Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Altrichter, Petr

Tisk


Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:24.5.1951
Text

Altrichter, Petr, dirigent, narozen  24. 5. 1951, Frenštát pod Radhoštěm.
 
Na Konzervatoři v Ostravě studoval hru na lesní roh a dirigování (1966–72), na Janáčkově Akademii múzických umění řízení orchestru a sboru u Richarda Týnského, Otakara  Trhlíka, Josefa Veselky a Lubomíra Mátla. V roce 1976 získal druhou cenu v dirigentské soutěži v Besanconu a zvláštní cenu Francouzského svazu skladatelů. Po absolutoriu na JAMU (1978) byl asistentem dirigenta ve Státní filharmonii Brno, v letech 1978–83 asistentem šéfdirigenta České filharmonie Václava Neumanna. 1979–84 byl dirigentem Symfonického orchestru ve Zlíně (tehdejší Gottwaldov), 1984–87 působil jako dirigent Státní filharmonie Brno, 1987–90 byl dirigentem a 1990–91 šéfdirigentem Symfonického orchestru FOK. 1993–2004 byl šéfdirigentem Jihozápadní německé filharmonie v Kostnici; současně po Liboru Peškovi převzal  post šéfdirigenta Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu (1997–2001). V letech 1982–89 byl dirigentem Komorní filharmonie Pardubice. Od roku 2002 je šéfdirigentem Státní filharmonie Brno. Altrichter je častým hostem České filharmonie a dalších českých i zahraničních symfonických těles. Ve Velké Británii se Altrichter stal agilním propagátorem české hudby: v roce 1996 uvedl v londýnské Royal Festival Hall Janáčkovu Glagolskou mši, na festivalu Proms řídil díla Antonína Dvořáka a Josefa Suka.
Příznačným rysem Altrichtrova dirigentského projevu je velmi temperamentní, často až teatrálně působivé gesto a spontánní hudebnost.
Diskografie
Saints-Saëns, Camille: Karneval zvířat (Panton 1980);
Čajkovskij, Petr Iljič: Romeo a Julie (Panton 1987);

Jiráčková, Marta: Ave Seikilos (Panton 1988);
Rejcha, Antonín: Symfonie f moll, c moll, D dur, F dur (Panton 1988, 1989);
Flosman, Oldřich: Symfonické vyprávění (Panton 1990);

Pauer, Jiří: Suita pro symfonický orchestr (Panton 1990);
Brahms, Johannes: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll (Supraphon 1992);

Janáček, Leoš: Suita z hudby k opeře Příhody lišky Bystroušky (Supraphon 1992);
Suk, Josef: Praga, symfonická báseň op. 26 (Supraphon 1992);
Suk, Josef: Legenda o mrtvých vítězích (Supraphon 1992);
Suk, Josef: V nový život, slavnostní pochod (Supraphon 1992);
Dvořák, Antonín: Mše D dur, op. 86 (PKO 1992);
Janáček, Leoš: Lašské tance (výběr) (Supraphon 1993);

Grieg, Edvard: Peer Gynt, I. a II. suita z hudby k Ibsenovu dramatu (Animato 1995);
Voříšek, Jan Václav Hugo: Symfonie D dur (Arte nova 1995);
Dvořák, Antonín: Suita  A dur, op. 98 b (Supraphon 1996);

Dvořák, Antonín: Slovanské tance, op.46 a 72 (Supraphon 1997);

Janáček, Leoš: Taras Bulba, rapsodie podle Gogola (RLPO Live 2000);
Kodály, Zoltán: Tance z Galanty (RLPO Live 2000);
Respighi, Ottorino: Chrámová okna (RLPO Live 2000).
Literatura
I. Lexika
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (Praha 1998).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002).
MEH.
 
II. Ostatní (výběr)
Pospíšil, Vilém: Dirigentská soutěž v Besanconu (Hudební rozhledy 29, 1976,  č. 11, s. 511).
Pensdorfová, Eva: Mladí umělci s Českou filharmonií (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 6, s. 246–247).
Dehner, Jan: Trenčianské Teplice mladých (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 10, s. 439–442).
Vít, Petr: Pražští komorní sólisté s Altrichtrem (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 11, s. 467–488).
Zachařová, Stanislava: Česká filharmonie dětem (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 7, s. 298–299).
Smolka, Jaroslav: 26. přehlídka českého koncertního umění (Hudební rozhledy 30, 1980, č. 12, č. 12, s. 544).
Pensdorfová, Eva: Premiéra Karla Reinera v České filharmonii (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 4, s. 147–148).
Báchorek, Milan:  Janáčkův máj ´82 (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 12, s. 545–546).
Bártová, Jindra: Závěr filharmonických cyklů v Brně (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 9, s. 399–340).
Štědroň, Miloš: Studiový koncert Státní filharmonie Brno (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 10, s. 42).
Mojžíš, Vojtěch: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s P. Altrichtrem a  J. Obrazcovovou (Hudební rozhledy 45, 1987, č. 8, s. 349).
Havlík, Jaromír: Pražské orchestry do nové sezóny (Hudební rozhledy 45, 1987, č. 12, s. 547).
Mojžíš, Vojtěch: FOK s Petrem Altrichtrem (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 3, s. 115).
Veber, Petr: FOK s Petrem Altrichtrem a Michaelou Fukačovou (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 4, s. 159–160).
Havlík, Jaromír: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s Petrem Altrichtrem a Janem Novotným (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 9, s. 405).
Štilec, Jiří, ml.: Tři koncerty Pražských symfoniků (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 3,  s. 117–118).
Dobrovská, Wanda: Koncerty Pražských symfoniků (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 211–212).
Bártová, Jindra: Brněnská filharmonie v závěru abonentních cyklů (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 6, s. 311).
Kašpárek, Ludvík: Pražští symfonikové s Petrem Altrichtrem a Ivanem Moravcem (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 8, s. 347–348).
Dobrovská, Wanda: Pražské orchestry do nové sezóny. Pražští symfonikové (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 12, s. 541–542).
Dobrovská, Wanda: Pražští symfonikové s obnovenou premiérou Klusákových variací (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 181–182).
Pokora, Miloš: SOČR uvedl Klusáka a Šnitkeho (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 182–183).
Havlík, Jaromír: SOČR s Petrem Altrichtrem a obnovenou premiérou J. Hanuše (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 300).
Altrichter, Petr: Plány a přání Pražských symfoniků (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 10, s. 438–439).
Vít, Petr, Dobrovská, Wanda: Pražští symfonikové zahájili (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 12, s. 500).
Zapletal, Petar: Svatební košile ve Smetanově síni (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 4, s. 161).
Bártová, Monika: Filharmonická sezóna v Brně (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 7. s. 303–304).
Bajgar, Jindřich: Ardašev a FOK (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 10, s. 453).
Barančicová, Svatava: Koncert sedmi sólistů (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 11, s. 495–496).
Šmíd, Ilja: Lukášova premiéra v FOK (Hudební rozhledy 47,  1994, č. 4, s. 9).
Zapletal, Petar: Altrichtrův Bruckner (Hudební rozhledy 48,1995, č. 4, s. 10).
Veber, Petr: Altrichter a Kotmel s Českou filharmonií (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 4, s. 6).
Zapletal, Petar: Klub moravských skladatelů Brno, Česká soudobá orchestrální hudba (Hudební rozhledy 52. 1999, č. 8, s. 45–46). (Recenze CD ČRo BRNO).
Veber, Petr: Festivalové konstanty, Má vlast (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 7, s. 4–5).
Jarolímková, Hana: Libor Pešek a Petr Altrichter před stejným orchestrem (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 4, s. 3–4).
Bártová, Jindra: Trumfy brněnské filharmonie (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 4, s. 6–7).
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 14.4.2009