Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tauerová, Jarmila

Tisk

(Veverková)

Charakteristika: Hudební pedagožka, publicistka a muzejní pracovnice

Datum narození/zahájení aktivity:25.11.1950
Text
Dílo

Tauerová, Jarmila (roz. Veverková), hudební pedagožka, publicistka a muzejní pracovnice, narozena 25. 11. 1950, Praha.

 

Na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala obory dějiny hudby a estetika (1969–77, PhDr. 1985). Těžištěm její odborné činnosti je studium osobnosti a díla skladatele Antonína Dvořáka. Působila v Národním muzeu, resp. v Českém muzeu hudby a posléze byla ředitelkou Muzea Antonína Dvořáka v Praze (1996–2011). Připravila jako autorka nebo spoluautorka výstavy Smetana, Dvořák and their Prague (Bergen, Norsko, 2000) a Dvořákova rodina ve fotografiích (Praha 2002), dále Pocta Antonínu Dvořákovi (ke stému výročí skladatelova úmrtí – 2004), Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka (2004), Josef Suk – sběratel (2005), 75 let Společnosti Antonína Dvořáka (2006) a Prahou ve stopách Antonína Dvořáka (2007). Od roku 1996 působila jako pedagožka na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, v letech 1987–2008 na pražské konzervatoři (vyučovala obor dějiny hudby). V současné době je místopředsedkyní Společnosti Antonína Dvořáka.


Dílo

Dílo literární (výběr):

 

Fonotéka (diskotéka) Jaroslava Ježka (nedatovaný strojopis, 89 stran, uložen v Českém hudebním fondu).

Událost kulturního léta (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 12, s. 546).

Koncerty Pražských symfoniků (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 4, s. 148–149).

Stivínovy besídky v Městské knihovně (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 6, s. 262–263).

Hold Bedřichu Smetanovi (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 8, s. 368).

Večer staré hudby (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 9, s. 392–393).

FOK s jubilanty (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 2, s. 58).

Jaroslav Ježek (strojopis, 1985, uložen v Českém muzeu hudby v Praze).

Jaroslav Ježek v Atriu (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 213–241).

Jaroslav Ježek (1906–1942). Recenze šestideskového kompletu Pantonu (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 6, s. 288).

Tmavomodrý svět (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 2, s. 59).

Jaroslav Ježek. Returns Once More (Music News from Prague, 1992, č. 5–6).

Neznámý dopis Antonína Dvořáka R. von Pergerovi (Musicalia 1–2, 2009).

„Tausendmal Dank“ (Tisíceré díky) – Antonín Dvořák Emilu Krausemu (Musicalia 1–2, 2011).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 8.12.2012