Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vaněk, Pavel

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, hudební pedagog a klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:25.11.1957
Text
Vaněk, Pavel, sbormistr, hudební pedagog a klavírista, narozen 25. 11. 1957, Domažlice.
 
Absolvoval obor klavír na plzeňské konzervatoři (1973–79) a obor dirigování na Akademii múzických umění v Praze u Františka Vajnara (1986–91). 
Působil jako korepetitor v Divadle J. K. Tyla v Plzni (1982–84), poté přešel jako druhý sbormistr do Pražského mužského sboru Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK (1984–89), zastával funkci asistenta operního sboru Národního divadla v Praze (1989–92) a zde následně funkci druhého sbormistra (1992–2001). Od roku 2001 působí jako hlavní sbormistr operního sboru Národního divadla v Praze a zároveň vyučuje na pěveckém oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka (od roku 1994).
 
Jako korepetitor absolvoval s operními sólisty řadu koncertů doma i v zahraničí. Jako sbormistr spolupracuje s předními českými profesionálními i amatérskými sborovými tělesy. V operním sboru Národního divadla nastudoval kolem třiceti premiér (např. Romea a Julii od Charlese Gounoda, opery Rigoletto a Macbeth od Giuseppe Verdiho, Mozartovu Kouzelnou flétnu a Dona Giovanniho, Leoncavallovy Komedianty, Pikovou dámu Pjotra Iljiče Čajkovského, Bizetovu Carmen, Prodanou nevěstu a Čertovu stěnu od Bedřicha Smetany, Pucciniho Toscu, Výlety páně Broučkovy Leoše Janáčka, operu Vanda od Antonína Dvořáka a další).
 
Jana Staňková
Text

Datum poslední změny: 16.7.2008