Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vodňanský, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:26.4.1936
Text
Literatura

Vodňanský, Jaroslav, dirigent, narozen 26. 4. 1936, České Budějovice.
 
Studoval na pražské konzervatoři (violoncello, dirigování) a na AMU (dirigování u Aloise Klímy a Václava Smetáčka), kterou absolvoval roku 1965. Za svou kariéru působil v několika orchestrech (Východočeský státní komorní orchestr Pardubice 1969–71, Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého 1971–78, Středočeský symfonický orchestr Poděbrady 1972–74, Státní  komorní orchestr Žilina – od roku 1990). Roku 1975 založil a deset let vedl (šéfdirigent od roku 1981) Jihočeský státní komorní orchestr v Českých Budějovicích (později přejmenován jako Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice). Byl finalistou dirigentské soutěže v roce 1970. Působil také jako vedoucí dechového komorního souboru Armonia Slovacca. Věnoval se též pedagogické činnosti na Konzervatoři v Žilině (1992–93), na pražské konzervatoři (1994–2000) a na konzervatoři v Českých Budějovicích (1999–2001). Pedagogicky působil na dirigentských kurzech v Jižní Koreji (1999–2001). Vyšly o něm články a kritiky v USA, Německu, Španělsku, Jižní Koreji a jiných zemích.
Literatura
Československý biografický slovník (Praha 1992).
 
Antonín Libicher
Datum poslední změny: 28.3.2006