v Praze (roku 1962), školu opustil a naplno se věnoval hudbě. Základní hudební vzdělání získal již během studií na gymnáziu v Písku (Engelhardt) a později na reálce ve Vídni (Dont, Bauer). V Praze se hudebně vzdělával u Josefa Řebíčka (housle) a Josefa Bohuslava Foerstera (skladba). Roku 1862 se stal houslistou Komzákovy kapely, která se poté začlenila do orchestru Prozatímního divadla. Vedle dráhy houslisty se však začal věnovat i dirigentství, nejprve dirigoval frašky a operety, později, roku 1968 na přímluvu Bedřicha Smetany, odešel do Švandovy divadelní společnosti v Plzni, kde se dirigentsky ujal Prodané nevěsty. V letech 1870-1881, už jako dirigent, prošel několik rakouských předních scén (Salcburk, Bad Ischl, Komická opera Vídeň, Olomouc, Štýrský Hradec). 1. května 1881 dostal funkci druhého dirigenta v Národním divadle v Praze. Byl pohotovým a oblíbeným dirigentem. V Praze pak zastával ještě funkci ředitele kůru v křížovnickém kostele sv. Františka a na Starém Městě (1888-1901).

Komponoval pro divadlo – hudbu k činohrám (Stroupežnický, Tyl, Zeyer), operety, balety, písně, i skladby pro chrámovou produkci.

Během působení v orchestru Prozatímního divadla se seznámil s Antonínem Dvořákem, který tam také hrál na housle. Od té doby je pojilo blízké přátelství a Anger později dirigoval premiérově některé Dvořákovy skladby.


Dílo

Dílo hudební

Kouzelný fagot – balet (1870).

Viola – opera, libreto J. Böhm (1872).

Die Wächter der Moral – opera, libreto Leopold von Sacher-Masoch, v českém překladu Emanuela Františka Züngela Záletníci (1879).

České posvícení – balet (1884).

Štědrovečerní sen – balet (1886).

Pocta Bedřichu Smetanovi – pro orchestr (1895).

Čertíci – opereta.

Hadrián – opereta.

Břetislav a Jitka – parodie (Emanuel František Züngel).

Literatura

I. Lexika

Pazdírek.

ČSHS.

Grove. 

 

 

II. Literatura

Bartoš, Josef: Prozatímní divadlo a jeho opera (Praha 1938).

Doležil, Hubert – Píša, Antonín Matěj: Soupis repertoáru Národního divadla v Praze (Praha 1939).

Novák, Ladislav: Stará garda Národního divadla (Praha 1944).

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny opery Národního divadla (Praha 1949).

Černý, Jaromír a kol.: Hudba v českých dějinách (Praha 1983).

Špelda, Antonín: Slavní Plzeňské opery (Plzeň 1986).

Procházka, Vladimír a kol.: Národní divadlo a jeho předchůdci: slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního (Praha 1988).

 

III. Časopisecké články

Osobní (Dalibor roč. 16, 1894, č. 22-23, s. 172).

Mořic Anger (Dalibor roč. 27, 1905, č. 35-36, s. 276-277).

Hudební zpravodaj (roč. 3, 1934, č. 7).

Zunová, Marie: Výročí - vzpomínka (Hudební věstník roč. 28, 1905, č. 9, s. 6-7).

Jelínková, Táňa: Nezbedný kapelník (Večerník Praha roč. 4, 1994, č. 50, příloha – Dobrý večer, s. 5).

Mrázek, Miroslav: Čím je nám zakladatel plzeňské opery Mořic Anger (Plzeňský deník roč. 9, 2000, č. 209, s. 17).

  

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 23.11.2014