Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fraternitas Litteratorum

Tisk


Charakteristika: Vokální soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1998
Text

Fraternitas Litteratorum, vokální soubor, zahájení činnosti 1998, Praha.
 
Vokální soubor Fraternitas Litteratorum se věnuje dobové interpretaci vokální polyfonie 15. a 16. století dochované v českých archivech a navazuje tím na bohatou tradici českých literátských bratrstev. Původně vznikl jako pouze mužský ansámbl v roce 1998 z iniciativy zpěváka Stanislava Předoty (kromě sólového vystupování také mimo jiné Musica Antiqua Praha, Musica Florea, Doulce mémoire a Schola Gregoriana Pragensis). Jeho záměrem je především rehabilitovat pověst české renesanční polyfonie, představit její rozmanitost a krásu a pozvednout její interpretaci z povětšinou amatérské úrovně. Proto byli k účasti v souboru přizváni profesionální sóloví zpěváci, schopní ansámblové spolupráce (kromě Fraternitas Litteratorum činní mimo jiné v souborech Huelgas Ensemble, Capella Regia Musicalis, Ensemble Inégal, Collegium 1704 a dalších). V roce 2004 soubor rozšířil své obsazení o sopránové hlasy, i když podstatnou částí repertoáru stále zůstávají skladby pro čistě mužské obsazení. Soubor vystupuje v  pěti až devítičlenném obsazení, které závisí na daném programu. Stálými členy souboru jsou Hana Blažíková, Barbora Sojková, Markéta Cukrová, Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Tomáš Král, Michal Krůšek, Jaromír Nosek, Martin Horyna (varhany).
Soubor Fraternitas Litteratorum na svých koncertech uvádí v novodobých premiérách unikátní skladby, mnohdy teprve nedávno nalezené v českých archivech. Spolupracuje totiž úzce s hudebním vědcem Martinem Horynou, který díky svému mnohaletému výzkumu a zkušenostem se zpracováváním historických pramenů patří k předním českým specialistům na renesanční polyfonii 15. a 16. století.
Soubor obdržel nejvyšší ohodnocení „Choc du Monde de la Musique“ významného francouzského hudebního měsíčníku Le Monde de la Musique (květen 2007) za nahrávku Caesar vive!
Diskografie
Caesar vive! – Hudba na dvoře císaře Rudolfa II. (Supraphon 2007). Literatura
www.predota.cz
 
Viktor Martinkovič
Datum poslední změny: 13.12.2007