Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bažantová, Ivana

Tisk

(roz. Jandová)

Charakteristika: cembalistka a hudební pedagožka

Text
DíloLiteratura

Bažantová, Ivana (roz. Jandová), cembalistka, pedagožka, narozena 1959, Praha.

 

Své první hudební vzdělání získala na ZUŠ v Praze-Radotíně u Edity Trösterové, poté byla přijata na pražskou konzervatoř do klavírní třídy Emila Leichnera, kde se již začala zajímat o hru na cembalo. V tomto oboru pokračovala na AMU u profesorky Giedré Lukšaité-Mrázkové, dále se ve hře na cembalo zdokonalovala na vysokých hudebních školách ve Výmaru, Vídni a Curychu. Je úspěšnou laureátkou domácích i zahraničních interpretačních soutěží (Brugy 1989) a také absolventkou mnoha interpretačních kurzů.

Svou pedagogickou kariéru zahájila na ZUŠ v Radotíně, odkud později přešla na Pardubickou konzervatoř a od roku 1992 pracuje na Hudební fakultě AMU v Praze na katedře teorie a dějin hudby. Zároveň vyučuje na pražské konzervatoři a na ZUŠ Radotín. Je autorkou vysokoškolských učebnic o ladění hudebních nástrojů a prací z hudební teorie a teorie interpretace. Rovněž je autorkou recenzí pro časopis Musica. Jako editorka se podílí na vydávání sborníku Svár teorie s praxí?, který obsahuje doprovodné texty a programy koncertů pedagogů Katedry teorie a dějin hudby Hudební fakulty AMU, současně tyto koncerty připravuje.

Sama se také aktivně věnuje koncertní činnosti, vystupuje na domácích i zahraničních pódiích, ať již jako sólistka či doprovod s komorním ansámblem nebo orchestrem.otíně, odkud později přešla na Pardubickou konzervatoř a od roku 1992 pracuje na Hudební fakultě AMU v Praze na katedře teorie a dějin hudby. Zároveň vyučuje na pražské konzervatoři a na ZUŠ Radotín. Je autorkou vysokoškolských učebnic o ladění hudebních nástrojů a prací z hudební teorie a teorie interpretace. Rovněž je autorkou recenzí pro časopis Musica. Jako editorka se podílí na vydávání sborníku Svár teorie s praxí?, který obsahuje doprovodné texty a programy koncertů pedagogů Katedry teorie a dějin hudby Hudební fakulty AMU, současně tyto koncerty připravuje.

Sama se také aktivně věnuje koncertní činnosti, vystupuje na domácích i zahraničních pódiích, ať již jako sólistka či doprovod s komorním ansámblem nebo orchestrem.


Dílo

Dílo Literární

 

Dějiny hudby a jejich interpretace (Živá hudba XIV, 2004, s. 65–73).

Allemande v klávesové hudbě 16. – 18. století (Živá hudba XV, 2008, s. 101–122).

Okolnosti v české hudební teorii a pedagogice, do níž Skuherský vstoupil po roce 1850 (Svár teorie s praxí?, Praha 2011).

Literatura

http://www.zusradotin.cz/node/60

http://brussels.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/koncert-musicordes-a-ivana-bazantova/

 

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 27.12.2014