Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Musica Bohemica Praha

Tisk


Charakteristika: Vokálně-instrumentální soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1975
Text
Diskografie

Musica Bohemica Praha, instrumentálně-vokální soubor zaměřený na interpretaci historické hudby, působící od roku 1975.
 
Musica Bohemica byla založena v roce 1975 Jaroslavem Krčkem, který je i uměleckým vedoucím souboru. Krček je všestranným hudebníkem, kromě dirigování též komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a pro potřeby souboru vyrábí hudební nástroje. Od mládí se zajímá o folklór a spolu s ním o anonymní hudební projevy české kultury. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Všechna tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby probudil ve svých posluchačích náklonnost k lidové a k anonymní historické hudbě. Snaží se ji podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, která k tomuto umění patří. Současně také předkládá svému publiku umělecky vytříbený projev, jenž nese nejvyšší kritická měřítka. Souběžně probíhá jeho vlastní kompoziční práce na poli symfonickém, komorním a vokálním. I v této sféře má Jaroslav Krček vyhraněné umělecké názory, nepodléhající módě či diktátů skladatelských technik.
Jádrem souboru Musica Bohemica je osm instrumentalistů, tři zpěváci a umělecký vedoucí. Soubor se podle programových potřeb může rozrůst až na symfonický orchestr, ve vokální oblasti se pak může rozšířit o další sólisty a smíšený sbor. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování anonymní a lidové hudby. Soubor se též věnuje pořádání akcí s tématickým zaměřením, jako jsou vánoční a velikonoční koncerty, koncerty pro děti a mládež (výchovné koncerty) nebo hudební setkání s významnými osobnostmi české kultury. Musica Bohemica má bohatý hudební instrumentář, používá historické nástroje, lidové nástroje i nástroje vlastní konstrukce. Soubor  vystupuje ve stylizovaných historických kostýmech.
Velmi významnou součástí činnosti souboru je nahrávání repertoáru na nosiče CD (přes čtyřicet CD) a spolupráce s Českým rozhlasem a Českou televizí.
Diskografie
Diskografie (výběr)

Vánoční zpěvy z doby husitské – Jistebnický kancionál (CD Supraphon 1982);
Edmund Pascha: Christmas mass/carols (CD Opus 1985);

Jaroslav Krček: Dřevo se hudbou odívá (CD Supraphon 1986);
Nejstarší sbírky českých lidových písní (CD Supraphon 1989);
Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (CD Panton 1991);

České vánoce (CD Proxima 1991);
Josef Antonín Plánický: Opella Eccessiastica (CD Arta records 1991);
Winter music (P.J.Vejvanovský, G.Muffat, J.H.Fioco, A. Hammerschmidt, F. Benda, M. Franck) (CD Partita 1992);
Antonio Caldara: Missa Ex F; Francesco Ferdinando Arbebesser: Stabat materů; Ignacio Prustmann: Miserere – z archivu českokrumlovského zámku-Schwarzenberský archiv (CD Panton 1992);

Jaroslav Krček: Lux mundi illumina mundi – k poctě J. A. Komenského (CD Primus 1992);
Jaroslav Krček: Symphony No. 2, Testamenti, three songs of love (CD Panton 1993);

Christmas carols (CD GZ 1994);

Karel Jaromír Erben: Pastorální písně a říkadla (CD Panton 1995);
Laetatum sum – moteta (A. Caldara, F. F. Arbesser, B. Schmidt) – z archivu českokrumlovského zámku – Schwarzenberský archiv) (CD Panton 1995);
František Xaver Brixi: Judas Iscariotes, Oratorium Pro Die Sacro Parasceves (CD Panton 1995);

Georg Philipp Telemann: Concerto in e minor for recorder, flute, syringe and basso continuo. Suite a minor for flute, strings and basso continuo. Tafelmusic (CD GZ 1995);
Tance ze 17. a 18. století; (CD Panton 1995);
Jaroslav a Josef Krčkovi: Maistatis karolina (CD Primus 1996);

Vánoce s Musicou Bohemicou (CD GZ 1997);
Žito, žitečko – české lidové písně (CD MB 2000);
Tichá noc (CD MB 2001).

 
Věra Mikulášková 
Text

Datum poslední změny: 8.12.2009