Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Linha Singers

Tisk

(Vokální skupina Jiřího Linhy)

Charakteristika: Vokálně-instrumentální skupina

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1964
Text

Linha Singers (Vokální skupina Jiřího Linhy), vokálně-instrumentální skupina, zahájení činnosti 1964, Praha.

 

Původní skupina, založená v roce 1964 jako doprovodný soubor na půdě Uměleckého souboru ministerstva vnitra ČSSR a inspirovaná ve výběru repertoáru, ve stylu i ve zvuku obdobnými americkými ansámbly, měla nejprve jen tři zpěváky a dvě zpěvačky. Od počátku působila také v rozhlase, zejména spolupracovala s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu a s Ostravským rozhlasovým orchestrem. V repertoáru měla v této první etapě výběr skladeb z pestré žánrové palety: černošské spirituály, skladby z oblasti country & western music, písně z muzikálů, běžné popové písně, šansony atd.

Sbormistr Jiří Linha ustavil v závěru roku 1967 novou šestičlennou skupinu, jež se v interpretačním stylu řídila vzorem francouzské vokální skupiny Les Swingle Singers, kterou v roce 1962 založil Ward Swingle a realizoval s ní instrumentální skladby barokního, klasického i romantického repertoáru, převedené do vokální podoby (skladby Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna, Modesta Petroviče Musorgského), ale koncem 60. let také skladby ze sféry Nové hudby (Luciana Berii a dalších).

S názvem Vokální skupina Jiřího Linhy se soubor v prvé fázi (do roku 1968) uplatnil především jako doprovodný ansámbl populárních sólových zpěváků (mimo jiné Karla Gotta, Marty Kubišové, Heleny Vondráčkové, Waldemara Matušky a mnoha dalších); vystupoval však i samostatně v pořadech souboru ministerstva vnitra, v Československém rozhlase, v Československé televizi i ve filmu, a nahrával ve studiích gramofonových firem Supraphon, Panton a Opus. Soubor, složený tehdy ze tří zpěváků a tří zpěvaček, interpretoval samostatně černošské spirituály, skladby z oblasti hudby country & western, melodie ze světových muzikálů, taneční písně a šansony. Od roku 1968 působil soubor (již pod názvem Linha Singers) v angažmá v rámci Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. V letech 1967–69 spolupracoval soubor se skupinou Karla Velebného SHQ a natočil s ní svou první gramofonovou desku.

V letech 1969–70 byla skupina angažována v Divadle Rokoko. V té době v ní působilo sedm pěvců a šest instrumentalistů. Od 1. 9. 1970 se skupina stala součástí Státního divadelního studia. Repertoár byl postupně rozšířen o Linhovy přepisy instrumentálních skladeb českých autorů 17., 18. a 19. století (Antonína Rejchy, Františka Josefa Rösslera-Rosettiho, Jana Jiřího Bendy, Leopolda Antonína Koželuha, Jana Ladislava Dusíka, Tomáše Norberta Koutníka, Františka Xavera Budinského, Jiřího Ignáce Linka, Jiřího Antonína Bendy, Františka Adama Míči, Bohuslava Matěje Černohorského, Františka Xavera Richtra, Jana Dismase Zelenky a dalších). Soubor nastudoval a provedl také původní skladby českých současných autorů, komponované pro soubor (mimo jiné „hvězdářskou operu“ – muzikál Planeta s tiše fialovou září Jiřího Suchého a Zdeňka Lukáše – 1982, Concerto grosso Otmara Máchy – 1982, Přelíčení Petra Ebena aj.). Mimořádných úspěchů dosáhl soubor na mezinárodních hudebních festivalech v Lublani (1968), v Praze (1969), v Szekesfehérváru (1971) ad. V roce 1969 spoluúčinkoval při vystoupení Elly Fitzgeraldové.

Koncem roku 1979 byl soubor po deseti letech donucen odejít ze svazku Státního divadelního studia a stal se součástí Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (1980–93). V tomto umělecky, existenčně i dramaturgicky nejpříznivějším období své existence absolvovalo těleso v každém roce kolem stovky veřejných vystoupení a podniklo řadu úspěšných zahraničních zájezdů do většiny evropských zemí (mimo jiné do obou tehdejších německých států, do Rakouska a Švýcarska, dále do tehdejší Jugoslávie, Belgie, Polska atd.). Soubor natočil několik gramofonových desek a kompaktních disků a pronikl do povědomí veřejnosti jako umělecké těleso, v němž se díky neústupné náročnosti jeho uměleckého vedoucího spojovala minuciézně vypracovaná technická úroveň, skvělé vyvážení barev jednotlivých vokálních partů a důsledně promyšlená dynamická i stavebná koncepce skladeb s přístupností tohoto způsobu hudební interpretace pro široké vrstvy posluchačů ve formě quasi „instrumentálního“ pěveckého projevu a moderně koncipovaného doprovodu nástrojové skupiny.

Skupinou Linha Singers prošli četní zpěváci a instrumentalisté (mimo jiné Milan Zelenka, Ivan Dominák, Luděk Hulan, Lubomír Brabec, Emil Viklický, František Uhlíř, Josef Vejvoda a další); spolupracovali s ní přední instrumentalisté a soubory (například trumpetisté Miroslav Kejmar, Vladislav Kozderka či Carl Reinhardtová, houslisté Josef Suk, Ernst Kovacic, pianista Pavel Větrovec, Dvořákův komorní orchestr, Pražský komorní orchestr, Slovenská filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Hallenser Philharmonie a další).

Soubor získal rovněž řadu ocenění: za přínos k vývoji zábavné hudby a za práci s mládeží Cenu Národního výboru města Prahy, za provádění skladeb soudobých autorů Cenu Českého hudebního fondu a za nastudování programů k Roku české hudby 1974 Medaili Ministerstva kultury České socialistické republiky.

V roce 1993 byly tzv. přidružené soubory při Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK z další činnosti v instituci z ekonomických důvodů vyloučeny. Linhou založená Nadace Orfeus umožnila další existenci tělesa v letech 1993–98. V roce 1998 nadace zanikla a soubor se stal neziskovou obecně prospěšnou společností (o. p. s.). V redukovaném obsazení dosud veřejně studuje nový repertoár, natáčí zvukové snímky a veřejně vystupuje (nynější obsazení: vokalistky Klára Brabníková, Pavla Fendrichová, Marie Kratochvílová, Jitka Rydvalová a Marta Marinová, instrumentalisté: Jitka Navrátilová – cembalo, klavír, elektronické klávesové nástroje, Kateřina Chudobová – flétny, Petr Kořínek – kontrabas, Eduard Rousek – bicí nástroje).


Diskografie

Diskografie (výběr)

Vokální skupina Jiřího Linhy (Supraphon 1968);
Czech Roccoco Music (Supraphon – Artia 1968);
Voices In Rhythm The Linha Singers (Redifussion England 1971);
Linha Singers (Opus 1973);
Concerto grosso per sette voci (Supraphon 1975);
Music Of Great Masters (Supraphon 1977);
Linha Singers (Fidelio Sounds – Products Holland 1977);
Linha Singers And Orchestra (RCA Victor Japan 1979);
Divertimento con maestri (Opus 1981);
Partia pastoralis (Supraphon 1981);
Otmar Mácha: Concerto grosso (Panton 1982);
Let´s Trym Our Folk-Tunes (Opus1984);
Con rispeto ed amore (Opus 1986);
The Best Of Linha Singers (Opus 1992);
Čas radosti nastal / The Time For Joy Has Come (Gramofonové závody 1997);
Linha Singers Today (Linha Singers o. p. s. 2000);
Linha Sinergs Voices (Linha Singers o. p. s. 2001);
Prameny (Linha Singers o. p. s. 2007).

Literatura

I. Lexika

MEH.
EJ.


II.  Ostatní

Srp, Karel: S Jiřím Linhou v zemi nikoho (Melodie 10, 1973, č. 3, s. 80).
Kotek, Josef: Concerto grosso per sette voci (Melodie 12, 1975, č. 12, s. 382) – recenze LP.
Čort, Antonín: Od jazzu k české soudobé hudbě (Gramorevue 16, 1981, č. 6, s. 9).
Dulíková, Radka: „Linhovci“ dvacetiletí (Vlasta 1983, č. 42, s. 19).
Ješ, Jiří: Hvězdářská opera v Planetáriu (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 1).
Ješ, Jiří: Linha Singers (Gramorevue 19, 1983, č. 4, s. 8).

Petar Zapletal

Text

Datum poslední změny: 19.1.2010