Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Juřica, Leon

Tisk


Datum narození/zahájení aktivity:2.5.1935
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.8.2014
Text
Dílo

Juřica, Leon, skladatel, narozen 2. 5. 1935, Orlová, zemřel 31. 8. 2014 tamtéž.
 
Studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně u Jiřího Vysloužila, Jana RackaMiloše Štědroně. V letech 1963–75 působil jako hudební archivář Českého rozhlasu Ostrava. Poté jako středoškolský učitel na Janáčkově konzervatoři Ostrava (1975–97) a externí lektor na katedře hudební výchovy Ostravské univerzity (1997–2001). Od roku 2001 vyučuje na Lidové konzervatoři v Ostravě. Provedení jeho skladeb se konalo v Opavě, Karviné, v rámci festivalu Hudební současnost či ke 40. výročí založení Janáčkovy konzervatoře Ostrava (1997).


Dílo

I. Dílo literární
 
Nejkrásnější cestička (libreto, dětská opera);
Šípková Růženka (libreto, dětská opera);
Princezna na hrášku (libreto, dětská opera);
Orlová 1925 (kantáta).
 
 
II. Dílo hudební
 
Instrumentální skladby
Zaryje (baryton a klavír);
Romance pro trubku a dechový orchestr (1976);
Žesťový kvintet (1976);
Pohádkový konec (dětský balet, 1983);
Hudba domácí (housle a klavír, 1990);
Divertimento pro 4 flétny (1990);
Suita ve starém slohu (smyčcový orchestr, 1991);
Žesťový kvintet (1993);
Tragikomická předehra (dechový orchestr, 1994);
Tři májová nokturna (flétna a harfa, 1994);
Tři slunce (flétna a kytara, 1995);
Dechový kvintet (1995);
Sonáta pro violoncello a klavír (1995);
Tance pro klarinet, lesní roh a fagot (1996);
Serenáda (smyčcový orchestr, 1996);
Jak šlo vejce na vandr (dětský balet, 1996);
Povahy (fagot a klavír, 1996);
Ctnosti a nectnosti (klarinet a klavír, 1997);
Smyčcové kvarteto (1997);
Serenáda pro klarinet, lesní roh a fagot (1997);
Fenix (smyčcový orchestr, 1997);
Trio pro flétnu, violoncello a klavír (1998);
Symfonie (smyčcový orchestr a trubka, 1999);
Suita pro 4 lesní rohy (1999);
Concertino (housle a klavír, 2000);
Suita ve starém slohu (housle a klavír, 2000);
Smutky (viola a klavír, 2000);
Sonáta pro kontrabas a klavír (2000);
Emoce (4 klarinety, 2000);
Serenáda pro 2 housle, flétnu, hoboj, klarinet a klavír (2000);
Markétčiny pohádky pro 2 housle, flétnu, klarinet a klavír (2000);
Tři pohádky pro hoboj a klavír (2002);
Smyčcové kvarteto (2002);
Klavírní trio (2002);
Dvě ranní humoresky (3 trubky, 2, lesní rohy, 3 pozouny, 2003);
 
Vokální skladby
Havířská (ženský sbor);
Anakreonteia Ι. (Anakreon, 1970);
Nářek nad mrtvým Ondrášem (ženský sbor, 1973);
Přátelé boží (slova J. Veselý, 1998);
Nové modlitbičky (slova M. Rúfus, dětský sbor, 1998);
Šest dětských sborů (slova J. V. Sládek, 1999);
Anakreonteia ΙΙ. (mužské sbory, 2000).
  
Vokálně instrumentální skladby 
Podivuhodný kouzelník (kantáta, slova J. Šeiner, dětský sbor a klavír);
Orlová 1925 (kantáta, ženský sbor, klavír, bicí, 2 sóla – soprán a recitátor, 1975);
Podkůvky (slova E. Kotarbová, písňové cykly, soprán a klavír, 1980);
Kameny (slova E. Kotarbová, písňové cykly, soprán a klavír, 1980);
Hrajeme si na operu (dětská opera, 1980);
Nejkrásnější cestička (dětská opera, 1981);
Okřídlený kámen (slova J. Karen, baryton a klavír, 1982);
Muzikanti hrajte (soprán a klavír, 1982);
Písně smutné erotiky (slova S. K. Neumann, baryton a klavír, 1982);
Tři antické zpěvy (baryton a klavír, 1983);
Marcipán a pumprnikl (středověká poesie, tenor a klavír, 1983);
Lev, liška a jelen (K. Čejka, jednoaktová opera, 1993);
Staré milostné písně (egyptská poesie, soprán a harfa, 1994);
Král Ječmínek (K. Čejka, dětská opera, 1994);
Sladký bídák (Z. malý, zpěvohra, 1994);
Modlitby (soprán a klavír, 1995);
Dva Žalmy (mezzosoprán, lesní roh a varhany, 1996);
Svatý Vojtěch (kantáta, slova V. Phillipová, smíšený sbor, tenor, baryton, bas, žestě, varhany a bicí, 1997);
Uhranutí (jednoaktová opera, 1998);
Sluneční hodiny (slova V. Phillipová, soprán a klavír, 1998);
Via dolorosa (slova K. Erbová, mezzosoprán, lesní roh a varhany, 1998);
Tři mužské sbory (slova S. K. Neumann, J. Kvapil, J. Vrchlický, 1998);
Tři milostné písně (slova R. Thákur, soprán a klavír, 1999);
Mše (smíšený sbor, trubka a varhany, 1999);
Sv. Anežka (opera, 1999);
Tři Marie (K. Erbová, jednoaktová opera, 1999);
Cesta k Betlému (slova K. Erbová, soprán, harfa, housle a flétna, 2000);
Žáby (L. Juřica, miniopera, 2000);
Studánky (slova M. Kubelíček, soprán a klavír, 2000);
Šípková Růženka (L. Juřica, dětská opera, 2000);
Svatební (slova V. Phillipová, soprán a klavír, 2001);
Princezna na hrášku (L. Juřica, dětská opera, 2002).
 
Jan Hanák

Datum poslední změny: 2.3.2006