Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vojenský umělecký soubor Ondráš

Tisk

(Vojenský soubor písní a tanců Jánošík)

Charakteristika: Hudebně taneční soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1954
Text

Vojenský umělecký soubor Ondráš (pův. jm. Vojenský soubor písní a tanců Jánošík), hudebně taneční soubor, zahájení aktivity 1954, Brno.
 
Vojenský umělecký soubor Ondráš (do roku 1993 působil pod názvem Vojenský soubor písní a tanců Jánošík) vznikl v roce 1954, kdy skupina chlapců ze Slovenska založila po nástupu na základní vojenskou službu do Olomouce folklorní skupinu zpracovávající mužské taneční a hudební projevy slovenských regionů. V roce 1956 se k této skupině přidala také ženská taneční složka a rozšířil se repertoár. V roce 1957 soubor přesídlil do Brna. Na uměleckém formování souboru měl v jeho první fázi vliv především choreograf a tanečník Tibor Hlbočan (umělecký vedoucí 1957–68) a vedoucí hudební složky Vojen Krásný. Od konce šedesátých let až do roku 1976 však nastalo v Jánošíku období stagnace, kdy soubor existoval jen jako malá skupina muzikantů s několika tanečními páry. V roce 1976 započala další tvůrčí etapa spojená především se jmény vedoucího souboru Čestmíra Komárka a uměleckého vedoucího Jaroslava Juráška. Soubor začal opět dosahovat mnoha úspěchů, navázal spolupráci s dalšími folklorními osobnostmi a soubory. Jako amatérský kolektiv zpracovával folklor Slovenska až do začátku roku 1993. Po rozdělení Československa a odchodu slovenských vojáků základní služby navázal na jaře 1993 na činnost Jánošíka Vojenský umělecký soubor Ondráš, který zároveň získal poloprofesionální charakter a v rámci hudební složky byl vytvořen Orchestr lidových nástrojů. Jeho členskou základnu tvořili profesionální umělečtí pracovníci, vojáci základní služby a civilní amatérská složka. V současnosti zde působí vedle profesionálních pracovníků také amatérští členové, především z řad studentů středních a vysokých škol a zaměstnanců brněnských firem a podniků. Dramaturgie a skladba jednotlivých vystoupení stále vychází z lidové kultury národopisných regionů Slovenska, Maďarska a Rumunska, ale je doplňována materiálem z Moravy a Čech. Při tvorbě jednotlivých typů programů se soubor neomezuje pouze na umělecky ztvárněné folklorní pořady vycházející z lidových tradic, ale vytváří také divadelní programy s folklorní tématikou a dějovým námětem (Příběhy tancem vyzpívané – 1999, Čertovinky – 2004). Vedle těchto aktivit se hudební složka věnuje samostatnému koncertování, ve kterém vedle folklorního repertoáru dochází také k prolínání různých hudebních žánrů (folklor, vážná, etnická hudba, spolupráce s Pavlem Šporclem, Zorou Jandovou, Boni pueri, Natalika). Pořádá programy pro děti základních škol a besedy u cimbálu. Vystupuje po celé České republice a rovněž i v zahraničí (Izrael, Japonsko, USA, Anglie, Francie, Litva apod.). Zúčastňuje se mnoha folklorních festivalů (Rožnovská valaška, Folklore Brno, Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, Folklórne slávnosti vo Východnej a Detve apod.). Mezi nejvýznamnější ocenění patří dvanáct vítězství v Armádní soutěži umělecké tvořivosti, Cena města Trenčína 1989, cena města Brna 1993.
Diskografie
VSPT Jánošík (Panton, 1984);
Obrázky zo Slovenska (A. L. I., 1991);
Z hor a dolin (Edit, 1994);
Den přeslavný jest k nám přišel (Panton 1995);
Muzikanti, co děláte (Gallup Music 1997);
Ve Strážnici muzikanti hráli (1997);
Písně o lásce a milování (Gallup Music 1997);
Příběhy písní i tancem vyzpívané (1999);
Raduj se všecko stvoření… (Český rozhlas Brno, Folklorní sdružení Jánošík Brno, 1999);
Hvězdo jasná (live, spolu s Boni pueri, Folklorní sdružení Jánošík Brno, 2001);
To nejlepší pro Japonsko 2002 (Folklorní sdružení Jánošík Brno, 2002);
Radostná novina (Folklorní sdružení Jánošík Brno, 2003);
Jak se (h)ladí housle (live, Folklorní sdružení Jánošík Brno, 2003).
Literatura
I. Lexika
Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie (ed): Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. (Strážnice 1997).
 
II. Ostatní
Odrazil, P.: O problémech vojenského souboru. Třicet let Jánošíka (Taneční listy 22, 1984, č. 2, s. 15–16).
Odrazil, P.: Jánošík v nedbalkách (Taneční listy 27, 1989, č. 9, s. 15).
Majkus, Jiří: Ondráš – (Jánošík) něco o sobě… (Folklor 5, 1994, s. 177–180).
Majkus, Jiří: Vojenský umělecký soubor Ondráš, pokračovatel tradic Vojenského souboru písní a tanců Jánošík. 1954–1994. Mezinárodní folklórní festival „Brno – 1994“. 31. srpna – 6. září 1994.
Jánošík – Ondráš, 50 let vojenského uměleckého souboru (Ministerstvo obrany České republiky, Praha 2004).
 
www.vusondras.cz
 
Petr Číhal
Datum poslední změny: 14.2.2007