Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holzbachová, Míra

Tisk

(Častulíková)

Datum narození/zahájení aktivity:10.4.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.5.1982
Text
Literatura

Holzbachová, Míra (prov. Častulíková), tanečnice, herečka, pedagožka, choreografka, publicistka a režisérka, narozena 10. 4. 1901, Kroměříž, zemřela 18. 5. 1982, Česká Lípa.
 
Míra Holzbachová patřila k významným představitelům české taneční moderny. Byla žačkou Františky ze Schöpfů, Anny Dubské, studovala na škole Émile Jaques-Dalcroze v Hellerau u Drážďan (Německo), u Rudolfa Labana a Kurta Joosse v Hamburku (Německo), Irmy Duncan v Paříži. Absolvovala dramatické oddělení pražské konzervatoře (1922), krátce byla elévkou činohry Národního divadla v Praze. Její taneční a pedagogický styl syntetizoval různorodé vlivy, které na ni působily, její tvorba se vyvíjela v kontaktu s českou uměleckou avantgardou (byla členkou sdružení Devětsil, spolupracovala s Karlem Teigem, Osvobozeným divadlem, Jiřím Frejkou, Jindřichem Honzlem apod.). Choreografické kreace Míry Holzbachové byly osobitou modifikací pantomimy prolnuté s tancem, od poloviny 20. let s výrazným sociálním akcentem (od 1931 choreograficky spolupracovala se svazem Dělnických divadelních ochotníků českých), angažovala se v době občanské války ve Španělsku. Z choreografických prací vzbudily pozornost např. Internacionála (1926), Hlasy nad Tajgou (1933), Madame Evropa (1937). Po okupaci Československa odjela do Anglie a poté do USA, v emigraci zůstala sedm let a nadále se věnovala tanečním aktivitám. Po návratu do Československa se v 60. letech zabývala studiem etnických kultur např. Latinské Ameriky (vydala knihu Amerika Indiánů, Praha 1963).
Literatura
I. Lexika
Český taneční slovník (Praha 2001).

II. Ostatní
Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás (Praha 1937).
Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec (Praha 1964).
Paseková, Dana: Míra Holzbachová (Taneční listy 14, 1976, č. 5, s. 10–11).
Kloubková, Ivana: Výrazový tanec v ČSR. Praha–Brno 1918–1945 (Praha 1989).

Dorota Gremlicová
Datum poslední změny: 19.5.2005