Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kodadová, Renata

Tisk

(Iglová)

Charakteristika: Harfenistka

Datum narození/zahájení aktivity:25.2.1942
Text
Kodadová, Renata (prov. Iglová), harfenistka, narozena 25. 2. 1942, Čáslav.

Po maturitě na jedenáctileté všeobecné střední škole studovala hru na harfu na pražské konzervatoři a AMU u Karla Patrase (1968). Na absolventském koncertě premiérovala Preludium a fugu pro harfu Milana Igla. Koncert C dur téhož skladatele provedla s flétnistou Gézou Novákem a Českou filharmonií. Od roku 1970 do června 2004 byla stálou členkou České filharmonie, vystupovala též jako komorní hráčka: s Jaroslavem Mihule provedla Ordo modalis Petra Ebena, s Jaroslavem Motlíkem a Františkem Čechem Debussyho Sonátu pro flétnu, violu a harfu.
Od roku1988 pedagogicky působí na pražské AMU, její žákyně působí v různých orchestrech České republiky: Národní divadlo, Státní opera Praha, Slovenská filharmonie a jiné.

Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 2.11.2005