Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kubínovo kvarteto

Tisk

(Smyčcové kvarteto ostravské konzervatoře)

Charakteristika: Komorní soubor

Text

Kubínovo kvarteto (Smyčcové kvarteto ostravské konzervatoře), komorní soubor, vznik 1972.
 
Ansámbl založil v roce 1972 Pavel Vítek (1. housle) společně s Luďkem Capem (2. housle), Evaldem Danelem (viola) a Přemyslem Barákem (violoncello) pod názvem Smyčcové kvarteto ostravské konzervatoře. Během prvních let existence souboru došlo k několika personálním obměnám a jeho složení se ustálilo až v roce 1975 (1. housle – Luděk Cap, 2. housle – Jan Niederle, viola – Pavel Vítek, violoncello – Přemysl Barák). K poslední změně pak došlo v roce 1977, kdy Přemysla Baráka nahradil Jiří Zedníček. Kubínovo kvarteto (od roku 1976 s tímto názvem) se od počátku vyvíjelo pod uměleckým vedením Rudolfa Šrubaře na ostravské konzervatoři a Adolfa Sýkory na brněnské JAMU. Ansámbl během svého uměleckého působení vystoupil na více než 1000 koncertech u nás i v zahraničí (Polsko, SSSR, Maďarsko, Německo, Itálie, Finsko, Dánsko, Španělsko, Anglie, Francie). Absolvoval mnohá vystoupení na festivalech (například Pražské jaro 1981 a 1985) a stal se laureátem řady interpretačních soutěží. Mezi nejvýznamnější soutěžní úspěchy souboru patří druhé místo na soutěži O cenu Beethovenova Hradce (1977), třetí místo ve francouzském Colmaru (1978), čtvrté místo v Portsmouth v Anglii (1979) a druhé místo na soutěži Pražského jara (1984). Těleso během třicetiletého uměleckého působení  nastudovalo kmenový kvartetní repertoár (Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Antonín Dvořák, Leoš Janáček a další) a celou řadu děl autorů soudobých (Lubomír Železný, Sylvie Bodorová, J. Žižka, Jaromír Podešva, Jan Vičar, Ivana Loudová, Milan Báchorek a jiní). Kubínovo kvarteto uvedlo mnoho děl premiérově a pořídilo desítky rozhlasových snímků u nás (Ostrava, Brno, Praha) i v zahraničí (Bratislava, Budapešť, Paříž, Aalborg).
Diskografie
Ditters, Karl: Smyčcové kvartety č. 1–6 (CD Multisonic 1999);
Chausson, Ernest: Koncert D dur pro housle, klavír a smyčcové kvarteto, op. 21, František Novotný – housle, René Adámek – klavír (CD Stylton 1999);
Janáček, Leoš: Smyčcový kvartet č. 1 (MC, CD Stylton 1996);
Janáček, Leoš: Smyčcový kvartet č. 2 (LP Panton 1983, CD Stylton 1996);
Janáček, Leoš: Smyčcový kvartet č. 2, John Anthony Calabrese – viola d´amre (CD Supraphon 1998);
Kubín, Rudolf: Smyčcový kvartet č. 1 (CD ARC DIVA 2002);
Nielsen, Carl August: Smyčcové kvartety g moll, f moll (CD Stylton 1996);
Novák, Vítězslav: Kvintet a moll pro dvoje housle, violu, violoncello a klavír op. 12, René Adámek – klavír (CD Stylton 1999), Jiří Skovajsa – klavír (CD Centaur 1994);
Podešva, Jaromír: VI. smyčcový kvartet „De juventute“ (LP Panton 1983);
Svatoš, Vladimír: Smyčcový kvartet č. 2 (LP Panton 1986).
Literatura
Vičar, Jan: Mladé pódium ´78 (Hudební rozhledy 49, 1978, č. 10, s. 434).
Novotná, Jana: Kubínovci v Ostravě (Ostravský kulturní měsíčník 6, 1981, č. 3, s. 49–50).
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed.: Gregor, Vladimír a Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984, s. 51–52).
Mazurek, Jan: Kubínovo kvarteto (in: Vývoj hudebních institucí  po roce 1945, Ostrava 1995, s 45–49).
Heidrová, Hana: Umělecký profil Kubínova kvarteta. Diplomová práce FF OU (Ostrava 1998).
Vítová, Eva: Česká smyčcová kvarteta (Harmonie, 2002, č. 2, s. 19).
 
Hana Adámková Heidrová
Text

Datum poslední změny: 16.3.2009