Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Procházka, Karel 2)

Tisk


Charakteristika: Pěvec-tenorista, sbormistr, hudební pedagog, textař a hudební badatel

Datum narození/zahájení aktivity:4.7.1974
Text
DíloLiteratura

Procházka, Karel, pěvec-tenorista, sbormistr, pedagog, textař, skladatel a hudební badatel, narozen 4. 7. 1974, Kladno.

 

První hudební vzdělání získal na Lidové škole umění v Kladně, hru na violoncello u Hany Liškové a zpěv u Nadi Stočesové-Ostřaňské. V roce 1985 se stal vítězem Celonárodní dětské hudební olympiády ve zpěvu. Vyučil se obráběčem kovů ve Slaném (1991), později při zaměstnání studoval střední školu s ekonomickým zaměřením, poté Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sbormistrovství chrámové hudby a následně obor hudební věda na stejné univerzitě. V letech 1990–2004 byl sólistou a členem chrámového sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae Kladno-Rozdělov. U sbormistra Jána Čambála soukromě studoval zpěv a latinu a z jeho podnětu napsal několik českých textů k cizojazyčným písním pro repertoár sboru. Od roku1990 působil jako violoncellista Kladenského symfonického orchestru a zúčastnil se několika interpretačních pěveckých kurzů. V roce 1998 pomáhal zakládat hudební soubor Chorus Carolinus, ve kterém nyní působí jako sbormistr a umělecký vedoucí. S tímto ansámblem uvádí skladby Georga Friedricha Händela a především oživuje díla chrámové hudební sbírky ve Smečně z 2. poloviny 18. století.

Od roku 2001 se věnuje badatelské práci a vzkříšení hudebního odkazu českého skladatele Františka Mensiho, za kterou obdržel v roce 2003 cenu rektora Univerzity Karlovy. Zastává rovněž funkci varhaníka smečenské farnosti, kde inicioval vznik Smečenského varhanního festivalu. Pedagogicky je činný na Základní umělecké škole Kladno-Moskevská a na Sportovním gymnáziu Kladno. Jako tenorista příležitostně hostuje v několika uměleckých souborech se zaměřením na barokní nebo klasicistní hudbu. Je autorem koled, offertorií, mnohých úprav skladeb pro smíšený sbor a orchestr nebo dětský sbor. Podílel se na spartaci a novodobém uvedení skladeb Františka Mensiho, Františka Xavera Brixiho, Karla Loose a dalších starých českých autorů. Programově navazuje na práci Jána Čambála a jeho díla dále uvádí. Aktivně se účastní mnoha kulturních akcí v kladenském regionu.


Dílo

Dílo hudební

 

Vánoční mše;

Te Deum;

Requiem;

Salve Regina;

Dixit Dominus.

Literatura

www.sbor.cz


Petr Ch. Kalina

Datum poslední změny: 25.3.2009