Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kuzník, Vítězslav

Tisk


Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity:3.7.1945
Text

Kuzník, Vítězslav, houslista, narozen 3. 7. 1945, Ostrava.
 
Vystudoval hru na housle u Zdeňka Goly na Státní konzervatoři v Ostravě (1959–65), zde získal první cenu v celostátní soutěži STM v Bratislavě (1962). Ve studiu pokračoval u Michaila Izraileviče Vajmana na konzervatoři v Leningradě (1965–68) a u Jiřího Trávníčka na JAMU v Brně (1968–69). Krátce působil ve Státní (později Janáčkově) filharmonii Ostrava (1970–71), od roku 1971 vyučuje hru na housle na Janáčkově (do roku 1996 Státní) konzervatoři v Ostravě. Zde zaznamenal několik výrazných pedagogických úspěchů s žáky Hanou Kotkovou, Jakubem Černohorským, Radkou Dohnalovou, Alenou Čechovou a Petrem Grabovským. Od roku 2000 působí také jako docent houslové hry (habilitoval se v roce 1993 na VŠMU v Bratislavě) na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity (do roku 2001 Umělecko-pedagogická katedra Pedagogické fakulty Ostravské univerzity).
Jako sólista a člen Janáčkova komorního orchestru (dříve Komorní orchestr Leoše Janáčka) od roku 1970 vystoupil téměř ve všech evropských zemích a dále v Americe a v Japonsku. Také s ansámblem Musici moravienses (členem v letech 1970–95) absolvoval desítky koncertů u nás i v zahraničí (nejvýznamnější koncertní turné v roce 1993 v Argentině). Jako sólista pravidelně spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, s níž vystoupil na mnoha koncertech a festivalech (např. Pražské jaro 1989, kde uvedl Houslový koncert D dur Karla Stamice) a s níž také řadu skladeb premiéroval (Houslové koncerty Antonína Tučapského a Vladimíra Svatoše).
Mezi nahrávkami zaujímají významné místo 1. houslový koncert Rudolfa Kubína a Houslový koncert Emila Hlobila.
Diskografie
Hindemith, Paul: Kvartet pro klarinet, housle, violoncello a klavír. Musici moravienses: Valter Vítek – klarinet, Jan Hališka – violoncello, Rudolf Bernatík – klavír. (LP Supraphon 1977);
Křenek, Ernst: Trio pro housle, klarinet a klavír. Musici moravienses, Valter Vítek– klarinet, Rudolf Bernatík – klavír. (LP Supraphon 1977);
Milhaud, Darius: Suita pro housle, klarinet a klavír. Musici moravienses, Valter Vítek – klarinet, Rudolf Bernatík – klavír. (LP Supraphon 1977);
Kraus Joseph Martin: Trio D dur pro klavír, housle a violoncello. Musici moravienses: Rudolf Bernatík – klavír, Jan Hališka – violoncello. (CD 1996);
Stamic, Karel: Koncert pro housle a smyčce D dur. Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Zdeněk Dejmek. (CD 1996);
Báchorek, Milan: Konfrontace pro housle, komorní smyčce a cembalo. Karla Fucimanová – cembalo, Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Zdeněk Dejmek. (CD Stylton 1998);
Tučapský, Antonín: Violin Concerto. Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent Petr Vronský. (CD 2001).
Literatura
I. Lexika
Who is …? (v České republice) (Zug 2002).
 
II. Ostatní
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 278).
Skála, Pavel a kol.: Čeští koncertní umělci. Instrumentalisté (Praha 1983, s. 183–184).
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed.: Gregor, Vladimír a Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984, s. 202–203).
 
Hana Adámková Heidrová
Text

Datum poslední změny: 7.6.2004