Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Cap, Luděk

Tisk


Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity:12.8.1955
Text

Cap, Luděk, houslista, narozen 12. 8. 1955, Ostrava-Zábřeh.

Hru na housle studoval na ostravské konzervatoři ve třídě Vlastimila Pacáčka (absolvoval 1976) a na JAMU u Adolfa Sýkory (absolvoval 1981). V letech 1980-82 vyučoval na LŠU v Opavě, od roku 1982 působí na ostravské (nynější  Janáčkověkonzervatoři v Ostravě. Hru na housle a komorní hru vyučuje od roku 2000 také na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Během studia na konzervatoři se stal členem Smyčcového kvarteta (nynějšího Kubínova), s nímž během třicetiletého uměleckého působení absolvoval více než tisíc koncertů  téměř ve všech zemích Evropy (od roku 1977 jako primárius). S  Kubínovým kvartetem dále vystoupil na mnoha významných festivalech u nás i v zahraničí a úspěšně absolvoval několik interpretačních soutěží. Od počátku své umělecké činnosti působí také jako sólista (laureát soutěže O cenu Beethovenova Hradce), kdy vystoupil s řadou pianistů  a orchestrů.

Diskografie
Grossmann,  Jan: Hudba k obrazům Karla Harudy pro smyčcové kvarteto, Kubínovo kvarteto, (CD ČR 2000);
Janáček, Leoš: Smyčcový kvartet č. 1, Kubínovo kvarteto (MC, CD Stylton 1996);
Janáček, Leoš: Smyčcový kvartet č. 2, Kubínovo kvrateto (LP Panton 1983, CD Stylton 1996);
Kubín, Rudolf: Smyčcový kvartet č. 1, Kubínovo kvarteto (CD ARCO DIVA 2002);
Nielsen, Carl August: Smyčcové kvartety g moll, f moll , Kubínovo kvarteto (CD Stylton 1996);
Novák, Vítězslav: Kvintet a moll pro dvoje housle, violu, violoncello a klavír op. 12, René Adámek – klavír,  Kubínovo kvarteto (CD Stylton 1999), Jiří Skovajsa – klavír, Kubínovo kvarteto (CD Centaur 1994);
Novák, Vítězslav: Smyčcový kvartet D dur op. 35, Kubínovo kvarteto (CD Centaur 1994);
Podešva, Jaromír: VI. smyčcový kvartet „De juventute“ , Kubínovo kvarteto (LP Panton 1983);

Stravinskij, Igor: Tři kusy pro smyčcové kvarteto, Kubínovo kvarteto (MC).
Literatura
Who is…? 1.vydání, Zug, 2002.

Hana Adámková-Heidrová
Text

Datum poslední změny: 16.3.2009