Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Svatopluk

Tisk


Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:26.11.1848
Text
Literatura

Svatopluk, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 26. 11. 1848, Žďár nad Sázavou.


Sbor byl založen původně jako čtenářský spolek. V roce 1850 byl zrušen, avšak v roce 1862 opět obnoven. O rok později byl sbor pojmenován po velkomoravském knížeti Svatoplukovi. V roce 1880 rozšířil svoji činnost na čtenářsko-pěveckou, později převážila orientace na sborový zpěv. S krátkými přestávkami působí sbor dodnes. Vedoucím tělesa je Jan Lán, uměleckým vedoucím Miloslav Buček. Svatopluk působí při Základní umělecké škole Františka Drdly. Těleso spolupracovalo se smíšeným pěveckým sborem Jasoň, s Tišnovským komorním orchestrem, s dětským pěveckým sborem Žďáráček či Kahánek nebo s tenoristou Leem Marianem Vodičkou. Interpretuje převážně skladby českých autorů. Svatopluk provedl premiéru skladby Antonína Tučapského Nunc dimitis. V roce 1959 účinkoval na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Zúčastňuje se jak tuzemských, tak i zahraničních festivalů a soutěží.


Literatura

Drahotský, Leoš: Vývoj čtenářsko-pěveckého spolku Svatopluk v letech 18481918 (Kroměříž, 1986).

www.ceske-sbory.cz

www.sbory.cz
www.svatopluk-zr.cz

Zuzana Králová

Text

Datum poslední změny: 17.8.2009