Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hoffmanna (Jana) vdova

Tisk

(Emilie Hoffmannová, Jaromír Hoffmann s.r.o. )

Charakteristika: Hudební nakladatelství

Text
HOFFMANNA (Jana) vdova (J. Hoffmann’s Wittwe), hudební nakladatelství, založeno 1849.
 
Emilie Hoffmannová, Jaromír Hoffmann s.r.o.
Joh. Hoffmann’s Wwe Prague (Austria) Malá Karlova ulice 29 / R. Forberg - Leipsig
Hlavní sklady - J. O. Jech,  K. Světlé 8, Praha I.
C a k. dvorní a arcivévodský komorní obchod s hudebninami / Hudební nakladatelství
           
Pražské nakladatelství s nejstarší, téměř stoletou tradicí, vybudovalo za dobu své existence rozsáhlou edici mnoha hudebních žánrů. Podnik existoval a prosperoval až do konce druhé světové války a získal do svého vlastnictví několik skutečných trumfů. Fučíkův Vjezd gladiátorů, kterého se v různých úpravách prodalo 800.000 kusů, Nováčkův pochod Castaldo, oblíbené skladby Bedřicha Ondráčka, Josefa Potužníka, Eduarda Ingriše a zejména pak skladby Jaromíra Vejvody i s jeho polkou Škoda lásky, poprvé vydanou v roce 1934. Nakladatelství patřilo k nejdůležitějším hudebním podnikům v Praze a stalo se jedním ze zakládajících členů OSA.
Podnik vedla od roku 1849 vdova po nakladateli Janu Hoffmannovi (1816–82 Praha) Emilie Hoffmannová (dcera Marca Berry), která nakladatelství postoupila svému synovi Jaromíru Hoffmannovi. Po jeho smrti zůstal podnik jako veřejná obchodní společnost ve vlastnictví vdovy Matyldy Hofmannové a  dvou dcer - Elsy Hoffmannové a Adolfiny (Addy) de Lattre. Po matčině smrti byl podnik ve společném majetku obou dcer, ale vedení se fyzicky ujala Adolfina de Lattre.
Před koncem války si Adda de Lattre pořídila změnu veřejné obchodní společnosti na živnost a přesídlila ke své sestře Else († 1948) do německého Schöngeisingu u Fürstenfeldbrucku a dědicem této poslední soukromé majitelky se stal po její smrti (1949?) zdejší obecní rada JUDr. F. Lidl, který 25. 5. 1951 prodal "celé nakladatelství" mnichovskému nakladateli Ralph Mario Sieglovi. Jeho dědic - syn Ralph Siegl pak v roce 1996 prodal nakladatelská práva koncernu Warner / Chappell. 
V Praze, kde celý podnik fyzicky zůstal, bylo po válce nakladatelství znárodněno (Národní správa J. Hoffmanna vdova) a jeho majetek byl jako "říšský" zabaven. Vzhledem k mezinárodním nejasnostem ve vlastnictví práv se v roce 1951 uskutečnilo v OSA jednání mezi českou a německou stranou, k dohodě ale nedošlo. Český návrh, aby nakladatelství bylo rozděleno na české a německé autory, nebyl přijat a k dalšímu jednání již nedošlo. Nakladatelství tedy u nás bylo považováno nadále za znárodněné (celý proces probíhal velmi dlouho a složitě až do roku 1964) a skončilo v rukou monopolního Supraphonu, který ještě v sedmdesátých letech usiloval o mezinárodní uznání svého nároku na jeho vlastnictví. Drtivá většina autorských ochranných organizací to však neuznala a respektovala německou verzi založenou na soukromém osobním vlastnictví posledních rodinných majitelek. Edice tedy ještě stále de jure existuje - prakticky již jenom kvůli nejúspěšnější české polce Škoda lásky. Katalogy nakladatelství a četné hudebniny jsou uloženy v Českém muzeu hudby a v Národní knihovně v Praze.
 
Edice      
Klavírní skladby na 2 / 4 ruce / Housle a klavír / Housle sólo, dvoje housle / Pražský houslista / Písně s klavírem / Klavírní kvarteta, kvinteta / Komická kvarteta / Písničky z Prahy - Československá edice (malé písničky) / Filmové šlágry / Školy nástrojové / Taneční alba /Autorská písničková alba / Orchestrální partitury / Dechové orchestry - vojenská hudba / Malé a velké - salonní orchestry Odborná hudební literatura / Hudební výchova / Záboj - Sbírka původních čtverozpěvů (E. Meliš a L. Procházka) Vesna -sbírka původních zpěvů pro jeden a dva hlasy a čtvero zpěvů pro mužský sbor
České písně pro jeden hlas s průvodem fortepiana
Zlatý zpěvník - sbírka nejoblíbenějších zpěvů českých
Filmkompas
Orchester - Sammlung beliebter Compositionen für Orchester
Signale-Sammlung der beliebtesten Ouverturen, Entre-actes, Potpourris, Tänze,
Märsche, Salon-und Konzertstücke a další.
 
Autoři     
Adelburg, K. Balling, K. Bendl, O. Blecha, A. Czibulka, J. Čermák, J. Červený, J. Drahorad, J. Drechsler, F. Dvořák, A. Engelhart, J. Esser, Z. Fibich, R. Filek, J. Foerster, J. Fortner, J. Fučík, F. Heller, S. Goldschmidt, E. Hanslik, J. Hnilička, V. Horák, E. Horny, A. Hošek, F. Hvížďálek, J. E. Hummel, F. J. Chlanda, J. Jankovec, R. Jurist, A. Kmoch, Kopetzky, E. Košťál, K. Kovařovic, P. Kozlow, P. Křížkovský, J. Illner, E. Ingriš, A. Langer, F. Laub, C. Lorens, J. Löw, A. Macák, S. Mach, Mildner, E. Nápravník, J. V. Novák, R. Obruča, B. Ondráček, F. Ondříček, J. Oslizlo, J. Paukner, J. Pehlík, K. Pospíšil, J. Potužník, R. Piskáček, F. Pivoda, V. Preisler, J. Procházka, R. Procházka, A. Rázek, J. R. Rozkošný, R. Rösler, J. M. Skalický, F. Skraup, L. Slansky, B. Smetana, V. Šnor, L. Spohr, E. Starý, V. Sýkora, G. Šebek, F. Šmíd, M. Štraub, F. A. Tichý, J. Trumpus, R. L. Vašata, W. H. Veit, J. Vejvoda, B. Vendler, J. V. Votava, A. L. Vymětal, E. Werner, J. Zadražil, J. Zaytz, H. Zeffi, L. Zvonař, J. Žemla a další.
 
Aleš J. Sigmund
Datum poslední změny: 29.1.2009