Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bělor, Roman

Tisk


Charakteristika: hudební pedagog, manažer

Datum narození/zahájení aktivity:9.8.1958
Text
Literatura

Bělor, Roman, hudební pedagog a manažer, narozen 9. 8. 1958 Praha.

 

Pochází z hudební rodiny. Jeho otec Jaromír Bělor byl barytonistou u Pražských madrigalistů. Mladý Roman Bělor zpíval v Kühnově pěveckém sboru. Absolvoval České vysoké učení technické, ale jeho velký zájem pro kulturu ho po roce 1989 přivedl do managementu kultury. V letech 1990–2001 byl manažerem a poté i ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od roku 2001 je ředitelem festivalu Pražské jaro. Za kulturní spolupráci s Francií byl v roce 1995 jmenován Rytířem a v roce 2011 Důstojníkem Řádu umění a literatury Francouzské republiky. V roce 2012 se stal členem rady Mezinárodního fondu UNESCO. V tomtéž roce se stal také předsedou Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze. Je členem Klubu za starou Prahu a Spolku výtvarných umělců Mánes a pedagogem na Hudební fakultě AMU na Katedře hudební produkce.


Literatura

www.motivp.com/profile/Roman-Belor

http://www.nadace-zivot-umelce.cz/wp-content/uploads/2014/03/Bulletin_Senior_Prix_oceneni_2012.pdf

 

Anežka Juránková

Datum poslední změny: 11.12.2018