Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jakubíček, Martin

Tisk


Charakteristika: Skladatel, sólista na varhany, cembalo a hammerklavier

Datum narození/zahájení aktivity:21.9.1965
Text
Literatura

Jakubíček, Martin, skladatel, sólista na varhany, cembalo a hammerklavier, narozen 21. 9. 1965, Brno.
 
V roce 1983 získal čestné uznání v Soutěži mladých varhaníků v Opavě. Studoval Janáčkovu akademii múzických umění (1986–91) u Kamily Klugarové. Zúčastnil se mezinárodní soutěže Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku a varhanní soutěžě Pražského jara.
Jako sólista na varhany, cembalo a hammerklavier doprovází sbory (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna a další) a orchestry (Musica Aeterna, Capella Istropolitana a další). Premiéroval skladby současných autorů. Působí jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení (Trio od sv. Jakuba, Trio artificium). Skladatelskou a aranžérskou činností spolupracuje se soubory vážné, lidové a folkové hudby. Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí.
Literatura
www.tlf.cz/martin

Jan Hanák
Datum poslední změny: 2.3.2006