Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kos, Martin

Tisk


Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity:11.8.1971
Text

Kos, Martin, houslista, narozen 11. 8. 1971, Plzeň.
 
Hru na housle vystudoval na plzeňské konzervatoři u Jindřišky Holotové (1985–91) a pražské AMU u Vladimíra Rejška (1991–95). Jako dítě se umístil na Kocianově houslové soutěži (1981), v letech 1986 a 1989 získal čestné uznání na Interpretační soutěži konzervatoří.
Během vysokoškolských studií byl členem Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK (1992–95), později členem Pražského komorního orchestru bez dirigenta (1995–96).
V roce 1995 se stal sekundistou M. Nostitz Quartetu (do roku 1998), s nímž absolvoval tříleté školení u Güntera Pichlera a Thomase Kakusky na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni (1996–99). S tímto souborem získal ocenění na Charles Hennen Concours (Holandsko, 1997), soutěži Pražské jaro (1998) a soutěži smyčcových kvartet v italské Cremoně (1998). V letech 2002–05 byl primáriem Českého noneta. Od roku 1999 je prvním houslistou a uměleckým vedoucím Sukova komorního orchestru, s nímž vystoupil jako sólista mimo jiné v Japonsku (1999, 2001) a Peru (2002).
Roku 1997 premiéroval na koncertě mladých autorů Přítomnosti skladby Lukáše Hurníka, Josefa Marka a Jitky Koželuhové, roku 1999 provedl v české premiéře skladbu Marka Kopytmana Dedication pro sólové housle.
Diskografie
Beethoven, Ludwig van: Septet op. 20, české noneto (Praga 2003);
Dvořák, Antonín – Martinů, Bohuslav – Mozart, Wolfgang Amadeus: Smyčcové kvartety, M. Nostitz Quartet (Clarton 1998);
Marek, Josef: Ridicula. Sedm hudebních žertů pro dvoje housle a kontrabas (Triga 1997);
Stern, Max: Hannah’s Song of Praise, Collegium musica sacra (Oliverius records 1995).
Literatura
www.suk-ch-o.cz
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 1.11.2005