Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tůma, Jaroslav 1)

Tisk


Charakteristika: Varhaník, cembalista, hráč na klavichord a kladívkový klavír

Datum narození/zahájení aktivity:16.10.1956
Text

Tůma, Jaroslav, varhaník, cembalista, hráč na klavichord a kladívkový klavír, narozen 16. 10. 1956, Praha.
 
Na pražské konzervatoři studoval varhany a varhanní improvizaci u Jaroslava Vodrážky, na Hudební fakultě AMU v Praze byl pak žákem Milana Šlechty (varhany) a Zuzany Růžičkové (cembalo). Získal první ceny na soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku (1980) a v nizozemském Haarlemu (1986), je také laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci (1978), soutěže Pražského jara (1979), bachovské soutěže v Lipsku (1980) atd. Od roku 1992 působí jako docent na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Pravidelně zasedá v porotách mnoha mezinárodních varhanních i cembalových soutěží (Mezinárodní soutěž Pražské jaro, Soutěž Johanna Pachelbela v Norimberku, Internationaal Orgelimprovisatieconcours v Haarlemu, Soutěž Georga Muffata v rakouském Schlägelu apod.). Koncertoval ve většině zemí Evropy, v USA, Japonsku, Mongolsku, Singapuru. Obdržel Výroční cenu Nadace Českého hudebního fondu za provedení kompletního varhanního díla Johanna Sebastiana Bacha v letech 1990–93, jež realizoval v Praze v jedenadvaceti koncertních programech.
 
Zabývá se také koncertováním na historických nástrojích nebo jejich kopiích, kromě varhan i na kladívkovém klavíru nebo cembalu. Produktem této činnosti je např. řada nahrávek Historic Organs of Bohemia (Historické varhany Čech), jež uskutečnil pro firmu Supraphon s cílem zdokumentovat autentický zvuk historických nástrojů. Tůmův široký repertoár zahrnuje hudbu takřka všech stylových epoch. Kromě díla J. S. Bacha a českých skladatelů 18. a 1. poloviny 19. století (Josef Seger, Jan Křtitel Kuchař, Jan Václav Tomášek, Antonín Rejcha) se jeho pozornost soustřeďuje též na uvádění varhanní tvorby českých skladatelů 20. století (Vítězslav Novák, Josef Klička, Bedřich Antonín Wiedermann, Alois Hába, Klement Slavický, Karel Reiner, Petr Eben). V poli jeho zájmu je však i hudba romantická (Franz Liszt, Cesar Franck, Max Reger) a předbachovská (Georg Muffat, Charles Luython, Johann Jacob Froberger). Významným koncertním počinem bylo uvedení Bachových Goldbergovských variací na festivalu Pražské jaro v roce 2000. V rámci téhož festivalu roku 2003 nastudoval Jaroslav Tůma na kladívkový klavír soubor 36 fug od Antonína Rejchy. Vystupoval s mnoha význačnými českými i zahraničními umělci. Spolu s Giedré Lukašité-Mrázkovou provedl a pro vydavatelství Supraphon nahrál Umění fugy J. S. Bacha. Připravuje pořady pro Český rozhlas a televizi, pro něž též uskutečnil četné nahrávky.
Diskografie
Diskografie (výběr)
 
Organ recital – Varhanní  recitál ve Zlaté Koruně (Supraphon, 1990);
Muffat, Georg: Apparatus musico-organisticus (Panton, 1991);
Varhanní improvisace – Organ Improvisation (Arta redords, 1995);
Historic Organs of Bohemia I – Doksy 1627 (Supraphon, 1995);
Bach, Johann Sebastian: Organ Mass – Varhanní mše aneb Dogmatické chorály ze Třetího dílu klavírních cvičení (Supraphon, 1996);
Historic Organs of Bohemia II – Cheb 1894 (Supraphon, 1996);
Historic Organs of Bohemia III – Praha, Obecní dům 1912 (Supraphon, 1997);
Historic Organs of Bohemia IV – Kladruby, klášter 1739 (Supraphon, 1998);
Historic Organs of Bohemia V – Rychnov 1843 (Supraphon, 1999);
Tomášek, Jan Václav: Eklogy pro kladívkový klavír (Arta records, 1999);
Bach, Johann Sebastian: Kunst der Fuge (Supraphon, 2000);
Historic Organs of Bohemia VI – Kostel sv. Šimona a Judy v Praze 1763 (Supraphon, 2001);
Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier, BWV 846-869, I. Teil (Supraphon, 2002);
Haydn, Joseph: Sedm slov Vykupitelových na kříži, klavírní verze, 1787 (PRAGA Digitals, 2004).
Literatura
I. Lexika
Československý biografický slovník, Academia, Praha 1992.
 
II. Ostatní
Stehlík, Luboš: Paprsky Jaroslava Tůmy. (Harmonie, 2000, č. 4, s. 14–15).
Stehlík, Luboš: Johann Sebastian Bach, Kunst der Fuge BWV 1080. (Harmonie, 2000, č. 4, s. 40).
Šnejdarová, Dina: Johann Sebastian Bach, Dobře temperovaný klavír, BWV 846–869, 1. díl. (Harmonie, 2002, č. 4, s. 45).
Šnejdarová, Dina: Experimentální výstava. (Harmonie, 2003, č. 7, s. 6).
Slavíková, Jitka: Jaroslav Tůma a Rejchovy fugy na Pražském jaru. (Hudební Rozhledy, roč. 56, 2003, č. 5, s. 43–45).
Pokora, Miloš: Jaroslav Tůma a Rejchovy fugy. (Hudební Rozhledy, roč. 56, 2003, č. 7, s. 13).
Martínek, Karel: Ohlédnutí za Mezinárodním varhanním festivalem v Olomouci. (Hudební Rozhledy, roč. 56, 2003, č. 11–12, s. 35–36).
 
Ondřej Pivoda
Text

Datum poslední změny: 27.1.2009