Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dama Dama

Tisk


Charakteristika: Soubor bicích nástrojů

Text

Dama Dama, soubor bicích nástrojů, vznikl v roce 1990, Brno.
 
Vznikl v roce 1990 z bicí sekce brněnského souboru Art Inkognito, který byl založen roku 1985 brněnským skladatelem Ivo Medkem. Toto uskupení v roce 1990 zaniklo a k členům bicí sekce (Dan Dlouhý, Adam Kubíček a Josef Blaha) se přidal Martin Opršál. Neobvyklý název vznikl z křestních jmen zakládajících členů Dana Dlouhého a Adama Kubíčka. V průběhu existence souboru došlo k několika změnám v obsazení: na jaře 1991 vystřídal Adama Kubíčka Jan Řihák, v roce 1991 nahradil Josefa Blahu Ctibor Bártek. Martin Opršál se souborem od roku 1997 pouze příležitostně spolupracuje. V témže roce se k DAMA DAMA připojil Stanislav Pliska a na podzim 2003 doplnil sestavu absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a současný student JAMU Brno Lukáš Krejčí.V současné době tedy sdružení vystupuje v tomto složení: Dan Dlouhý, Ctibor Bártek, Stanislav Pliska a Lukáš Krejčí.
 
Soubor svou činnost zaměřuje na interpretaci soudobých skladeb pro bicí nástroje. Z tvorby zahraničních autorů se jedná zejména o kompozice Steve Reicha, Johna Cage, Bély Bartóka a dalších. Druhý okruh tvoří skladby, napsané přímo pro soubor, pro který komponoval zejména Miloslav Ištvan (skladby Makrosvěty, Ritmi ed antiritmi nebo Capriccio pro vibrafon, marimbu a perkuse), Alois Piňos (Metatance III., IV.) a jeho žáci Ivo Medek (Dvojkoncert pro dvoje bicí a orchestr, Adledaivan, Zlomený kříž), Zdeněk Plachý, Karel Horký a Petr Graham. S DAMA DAMA dále spolupracuje Vít Zouhar (Rytmy pro dva, Brána slunce), Leoš Faltus (kompozice Jméno růže) a další brněnští nebo s Brnem spjatí autoři.
Samostatnou skupinu tvoří skladby, jejichž autory jsou přímo členové souboru. Nejvýraznější skladatelskou osobností je Dan Dlouhý, který je ovlivněn tvorbou Johna Cage, Harry Partsche a George Crumba, zajímá se o hudbu exotických kultur a elektronickou hudbu. Ve spolupráci s Adamem Kubíčkem vznikla např. skladba Axis Axis. Dan Dlouhý usiluje o inovace v oblasti polymetra, polytempa, často užívá extrémních dynamických rozdílů a některé jeho skladby jsou určeny pro osobitý instrumentář (mosazné střepy, plastické konve, husí krky, keramické dlaždice, kbelíky, květináče, forma na bábovku apod.). Vlivy témbrové hudby vykazuje jeho kompozice pro jednoho hráče na bicí nástroje Noční invence a Nejistoty, skladba Claves pro pět hráčů je inspirována asijským folklórem. Mezi další kompozice tohoto autora patří např. Očekávání nebo Ke hvězdám blíž.
 
Soubor je specifický osobitým instrumentářem, jehož základem jsou tradiční bicí nástroje. Ty doplňují nástroje exotické a další, které členové souboru sami vytvořili. Na výrobě nových nástrojů se nejvíce podílejí Adam Kubíček a zvláště Dan Dlouhý (například rozřezané činely nebo ořechové skořápky). Soubor začal postupně využívat i různých předmětů denní potřeby (skleničky, květináče), syntetizérů, preparovaného klavíru, upravených dechových a strunných nástrojů a vokálu.
 
Pro DAMA DAMA je typický důraz na scénický rozměr koncertních vystoupení, oživený kostýmy a efektní choreografií, která ale nenarušuje uměleckou hodnotu prezentovaných skladeb.
 
První vystoupení proběhlo v  Darmstadtu na mezinárodních kursech pro soudobou hudbu. Poté byl soubor pozván na 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno a od roku 1991 vystupuje i na samostatných koncertech, z nichž první proběhl 30. 2. 1991 v Bakalově sále v Brně. Na jaře 1991 byl soubor přijat do Společnosti perkusionistů České a Slovenské republiky, která je členem Asociace hudebních umělců a vědců a Arts Society.
Největším úspěchem souboru bylo vítězství na mezinárodní soutěži vysokých uměleckých škol Twens coservatorium prijs ´91. DAMA DAMA jsou také držiteli Ceny Českého hudebního fondu z roku 1992, ceny České hudební rady (1995) a v roce 1999 se stali vítězi festivalu Mladé pódium Karlovy Vary. V roce 2002 premiérovali na festivalu Pražský podzim symfonii Globus pro bicí a orchestr od Lukáše Hurníka.
 
DAMA DAMA pravidelně vystupuje při nejrůznějších příležitostech a spolupracuje s dalšími hudebníky (například s Jiřím Stivínem). Podílel se i na hudbě ke snímku Amerika (1994, režie Vladimír Michálek) a v roce 2000 reprezentoval Českou republiku na Koncertu pro třetí tisíciletí na EXPO 2000 v Hannoveru.
 
Soubor má ve srovnání s obdobně zaměřenými zahraničními tělesy vysoký podíl vlastní tvorby v repertoáru a i u skladeb jiných autorů se zaměřuje na ty, které vyhovují jeho interpretačním možnostem a nástrojovému obsazení. Výsledkem vyhraněnosti repertoáru je pak přesvědčivý a sevřený hudební výraz.
Diskografie
DAMA DAMA (Pehy 1994, reedice Wolf records 1998);
DAMA DAMA 2 (Wolf records 1996);
DAMA DAMA 3 (Wolf records 1997);
DAMA DAMA 4 (Wolf records 1997);
Konvergence (Wolf records 1997);
Svět DAMA DAMA (Wolf records 1998);
DAMA DAMA 7 (Wolf records 1999);
DAMA DAMA 8 (Wolf records 1999);
DAMA DAMA 9 (Wolf records 2001);
DAMA DAMA 10 (2000 Forza s.r.o. 2004).
Literatura
Medek, Ivo: Sólo pro bicí (Opus musicum 7, 1991, s. 11–13).
Dobrovská, Wanda: Bicí nemohou být doménou diletantů (Hudební rozhledy 8, 1991, s. 342–343).
Jirásek, Ondřej: Osmnáct otázek pro DAMA DAMA (Opus musicum 8, 1991, s. 269–271).
Medek, Ivo: Twens Conservatoriumprijs 91 do ČSFR (Opus musicum 1, 1992, s. 24–26).
Müller, Lubomír Ben: Představujeme DAMA DAMA (Hudební rozhledy 4, 1992, s. 151–152).
Hudcová, Milena: Dama Dama – avantgardní soubor bicích nástrojů (bakalářská práce, Olomouc 1995).
Trtková, Ilona: Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA (závěrečná písemná práce, konzervatoř Brno 1997).
Medek, Ivo: Skvělá sóla pro bicí v Brně (HIS bulletin, 1, 1999, s. 5).
Medek, Ivo: Martin Opršál – cesta k marimbě (HIS bulletin 2, 2000, s. 5–6).
Foltýnová, Lenka: Tajemná zmizení Martina Opršála (Harmonie 2003/9).
 
www.damadama.cz (2004)
 
Ludmila Kunčarová
Text

Datum poslední změny: 16.2.2009