Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Maňour, Ondřej

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a tenorista

Datum narození/zahájení aktivity:11.10.1972
Text
DíloLiteratura

Maňour, Ondřej, muzikolog a tenorista, narozen 11. 10. 1972, Praha.

 

Po absolvování gymnázia (1991) vystudoval muzikologii na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr. 2000, diplomová práce Jaroslav Novotný: písňové sbírky op. 3, 5 a 8), dále navázal doktorským studiem. Roku 2001 se stal odborným pracovníkem Ústavu pro hudební vědu Akademie věd ČR (později Oddělení hudební historie Etnologického ústavu, nyní Kabinet hudební historie Etnologického ústavu). Významná je především jeho činnost redakční. V letech 2000–01 byl redaktorem časopisu Mistři klasické hudby, v roce 2001 se stal redaktorem časopisu Hudební věda a od roku 2004 zastává funkci vedoucího redaktora tohoto časopisu. Jako redaktor se podílel na monografii Blanky Červinkové Hans Krása  Život a dílo skladatele (Praha 2003), k vydání připravil také několik hudebních děl, např. Capriccio pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje Miloslava Ištvana (Praha 2004). Od roku 2002 pravidelně pracuje jako notograf pro Editio Bärenreiter Praha (např. Dvořákovo Stabat Mater, Praha 2004; tematický katalog Josefa Suka v edici Z. Nouzy a M. Nového, Praha 2005), základy počítačové notace také vyučuje na pražské muzikologii (od roku 2007). Mimo redakční a ediční práce se badatelsky zaměřuje jednak na hudbu období středověku, jednak na výzkum hudby první poloviny 20. století. Je autorem hesel o českých skladatelích pro nové vydání MGG (Emil Hlobil, Jan Kapr, Ctirad Kohoutek, Jaroslav Křička, Ryba, Jan Rychlík, Otakar Šín, Václav Trojan, Ladislav Vycpálek, Otakar Zich).

Kromě své muzikologické praxe se uplatňuje jako zpěvák, zejména v oblasti starší hudby. Od roku 1993 je členem souboru Schola Gregoriana Pragensis, s nímž nahrál několik CD. Vystupuje také s Pražským filharmonickým sborem, Kühnovým smíšeným sborem, soubory Musica Florea, Ensemble Inégal, Capella Regia, Fraternitas literatorum a dalšími.


Dílo

Dílo literární

 

Studie

Unknown Polyphonic Lessons for the Christmas Matins (Miscellanea musicologica 35, 1996, s. 9–42).
Hudba mezi rozumem a citem. K vývoji kompozičního jazyka Jaroslava Novotného (Hudební věda 41, 2004, č. 1–2, s. 159–84).

  

Edice
Miloslav Ištvan: Capriccio pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje (Editio Bärenreiter, Praha 2004).

Literatura

http://www.imus.cz

 

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 8.1.2012