Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vojenská hudba Ministerstva obrany – Ústřední hudba Armády České republiky

Tisk


Charakteristika: Dechový orchestr

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1950
Text
Diskografie

Vojenská hudba Ministerstva obrany – Ústřední hudba Armády České republiky, dechový orchestr, zahájení činnosti 1950, Praha.
 
Historie Ústřední hudby Armády České republiky sahá až do roku 1950, kdy byl 1. prosince z rozkazu ministra obrany založen dechový orchestr za účelem reprezentace armády. Původně se orchestr skládal ze tří nezávislých subjektů, jež se dle potřeby mohly sdružovat a vytvářet velké těleso. Prvním velitelem, potažmo kapelníkem, se stal Jindřich Praveček, pod jehož vedením se orchestr zformoval v těleso s vysokými uměleckými ambicemi (dokladem budiž kupříkladu provedení Slovanských tanců Antonína Dvořáka). Jeho nástupcem se stal Hynek Sluka, jenž dirigoval orchestr pět let a po něm nastoupil do funkce velitele na dobu šestadvaceti let Miroslav Holý. V období 1987–99 vykonával funkci velitele a hlavního dirigenta Karel Běhoubek. V současnosti zastává tuto pozici Viliam Béreš.
Ústřední hudbu Armády České republiky dnes lze zařadit mezi špičkové soubory svého oboru. Pravidelně koncertuje na atraktivních podiích doma i v zahraničí, jak dokládá každoroční koncert k osvobození republiky v pražském Rudolfinu či pravidelná účast na festivalu Pražské jaro. K nezbytné součásti výjezdů patří i účast na festivalech vojenských hudeb, mezi něž patří prestižní festival v kanadském Quebecku či norském Oslu. Nakolik je těleso vyhledáváno mezi umělci, potvrzují jména hostů jako Vladimír Válek, Štefan Margita, Miroslav Dvorský a další.
Diskografie
Three Centuries of Music (Punc 1991);
Sokolské pochody (Panton 1992);
Classics (Clarton 1993);
V nový život – sokolské pochody (Supraphon 1994);
Concert in the Garden house (Panton 1994);
Tchaikovsky (Clarton 1995);
Prague Panorama (Clarton 1995);
Symphonic works (Clarton 1995);
Pod hvězdnatým praporem (Český rozhlas 1995);
Johann Strauss (Clarton 1996);
Czech Classics (Clarton 1996);
Mažoretkám do kroku (Music Vars 1997);
Festive Concerto in Rudolfinum (Clarton 1997);
Badener Tattoo 97 (Clarton 1997);
Veselí muzikanti (Music Vars 1997);
Festive Music of Prague (Clarton 1998);
Zentralorchester der Armee der Tchechischen Republik Prag (Clarton 1998);
Leoš Janáček: Symfonieta a Lašské tance (Clarton 1998);
Julius Fučík (Clarton 1999);
Transformation – Brass ensemble of the Czech army central band (Clarton 2000);
Rudolfinum Gala – Live (Music Vars 2001);
Veselí muzikanti 2 (Music Vars 2001);
Antonín Dvořák – Slavonic Dances (Clarton 2003);
Big Band Ústřední hudby AČR (Agentura vojenských informací a služeb 2004);
Žesťový kvintet Ústřední hudby AČR (Agentura vojenských informací a služeb 2004);
Šťastné Vánoce s Ústřední hudbou AČR a jejími hosty (Agentura vojenských informací a služeb 2006).
 
Aleš Kučírek
Datum poslední změny: 16.12.2008