Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Eben, David

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, muzikolog, hudební pedagog a klarinetista

Datum narození/zahájení aktivity:6.1.1965
Text
DíloDiskografieLiteratura

Eben, David, sbormistr, muzikolog, hudební pedagog a klarinetista, narozen 6. 1. 1965, Praha.

Syn skladatele Petra Ebena a synovec skladatele Ilji Hurníka. Na pražské konzervatoři vystudoval hru na klarinet, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hudební vědu (1986–90), na Conservatoire Nationale Supèrieur v Paříži dirigování gregoriánského chorálu (1990–91), přičemž také navštěvoval centrum výzkumu gregoriánského chorálu v klášteře Solesmes. V roce 1992 byl sbormistrem Choeur Grégorien de Paris, ale již v roce 1987 založil v Praze vokální skupinu Schola Gregoriana Pragensis, který řídí dosud (2009). Po prvních dvou letech, kdy směl soubor vystupovat pouze při bohoslužbách v tehdejším Československu, se rozvinula bohatá koncertní činnost, zahrnující již nyní většinu evropských států, Izrael a Japonsko. Při ní již spolupracovali kupříkladu Choeur Grégorien de Paris, Boni pueri, Musica florea, Petr Eben, Jaroslav Tůma, Jiří Bárta, Jenaer Philharmonie, ale také Iva Bittová, Varmužova cimbálová muzika a sbor japonských buddhistických mnichů Óhara Gjosan šomjó kenkjú-kai. Schola Gregoriana Pragensis, patřící již mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby je zaměřena na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu od nejstarších památek z 10.–11. století zapsaných neumami až po ranou polyfonii, s důrazem na tvorbu české provenience, přičemž zaznívá i mnoho nově objevených skladeb ze 13.–15. století. V repertoáru souboru je však i soudobá hudba a některé skladby mladých českých autorů byly pro něj přímo napsány a jím premiérovány. Nahrávky souboru Schola Gregoriana Pragensis získaly úspěchy domácí (Cena Harmonie za nejlepší nahrávku roku 1999 v kategorii středověk a renesance, Zlatá Harmonie 2005 za nejlepší českou nahrávku roku) i zahraniční (sedm ocenění v časopise Monde de la Musique a dvě ocenění v časopise Répertoire). Český rozhlas již zaznamenal na tři a půl stovky skladeb v jeho podání.

Od roku 1993 působí David Eben na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Karlovy univerzity, kde přednáší témata spojená s gregoriánským chorálem a liturgií (neumová a chorální notace, úvod do studia gregoriánského chorálu, seminář středověké monodie, atd.). V září roku 2008 se stal profesorem gregoriánského chorálu na univerzitě v Lucernu (Švýcarsko). Pravidelně vede letní kursy teorie a praxe gregoriánského chorálu ve Francii (Chant et patrimoine Rânes, Centre de musique polyphonique de Picardie Saint-Valéry) a ve Švýcarsku (Festival de Musique Sacré de Fribourg). Spolupracuje taktéž dlouhodobě s Českým rozhlasem na tvorbě pořadů o gregoriánském chorálu (Historie tónu, cyklus Liturgický rok v gregoriánském chorálu). Se svými bratry – matematikem Kryštofem a populárním televizním moderátorem Markem – působí David Eben (klarinet, sopránsaxofon) též v hudební skupině Bratři Ebenové, jejíž písně ve stylu českého folku, obohaceného žánry klasiky, rocku i jazzu se vyznačují laskavě kritickým humorem.


Dílo

Dílo literární (výběr)

Die Bedeutung des Arnestus von Pardubitz in der Entwicklung des Prager Offiziums
(in: Cantus Planus Pécs 1990, Budapest 1992, s. 571–577).
Hudba v předhusitské katedrále (in: Pražské arcibiskupství 1344–1994, Praha 1994, s. 58–70).
Zur Frage von mehreren Melodien bei Offiziums–Antiphonen(in: Cantus Planus Eger 1993, Budapest 1995, s. 529–537).
Novodobá renesance gregoriánského chorálu (Harmonie [3], 1995, č. 7, s. 30–31).
Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta (in: Castrum Pragense 2, Praha 1999, s. 227–240).
O mulier / Vade mulier: Lösen eines “Antiphonenknotens” (in: Cantus Planus Visegrád 1998, Budapest 2001, s. 119–126).
Život v rytmu officia (Harmonie [10], 2002, č. 3, s. 20–21).
Liturgický rok (Harmonie [10], 2002, č. 12, s. 24–25).
Die Benedictus–Antiphonen von Quatember–Mittwoch und Quatember–Freitag im Prager Ritus(Miscellanea musicologica, [sv.] 37, 2003, s. 63–68).
The Advent Project (recenze knihy Jamese McKinnona, Hudební věda 40, 2003, č. 1, s. 99–100).
Chorál je jako perokresba (Harmonie [12], 2004, č. 12, s. 16).
[Gregorian and Old Roman Eight–Mode Tracts] (Hudební věda 41, 2004, č. 3/4, s. 380–382) – recenze.
Historická antologie hudby v českých zemích. Do cca 1530 (Praha 2005) – spoluautoři: Jaromír Černý, Jan Frei, Martin Horyna, Jan Kouba, Hana Vlhová-Wörner, Jana Vozková.
[International Musiological Society] (Hudební věda 43, 2006, č. 4, s. 423–424) – recenze.
Liturgická hudba středověku (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 2, s. 44–45).

Diskografie

Toussaint:Requiem(Jade 2003) – s Choeur Grégorien de Paris;

Bohemorum sancti (Supraphon 1994);

Rosa mystica (Supraphon 1995);

In Pragensi Ecclesia (Supraphon 1996);

Liturgický rok (Supraphon 1997);

Anno Domini 997 (Supraphon 1997);

Antica e moderna (Supraphon 1998);

Codex Franus (Supraphon 1999);

Adoratio Crucis (Supraphon 2000) – se sborem Boni pueri;

Ach, homo fragilis (Supraphon 2002) – s pěvkyní Petrou Noskaiovou;

Adam Václav Michna z Otradovic: Missa III., Vesperae Beatae Mariae Virginis, Litaniae B.M.V. à 8 (Rosa 2004);

Maiestas Dei (Supraphon 2005);

Blízké hlasy zdáli (Sony 2007) – se sborem japonských buddhistických mnichů Gyosan–ryu Tendai Shomyo.

Literatura

I. Lexika
Kolář, Jiří: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003, s. 32).

II. Ostatní
Novotná, Jana: [Bohemorum sancti in caelesti Ierusalem] (Harmonie [3], 1995, č. 4, s. 38) – recenze CD.
Smutný, Pavel: David Eben má v Brně konkurenci (Opus musicum 28, 1996, č. 4, s. 12–13).
Chvátilová, Lucie – Srnka, Miroslav: Schola Gregoriana Pragensis není sbor andělů (Harmonie [17], 1998, č. 7, s. 8–11, 56).
Slimáčková, Jana: Jsme trpaslíci, kteří vylezli na ramena obrům (Opus musicum 31, 1999, č. 2, s. 4–10) – interview.
Dobrovská, Wanda: Secular Monks (Czech Music ´99, 1999, č. 3, s. 1–3) – interview.
Hradecká, Dita: Nikdy jsem se nesnažil utíkat před současností (Lidové noviny 4. 5. 2000) – interview.
Drápelová, Věra: Gregoriánský chorál předstihuje čas (Mladá fronta Dnes 11, 12. 12. 2000, č. 288, s. 18) – interview.
Šnejdarová, Dina: [Ach, homo fragilis] (Harmonie [10], 2002, č. 12, s. 48) – recenze CD.
Hosnedlová, Hana: Schola Gregoriana Pragensis přibližuje středověk a pokání (Českobudějovické listy 5. 3. 2002, s. 21).
Wohlhöfner, Vladimír: Písničkové pohlazení na desce bratří Ebenů (Večerník Praha 12, 8. 10. 2002, č. 234, Pražské slovo s. 19).
Tlučhoř, Jiří: Bratři Ebenové po letech spolu (Právo 12, 16. 10. 2002, č. 241, s. 10).
Pečenka, Ondřej: Kvalita ticha (Reflex 14, 2003, č. 3, s. 42–44).
Mráčková, Lenka: Schola Gregoriana Pragensis (Harmonie [13], 2005, č. 4, s. 40).
Růžička, David: Zpěváci v potvorovském kostele kejhali jako husy (Plzeňský deník 14, 29. 8. 2005, č. 202, s. 11).
Kuhn, Tomáš: 26. Smetanovské dny v Plzni: Schola Gregoriana Pragensis (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 4, s. 16–17).
Švagrová, Marta: Ebenové (si) hrají pohádky bratří Grimmů (Lidové noviny 19, 28. 11. 2006, č. 276, s. 19).
Vlasák, Vladimír: Bratři Ebenové servírují chlebíčky (Mladá fronta Dnes 19, 26. 4. 2008, č. 99, s. D4).
Špalková, Gabriela: Zpěv spojí Západ a Východ (Mladá fronta Dnes 19, 20. 6. 2008, č. 144, s. C4) – interview.

www.gregoriana.cz
http://musicology.ff.cuni.cz/eben.htm
www.sbor.cz

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 2.3.2010