Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Syrový, Václav

Tisk


Charakteristika: Hudební akustik

Datum narození/zahájení aktivity:13.7.1946
Text

Syrový, Václav, hudební akustik, narozen 13. 7. 1946, Choceň.

 

Studoval střední průmyslovou školu strojní, obor přesná mechanika a optika (1960–64). Paralelně se studiem na Českém vysokém učením technickém v oboru slaboproudá elektrotechnilogie (1964–69) se vzdělával na lidové konzervatoři, obor skladba a varhany (1964–69). Na technickém učení pokračoval ve vědecké aspirantuře v oboru elektroakustika (CSc., 1977). Roku 1990 byl na Filmové fakultě AMU jmenován docentem pro obor Zvuková tvorba a o osm let později se stal ve stejném oboru profesorem na Hudební fakultě AMU. Na této fakultě zastával od roku 1969 funkci vedoucího Zvukového studia. Je autorem řady monografických a časopiseckých publikací. Odborně se zaměřuje na hudební akustiku, hudební elektroniku, zvukovou režii, teorii hudebního signálu, problematiku barvy a kvality zvuku hudebních nástrojů. Byl řešitelem několika grantových projektů a výzkumných záměrů: Výzkumné centrum hudební akustiky, Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů, Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených hudebních nástrojů ad.

 

Petr Ch. Kalina


Datum poslední změny: 2.12.2015